• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

  Przeczytaj także...
  Łukasz Pohl (ur. 1976 w Poznaniu) – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesor nadzwyczajny i kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Szczecińskiego.Zbigniew Ofiarski (ur. 4 lipca 1959 roku w Szczecinie) - prawnik, profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa finansowego.
  Eugeniusz Tegler (1931-1998) – prawnik, profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa finansowego, pierwszy dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i kierownik Katedry Prawa Finansowego na tymże wydziale.
  Budynek WPiA US przy al. Piastów 40b (dawne koszary KBW w Szczecinie)

  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – jeden z jedenastu wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego. Jego siedziba znajduje się przy ul. Narutowicza 17a w Szczecinie. Posiada także budynek w kampusie uniwersyteckim przy al. Piastów 40b.

  Ewa Teresa Gajda (ur. 1966) - polska prawnik, specjalistka w zakresie prawa rzymskiego i prawo kanonicznego, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego, a od września 2014 roku kierownik Katedry Prawa Rzymskiego, Historii i Doktryn Polityczno-Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.

  Historia[]

  Wydział powstał w 1985 roku w ramach Uniwersytetu Szczecińskiego na bazie Studium Administracyjne Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Szczecinie utworzonej w 1968 roku (w 1973 roku przekształcono ją na Wyższą Szkołę Pedagogiczną). Na początku nosił nazwę Instytutu Prawa i Administracji na prawach wydziału. Dopiero w roku 1988 został przemianowany na Wydział. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów w 1996 roku przyznała Wydziałowi uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk prawnych, zaś w 2005 roku zyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych. Obecnie Wydział zatrudnia 88 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 25 profesorów, 39 adiunktów i 24 asystentów.

  Andrzej Bałaban (ur. 18 kwietnia 1947 w Lublinie) – polski prawnik, profesor nauk prawnych, wykładowca akademicki, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim.12 Pułk KBW Ziemi Szczecińskiej – jeden z oddziałów w strukturze organizacyjnej Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

  Kierunki studiów[]

 • prawo
 • administracja
 • studia ekonomiczno-prawne
 • Władze[]

 • Dziekan: dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US
 • Prodziekan ds. Nauki i Organizacji: dr hab. Małgorzata Ofiarska, prof. US
 • Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych: dr Katarzyna Dadańska
 • Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Ekonomiczno-Prawnym: dr Marek Tkaczuk
 • Poczet dziekanów[]

 • prof. zw. dr hab. Eugeniusz Tegler (1988-1990)
 • prof. zw. dr hab. Bronisław Ziemianin (1990-1996)
 • prof. zw. dr hab. Władysław Rozwadowski (1996-1999)
 • prof. zw. dr hab. Zbigniew Ofiarski (1999-2005)
 • dr hab. prof. US Stanisław Czepita (2005-2008)
 • dr hab. prof. US Henryk Dolecki (2008-2010)
 • dr hab. prof. US Zbigniew Kuniewicz (od 2010)
 • Struktura organizacyjna[]

 • Katedra Postępowania Cywilnego (kierownik: dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US)
 • Katedra Postępowania Karnego (kierownik: dr hab. Danuta Tarnowska, prof. US)
 • Katedra Prawa Karnego (kierownik: prof. dr hab. Łukasz Pohl)
 • Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego (kierownik: dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US)
 • Katedra Prawa Finansowego (kierownik: prof. zw. dr hab. Zbigniew Ofiarski)
 • Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego (kierownik: dr hab. Rajmund Molski, prof. US)
 • Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej (kierownik: dr hab. Michał Skąpski, prof. US)
 • Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego (kierownik: prof. zw. dr hab. Janusz Sługocki)
 • Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego (kierownik: prof. dr hab. Piotr Łaski)
 • Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej (kierownik: prof. zw. dr hab. Andrzej Bałaban)
 • Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego (kierownik: dr hab. Małgorzata Ofiarska, prof. US)
 • Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych (kierownik: dr hab. Ewa Gajda, prof. US)
 • Katedra Prawa Ochrony Środowiska (kierownik: prof. zw. dr hab. Marek Górski)
 • Katedra Teorii i Filozofii Prawa (kierownik: dr hab. Stanisław Czepita, prof. US)
 • Katedra Tworzenia i Wykładni Prawa (kierownik prof. zw. dr hab. Maciej Zieliński)
 • Linki zewnętrzne[]

 • Strona główna wydziału
 • Władysław Rozwadowski (ur. 27 marca 1933 roku w Lidzbarku Welskim) – prawnik, profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych, specjalista prawa rzymskiego.Zbigniew Kuniewicz (ur. 18 września 1961 w Cedyni) – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny i kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, obecnie dziekan tego wydziału.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Uniwersytet Szczeciński – polska wyższa uczelnia publiczna znajdująca się w Szczecinie. Został powołany 1 października 1985 r. na mocy ustawy z 21 lipca 1984 r. Powstał z połączenia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie. W jego skład wchodziły 4 wydziały, 2 instytuty kierunkowe działające na prawach wydziałów oraz pięć jednostek międzywydziałowych. Rektorami byli: prof. dr hab. Kazimierz Jaskot (1985-1989), prof. dr hab. Tadeusz Wierzbicki (1989-1993), prof. dr hab. Hubert Bronk (1993-1999), prof. dr hab. Zdzisław Chmielewski (1999-2005), prof. dr hab. Waldemar Tarczyński (2005-2012). Obecnym rektorem jest prof. dr hab. Edward Włodarczyk.
  Profesor (z łac. professor) – termin, który może oznaczać: tytuł naukowy nadawany samodzielnym pracownikom naukowym, stanowisko nauczycieli akademickich, tytuł honorowy nadawany w Polsce nauczycielom szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego oraz tytuł zwyczajowy używany w polskim szkolnictwie średnim.
  Stanisław Czepita (ur. 18 września 1954 w Poznaniu) – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesor nadzwyczajny i kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
  Bronisław Ziemianin (ur. 24 marca 1935 roku w Głogowie Małopolskim) - prawnik, profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych, specjalista prawa cywilnego i prawa handlowego, radca prawny.
  Marek Piotr Górski (ur. 1951) – polski prawnik, profesor nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa ochrony środowiska. Prorektor Uniwersytetu Szczecińskiego.
  Henryk Dolecki – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny i kierownik Katedry Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego orzekający w WSA w Szczecinie.
  Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów – instytucja państwowa działająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.