• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Przeczytaj także...
  Budynek UAM przy ul. Słowackiego 20 w Poznaniu – secesyjna kamienica przy ulicy Słowackiego 20 w Poznaniu, jeden z budynków dydaktycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dawnej Dom Akademicki imienia Dr. Jana Chądzyńskiego.Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka.
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – powstały w 1919 państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 393. pośród wszystkich typów uczelni.

  Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WSE UAM) - jeden z 15 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kształcący studentów w kierunkach zaliczanych do nauk pedagogicznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Mieści się on (w większości) w budynku przy ul. Szamarzewskiego 89.

  Rok akademicki – jednostka miary czasu nauki i zajęć w szkołach wyższych, obejmująca w Polsce najczęściej okres od października do września. Rok akademicki składa się z dwóch semestrów (zimowego i letniego) kończących się zazwyczaj sesjami egzaminacyjnymi.Studia stacjonarne (dawniej: dzienne) – forma studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształcenia realizowana jest w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów.

  W roku akademickim 2010/2011 na wydziale kształciło się 4 483 studentów, co daje mu czwarte miejsce wśród wydziałów uczelni.

  Historia[]

  Wydział powstał w 1993 w wyniku przekształcenia Instytutu Pedagogiki, istniejącego w ramach Wydziału Nauk Społecznych UAM.

  Kościan (niem. Kosten) – miasto i gmina w województwie wielkopolskim, w powiecie kościańskim. W latach 1975 – 1998 miasto administracyjnie należało do województwa leszczyńskiego.Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WNS UAM) - jeden z 15 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kształcący studentów w sześciu kierunkach zaliczanych do nauk społecznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Mieści się on budynkach: przy ul. Szamarzewskiego 89a-c.

  Władze[]

  Kadencja 2012-2016[]

  Kadencja 2016-2020[]

  Poczet dziekanów[]

 • prof. zw. dr hab. Zbigniew Kwieciński (1993-1999)
 • prof. zw. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski (1999-2002)
 • dr hab. Wiesław Ambrozik, prof. UAM (2002-2008)
 • prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik (2008-2016)
 • prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska (od 1 września 2016 roku)
 • Baza naukowo-dydaktyczna[]

  Wydział prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną w budynkach uniwersyteckich:

  Augustyn Szamarzewski (ur. 21 stycznia 1832 w Poczdamie, zm. 8 maja 1891 w Ostrowie Wielkopolskim) – polski działacz społeczny i ksiądz związany z Wielkopolską.Poznań (niem. Posen, łac. Posnania, jidysz פּױזן Pojzn) – miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, położone na Pojezierzu Wielkopolskim, nad Wartą, u ujścia Cybiny. Historyczna stolica Wielkopolski, od 1999 r. siedziba władz województwa wielkopolskiego i powiatu poznańskiego. Miasto jest istotnym węzłem drogowym i kolejowym, funkcjonuje tu również międzynarodowy port lotniczy.
 • przy ul. Szamarzewskiego w Poznaniu (główna siedziba Wydziału oraz Collegium Znanieckiego),
 • Kolegium UAM w Kościanie,
 • Ośrodku Zamiejscowy UAM w Wągrowcu,
 • Collegium Europaeum Gnesnense w Gnieźnie.
 • Do 2015 wydział prowadził również swoją działalność w budynku przy ul. Słowackiego 20 w Poznaniu, gdzie mieścił się m.in. Zakład Technologii Kształcenia i Zakład Pedeutologii.

  Wągrowiec (niem. do 1875 Wongrowiec, 1875-1920 Wongrowitz, 1941 Eichenbrück) – miasto i gmina w województwie wielkopolskim. Siedziba powiatu wągrowieckiego.Zbigniew Kazimierz Kwieciński (ur. 26 grudnia 1941 w Lubrańcu) – polski pedagog i socjolog wychowania, profesor nauk humanistycznych.

  Struktura organizacyjna[]

  Zakłady[]

  Pracownie[]

  Grupy badawcze[]

 • Grupa Badawcza Cyborgizacji Edukacji
 • zespół: dr Michał Klichowski i dr Mariusz Przybyła
 • Czasopisma[]

  Adres[]

  Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI).
 • Strona internetowa Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM
 • Gniezno (łac. Gnesna, niem. Gnesen) – miasto w województwie wielkopolskim, pierwsza stolica Polski, pierwsza metropolia kościelna, Stołeczne Królewskie Miasto Gniezno, miasto św. Wojciecha. Siedziba władz powiatu gnieźnieńskiego i gminy Gniezno oraz archidiecezji, (arcybiskupów gnieźnieńskich i prymasów Polski). Było miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego.Kolegium Europejskie im. Jana Pawła II - jednostka pozawydziałowa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, mająca swoją siedzibę w Gnieźnie, w dzielnicy Dziekanka przy ul. Kostrzewskiego 5-7. Uczelnia powstała w 2000 roku. Jej pierwszym dyrektorem naukowym był do 2008 roku Aleksander Mikołajczak, od stycznia 2009 funkcję tę pełni prof. zw. dr hab. Leszek Mrozewicz. Pracownicy naukowi CEG w swoich badaniach skupiają się na zagadnieniach z zakresu dialogu międzykulturowego, studiów bałkanistycznych, sinolatynistyki oraz medioznawstwa. Placówka współpracuje m.in. z Massachusetts Institute of Technology, York University w Toronto, Filipińskim Uniwersytetem Diliman w Manili, Instytutem Monumenta Serica w Niemczech, Macau Ricci Institut, Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Śląskim oraz Uniwersytetem Warszawskim. CEG wydaje periodyki "Fundamenta Europaea" i "Images" oraz serie wydawnicze "Studia sinolatynistyczne" i "Horyzonty cyberprzestrzeni".  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.
  Student (łac. studere – starać się, przykładać się do czegoś) – osoba kształcąca się na studiach wyższych.
  Collegium Znanieckiego w Poznaniu – jeden z budynków dydaktycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zlokalizowany na Ogrodach, w obrębie kampusu przy ul. Szamarzewskiego 89 (Wydział Nauk Społecznych i Wydział Studiów Edukacyjnych).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.