• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Paweł Maria Ostaszewski (ur. 2 sierpnia 1963) − polski psycholog, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i w SWPS. Zajmuje się psychologią behawioralną, radykalnym behawioryzmem, analizą zachowania i psychologią biologiczną.Uniwersytet Kalifornijski (University of California) – główny i najbardziej prestiżowy publiczny uniwersytet amerykańskiego stanu Kalifornia, de facto złożony z dziesięciu uniwersytetów i określany jako ich system. Wraz z systemem California State University i Community Colleges tworzy trójgałęziowy system publicznego szkolnictwa wyższego Kalifornii.

  Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (WPs UW) – wydział Uniwersytetu Warszawskiego kształcący studentów oraz prowadzący działalność badawczą w dziedzinie psychologii.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 1.1 Twórcy psychologii na Uniwersytecie Warszawskim
 • 1.2 Wybitni psychologowie związani z Wydziałem
 • 1.3 Znani absolwenci
 • 2 Oferta dydaktyczna
 • 2.1 Studia magisterskie
 • 2.1.1 Specjalizacje na Wydziale Psychologii UW
 • 2.2 Studia doktoranckie
 • 2.3 Studia podyplomowe
 • 3 Struktura naukowa
 • 3.1 Władze
 • 3.2 Katedry i Zakłady
 • 3.3 Jednostki działające na Wydziale
 • 3.4 Stowarzyszenia mające siedzibę na Wydziale
 • 4 Działalność naukowa i badawcza
 • 4.1 Działalność badawcza
 • 4.2 Współpraca międzynarodowa
 • 5 Popularyzacja psychologii przez Wydział Psychologii UW
 • 5.1 Czasopisma wydawane przez Wydział Psychologii UW
 • 6 Koła naukowe
 • 7 Wymiana studencka
 • 8 Rankingi
 • 9 Akredytacje
 • 10 Studia na Wydziale Psychologii UW
 • 11 Przypisy
 • 12 Linki zewnętrzne
 • Piotr Wojciech Pacewicz (ur. 1 stycznia 1953 w Warszawie) – polski psycholog i dziennikarz, publicysta dziennika „Gazeta Wyborcza”.Uniwersytet Columbia w Nowym Jorku (oficjalna nazwa: Columbia University in the City of New York, Columbia University lub Columbia) – uniwersytet amerykański, należący do tzw. Ligi Bluszczowej (Ivy League). Założony królewskim aktem fundacyjnym z dnia 31 października 1754 jako King’s College. Jako prywatna instytucja szkolnictwa wyższego działa w mieście Nowy Jork. Kampus uniwersytecki leży w samym centrum miasta, w dzielnicy Manhattan.

  Historia[]

  1915 - Powstanie Katedry Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim
  1920 - Powstanie Zakładu Psychologii Doświadczalnej (Katedry Psychologicznej) na Uniwersytecie Warszawskim
  1927 - Utworzenie Zakładu Psychologii Wychowawczej na Uniwersytecie Warszawskim
  1950 – Otwarcie na Uniwersytecie Warszawskim pierwszych w Polsce niezależnych studiów magisterskich w dziedzinie psychologii
  1968 – udział studentów psychologii w wydarzeniach marcowych i rozwiązanie kierunku psychologia; następnie utworzenie Wydziału Psychologii i Pedagogiki, z odrębnym Instytutem Psychologii
  1969 – Powstanie „Instytutowego Studium Doktoranckiego Psychologii”
  1973 – Przeprowadzka Psychologii do budynku na ulicy Stawki 5/7, gdzie mieści się do dziś
  1979 – Powstanie samodzielnego Instytutu Psychologii na prawach wydziału
  1981 – Powstanie Wydziału Psychologii
  1997 – Reforma programu studiów magisterskich, która zaowocowała wprowadzeniem elastycznego i liberalnego systemu kształcenia, umożliwiającego studentom już od pierwszego roku swobodę w wyborze kursów i zindywidualizowany plan zajęć.(Jest to najbardziej liberalny i otwarty system studiów psychologicznych w Polsce.)
  1997 – Utworzenie 4-letnich stacjonarnych studiów doktoranckich
  2005 – Otwarcie pierwszego w Polsce kierunku magisterskich studiów psychologicznych w całości w języku angielskim (obecnie pod nazwą Warsaw International Studies in Psychology)

  Brno (niem. Brünn, łac. Bruna, dawna nazwa polska Berno) – miasto statutarne na Morawach w Czechach, położone w południowo-wschodniej części kraju u zbiegu rzek Svratki i Svitavy. Drugie co do wielkości miasto Czech, największe miasto Moraw, stolica kraju południowomorawskiego i okręgu terytorialnego kraj południowomorawski.Tożsamość - to wizja własnej osoby, jaką człowiek ma: właściwości wyglądu, psychiki i zachowania się z punktu widzenia ich odrębności i niepowtarzalności u innych ludzi.

  Twórcy psychologii na Uniwersytecie Warszawskim[]

 • prof. dr hab. Józef Edward Abramowski - współorganizator placówek psychologicznych: 1907 - Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 1910-1913 - Pracownia Psychologiczna oraz Warszawski Instytut Psychologiczny przy PTP, inicjuje i w 1915- obejmuje Katedrę Psychologii na Wydziale Filozoficznym UW
 • prof. dr hab. Władysław (Józef Sas Wasylkowicz) Witwicki - kierownik Zakładu Psychologii Ogólnej na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1919-1948
 • prof. dr hab. Stefan Baley – lekarz i psycholog, kierownik Zakładu Psychologii Wychowawczej w latach 1927-1952
 • prof. dr hab. Mieczysław Kreutz - kierownik Katedry Psychologii Eksperymentalnej UW w latach 1953-1971
 • prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski - kierownik Katedry Psychologii Ogólnej w latach 1949-1968, dyrektor Instytutu Psychologii w latach 1968-1978
 • prof. dr hab. Maria Żebrowska - inicjatorka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, była kierownikiem Katedry Psychologii Wychowawczej
 • prof. dr hab. Antonina Gurycka - organizatorka Badań Psychologicznych Mechanizmów Wychowania w Instytucie Psychologii w 1968 r., przekształconego następnie w Zakład Stosowanej Psychologii Wychowawczej, a w latach 80. w Katedrę Psychologii Wychowawczej
 • Wybitni psychologowie związani z Wydziałem[]

 • prof. dr hab. Barbara Bokus - psycholog poznawczy, psycholingwista; specjalista w zakresie psycholingwistyki rozwojowej (zajmuje się rozwojem kompetencji językowej i komunikacyjnej człowieka)
 • prof. dr hab. Jan Strelau - psycholog różnic indywidualnych; specjalista w zakresie badań nad temperamentem; autor Regulacyjnej Teorii Temperamentu (RTT), założyciel pierwszej w Polsce Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych
 • prof. dr hab. Janusz Grzelak - psycholog społeczny; specjalista w zakresie dylematów społecznych, mediacji i negocjacji
 • prof. dr hab. Lidia Grzesiuk - psycholog kliniczny, psychoterapeuta; specjalista w zakresie psychologii klinicznej, psychoterapii, komunikacji interpersonalnej oraz mobbingu, redaktor naukowy siedmiotomowego podręcznika psychoterapii
 • prof. dr hab. Maria Jarymowicz - psycholog osobowości, specjalista w zakresie psychologii Ja, tożsamości i podmiotowości oraz emocji i zachowań społecznych
 • prof. dr hab. Danuta Kądzielawa - neuropsycholog kliniczny; specjalista w zakresie neuropsychologii klinicznej ze szczególnym uwzględnieniem mózgowych mechanizmów komunikacji werbalnej w normie i patologii
 • prof. dr hab. Mirosław Kofta - psycholog społeczny i osobowości; specjalista w zakresie psychologii stereotypów i uprzedzeń, antysemityzmu, teorii spiskowych i psychologicznych konsekwencji utraty kontroli
 • prof. dr hab. Stanisław Mika - psycholog społeczny; specjalista w zakresie psychologii wpływu społecznego; autor pierwszego współczesnego polskiego podręcznika psychologii społecznej
 • prof. dr hab. Janusz Reykowski - psycholog osobowości; specjalista z zakresu psychologii emocji i motywacji oraz psychologii politycznej; autor Regulacyjnej Teorii Osobowości
 • prof. dr hab. Andrzej Eliasz - psycholog różnic indywidualnych; specjalista w zakresie psychologii ekologicznej i psychologii różnic indywidualnych, kształtowania się temperamentu w rozwoju człowieka
 • prof. dr hab. Andrzej Nowak - psycholog społeczny; specjalista w dziedzinie stosowania symulacji komputerowych w naukach społecznych; jeden z twórców dynamicznej psychologii społecznej
 • prof. dr hab. Tytus Sosnowski - psychofizjolog; specjalista w zakresie psychofizjologii, metodologii badań psychologicznych oraz statystyki
 • prof. dr hab. Ida Kurcz - psycholog poznawczy, psycholingwista; prekursorka badań w dziedzinie psycholingwistyki w Polsce
 • prof. dr hab. Emilia Łojek - neuropsycholog; specjalista w zakresie mózgowych mechanizmów zdolności poznawczych, zmian neuropsychologicznych u osób z dysfunkcjami mózgu, adaptacji i tworzenia nowych narzędzi diagnostycznych w neuropsychologii
 • prof. dr hab. Włodzimierz Oniszczenko - psycholog różnic indywidualnych; specjalista w zakresie genetyki zachowania
 • prof. dr hab. Paweł Ostaszewski - psycholog biologiczny i behawioralny; specjalista w zakresie analizy zachowania, psychologii behawioralnej i psychologii biologicznej
 • prof. dr hab. Ewa Pisula - psycholog zaburzeń rozwoju i rehabilitacji; specjalista w zakresie psychologii rehabilitacyjnej i psychopatologii rozwojowej, funkcjonowania rodzin z dziećmi z zaburzeniami rozwoju oraz stresu rodzicielskiego, a także radzenia sobie ze stresem przez dzieci i młodzież
 • prof. dr hab. Marina Zalewska - psycholog kliniczny dziecka; specjalista w zakresie psychologii klinicznej dziecka, zaburzeń rozwoju tożsamości u dzieci głuchych, zaburzeń rozwoju komunikowania się z perspektywy rozwoju self
 • prof. dr hab. Bogdan Zawadzki - psycholog różnic indywidualnych; specjalista w zakresie różnic indywidualnych, psychologicznej diagnostyki osobowości i psychometrii oraz psychologii traumatycznego stresu
 • prof. dr hab. Maria Lewicka - psycholog społeczny; specjalista w zakresie psychologii środowiskowej, przywiązania do miejsca i pamięci zbiorowej, zwłaszcza pamięci miejsca.
 • Znani absolwenci[]

 • Marek Kotański - psycholog, terapeuta, założyciel Monaru i Markotu, założyciel hospicjum w Wandzinie
 • Wojciech Eichelberger - psycholog, psychoterapeuta, pisarz, współpracował przy tworzeniu programów telewizyjnych popularyzujących wiedzę psychologiczną, m.in prowadził w latach 1997 - 1999 program Okna w TVP2, oraz takie programy jak Być tutaj, Nocny Stróż
 • Halina Frąckowiak - piosenkarka, kompozytorka, autorka tekstów; znana z takich utworów jak: Papierowy Księżyc i Bądź gotowy dziś do drogi
 • Dorota Zawadzka - pedagog oraz psycholog rozwojowy, popularyzuje psychologię w mediach, zyskała popularność jako prowadząca w latach 20062008 program „Superniania” na antenie telewizji TVN
 • Piotr Pacewicz - dziennikarz, publicysta „Gazety Wyborczej”, współautor scenariusza do serialu „Czwarta Władza”, brał udział w obradach Okrągłego Stołu, w 2011 roku odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
 • Anna Bikont - dziennikarka, reporterka i pisarka, uhonorowana Nagrodą Wielkiej Fundacji Kultury oraz Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski
 • Jacek Santorski - założyciel Laboratorium Psychoedukacji i wydawnictwa Jacek Santorski & Co.
 • Joanna Klimas - projektantka mody, twórczyni marki Joanna Klimas
 • Zofia Milska-Wrzosińska - psychoterapeutka, pisarka
 • Aleksandra Kwaśniewska - dziennikarka, córka byłego Prezydenta RP
 • Magdalena Tulli - pisarka i tłumaczka, wyróżniona licznymi nagrodami literackimi (nominowana do Nagrody Literackiej Nike), autorka m.in. „Włoskich szpilek"
 • Magdalena Czapińska - poetka, scenarzystka, autorka tekstów piosenek dla najbardziej znanych polskich artystów estradowych, np.: Remedium, Być kobietą
 • Paweł Wójcik - psycholog osobowości, specjalista w zakresie badania stylów życia, wizerunku marki oraz badań segmentacyjnych konsumentów
 • Jacek Michałowski - działacz społeczny, od 2010 roku szef Kancelarii Prezydenta RP
 • Andrzej Klarkowski - doradca Prezydenta RP i przedstawiciel Prezydenta RP w Radzie CBOS w latach 2006-2010
 • Andrzej Samson - psycholog, psychoterapeuta, jeden z pionierów polskiej psychoterapii
 • Psychoterapeuta – osoba posiadająca odpowiednie umiejętności, wykształcenie i uprawnienia do prowadzenia psychoterapii.Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo (ang. United Kingdom), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ang. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) – unitarne państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Na wyspie tej znajduje się jedyna granica lądowa Zjednoczonego Królestwa z innym państwem – Irlandią. Poza nią, Wielka Brytania otoczona jest przez Ocean Atlantycki na zachodzie i północy, Morze Północne na wschodzie, kanał La Manche na południu i Morze Irlandzkie na zachodzie.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Anna Dorota Szuster-Kowalewicz, również Anna Szuster (ur. 16 listopada 1955) − polska psycholog, doktor habilitowany, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, członek Katedry Psychologii Społecznej. Zajmuje się osobowościowymi uwarunkowaniami pozaosobistego zaangażowania − orientacjami prospołecznymi, regulacyjną rola standardów poza-Ja w kształtowaniu otwartości na innych oraz kryteriami wartościowania innych.
  Psychologia poznawcza, nazywana niekiedy kognitywną (ang. cognitive psychology) – dziedzina psychologii zajmująca się problematyką poznawania przez człowieka otoczenia - tworzenia wiedzy o otoczeniu, która może być następnie wykorzystana w zachowaniu. Wiedzę przedstawia się jako struktury (reprezentacje umysłowe), a mechanizmy jej tworzenia jako procesy (procesy poznawcze), a całość zagadnienia - jako tworzenie i przekształcanie struktur poprzez procesy. Stąd też można stwierdzić, że psychologia poznawcza zajmuje się badaniem struktur i procesów poznawczych. Aktywność poznawczą opisuje się także jako przetwarzanie informacji przez system poznawczy (umysł) i stąd też można powiedzieć, że psychologia poznawcza zajmuje się badaniem organizacji i funkcjonowania umysłu. Zagadnieniami podstawowymi dla psychologii poznawczej zajmuje się również kognitywistyka (ang. cognitive science).
  Maria Antonina Lewicka (ur. 14 czerwca 1949) − polska psycholog, doktor habilitowany, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Psychologii Społecznej zajmująca się racjonalnością myślenia i działania, procesami wartościowania i psychologią środowiskową.
  Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka.
  Józef Edward Abramowski (ur. 17 sierpnia 1868 w Stefaninie w pow. wasylkowskim w gub. kijowskiej, zm. 21 czerwca 1918 roku w Warszawie) – polski myśliciel polityczny, filozof, psycholog i socjolog. Bliski przyjaciel Stefana Żeromskiego, pierwowzór Szymona Gajowca w powieści „Przedwiośnie”, wolnomularz.
  Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – organ pomocniczy zapewniający realizację konstytucyjnych uprawnień Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Działa na podstawie art. 143 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997. Prezydent RP nadaje Kancelarii statut oraz powołuje i odwołuje jej szefa.
  Różnice indywidualne – względnie stałe cechy osobowości lub zachowania, charakterystyczne dla każdego człowieka. Przedmiot zainteresowania psychologii różnic indywidualnych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.061 sek.