• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

  Przeczytaj także...
  Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego (potocznie: BUŁA) – biblioteka uniwersytecka powstała w roku powołania Uniwersytetu Łódzkiego – 11 lutego 1945.Interdyscyplinarność to rodzaj współpracy naukowej, w której naukowcy, stosując typowe dla swoich dyscyplin metody nadawcze, starają się doprecyzować wstępnie sformułowany problem. W wyniku działań interdyscyplinarnych powstaje specyficzna nowa wiedza przedstawiająca podejście odmienne od podejść reprezentowanych przez dziedziny, na których się opiera.
  Uniwersytet Łódzki – polska wyższa uczelnia utworzona 24 maja 1945 jako kontynuatorka dorobku i tradycji działających w okresie międzywojennym w Łodzi Instytutu Nauczycielskiego (1921–1928), Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych (1924–1928) oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej (1928–1939). W 2007 znalazł się wśród 500 najlepszych uczelni na świecie według rankingu magazynu The Times.

  Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego – wydział Uniwersytetu Łódzkiego.

  Wydział rozpoczął działalność 1 września 2000 roku. Posiada pierwszą kategorię badań naukowych. Specyfika badań prowadzonych na wydziale polega na ich interdyscyplinarności oraz internacjonalizacji. Interdyscyplinarność badawcza wydziału polega na łączeniu różnych dyscyplin badawczych zajmujących się studiami międzynarodowymi i nauce o polityce. Studia te łączą w sobie dorobek nauk humanistycznych, nauk społeczno-ekonomicznych w tym marketingu i zarządzania oraz szeroko rozumianej dyscypliny nauki o polityce. Dużą rolę odgrywają tutaj międzynarodowe studia kulturowe odnoszące się do różnych obszarów geograficznych całego świata oraz do wybranych aspektów międzynarodowej analizy określonych zjawisk.

  Biblioteka WSMiP[]

  Biblioteka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, podlegająca pod Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego, została powołana 1 stycznia 2009 zarządzeniem Rektora UŁ nr 48 (z 18 grudnia 2008). W skład nowo powołanej biblioteki weszły księgozbiory następujących jednostek:

 • Biblioteki Katedry Studiów Transatlantyckich i Mediów Masowych,
 • Biblioteki Katedry Badań Niemcoznawczych,
 • Instytutu Studiów Politologicznych,
 • Katedry Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki,
 • Zakładu Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej,
 • Ośrodka Badań i Studiów Francuskich.
 • Ogółem Biblioteka WSMiP posiada około 14 000 woluminów druków zwartych, około 1000 woluminów czasopism oraz około 1100 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych (głównie prac magisterskich i filmów dokumentalnych o tematyce kanadyjskiej).

  Struktura wydziału[]

 • Instytut Studiów Międzynarodowych:
 • Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki
 • Katedra Europy Środkowej i Wschodniej
 • Katedra Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji
 • Katedra Studiów Transatlantyckich i Mediów Masowych
 • Pracownia Informacyjno-Badawcza Studiów Kanadyjskich
 • Katedra Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej
 • Pracownia Informacyjno-Badawcza „Studia Australijskie”
 • Zakład Studiów Latynoamerykańskich
 • Zakład Azji Wschodniej
 • Instytut Studiów Politologicznych
 • Katedra Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa
 • Katedra Systemów Politycznych
 • Zakład Metodologii Badań Politologicznych i Prognozowania Politycznego
 • Zakład Teorii Polityki i Myśli Politycznej
 • Pracownia Irenologii
 • Jednostki pozainstytutowe
 • Katedra Badań Niemcoznawczych
 • Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet
 • Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne
 • Biblioteka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Władze wydziału[]

 • Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych – prof. dr hab. Tomasz Domański, prof. zw. UŁ
 • Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – prof. dr hab. Krystyna Kujawińska-Courtney, prof. zw. UŁ
 • Prodziekan ds. Studenckich – dr Marek Sempach
 • Prodziekan ds. Nauczania - dr hab. Radosław Bania, prof. nadzw. UŁ • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.