• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Senat Rzeczypospolitej Polskiej – organ władzy ustawodawczej, druga izba (tradycyjnie określana jako izba wyższa) polskiego parlamentu. Składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, w jednomandatowych okręgach wyborczych na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu (jeśli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skróceniu ulega także kadencja Senatu). W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydent RP zarządza wybory uzupełniające.Mirosław Nazar (ur. 16 lutego 1951 w Chełmie) – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, cywilista. W latach 1969–1973 odbył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a w 1976 roku złożył egzamin sędziowski. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności w prawie rodzinnym i lokalowym. Jest autorem wielu publikacji naukowych i podręczników.

  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – jeden z jedenastu wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Został powołany 12 września 1949 roku. Obecnym dziekanem wydziału jest prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak.

  Grzegorz Leopold Seidler (ur. 18 września 1913 w Stanisławowie, zm. 28 grudnia 2004) – prawnik i historyk idei, profesor i rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, członek Trybunału Stanu, poseł na Sejm PRL IX kadencji.Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – uczelnia publiczna powołana do życia w 1944 roku, jako piąty uniwersytet w Polsce.

  Spis treści

 • 1 Władze
 • 1.1 Kadencja 2012–2016
 • 1.2 Dziekani WPiA w latach 1950–2012
 • 2 Kierunki kształcenia
 • 3 Struktura
 • 4 Doktorzy honoris causa
 • 5 Zasłużeni profesorowie
 • 6 Czasopisma naukowe
 • 7 Organizacje
 • 8 Wyróżnienia
 • 9 Absolwenci
 • 10 Przypisy
 • 11 Linki zewnętrzne
 • Władze[]

  Źródła

  Henryk Groszyk (ur. 2 października 1926 w Sępólnie Krajeńskim, zm. 10 grudnia 2009 w Lublinie) – polski prawnik, profesor zwyczajny nauk prawnych, członek Trybunału Stanu od 1982 do 1985 oraz sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 1985-1993.Józef Mazurkiewicz (ur. 14 września 1904 w Kurowie, zm. 7 października 1977 w Lublinie) – historyk prawa, profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, przed II wojną światową adwokat, poseł na Sejm.

  Kadencja 2012–2016[]

  Dziekan
 • prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prodziekani
 • Prodziekan ds. Studenckich wł. ds. studiów stacjonarnych prawniczych oraz bezpieczeństwa wewnętrznego – dr hab. Andrzej Wrzyszcz, prof. nadzw.
 • Prodziekan ds. Studenckich wł. ds. studiów niestacjonarnych prawniczych oraz bezpieczeństwa wewnętrznego – doc. dr Wiesław Perdeus
 • Prodziekan ds. Studenckich wł. ds. studiów stacjonarnych administracyjnych – dr hab. Małgorzata Stefaniuk, prof. nadzw.
 • Prodziekan ds. Studenckich wł. ds. studiów niestacjonarnych administracyjnych – dr hab. Beata Jeżyńska, prof. nadzw.
 • Dziekani WPiA w latach 1950–2012[]

 • Prof. dr Aleksander Wolter (1950–1953)
 • Prof. dr Tadeusz Taras (1953–1957 i 1964–1972)
 • Prof. dr Adam Wiliński (1957–1962)
 • Prof. dr Józef Mazurkiewicz (1962–1964)
 • Prof. dr hab. Jan Malarczyk (1972–1981)
 • Prof. dr hab. Henryk Reniger (1981–1982)
 • Prof. dr hab. Henryk Groszyk (1982–1984)
 • Prof. dr hab. Lech Antonowicz (1984–1990)
 • Prof. dr hab. Marek Kuryłowicz (1990–1996)
 • Prof. dr hab. Tadeusz Bojarski (1996–1999)
 • Prof. dr hab. Leszek Leszczyński (1999–2005)
 • Prof. dr hab. Antoni Pieniążek (2005–2012)
 • Marek Mozgawa (ur. 29 grudnia 1956 r. w Warszawie) - polski prawnik, wykładowca akademicki, profesor doktor habilitowany na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Specjalizuje się w prawie karnym materialnym i prawie karnym wykonawczym oraz prawie przestępstw handlowych.Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Andrzej Stanisław Jakubecki (ur. 22 lutego 1958 w Przemyślu) – polski prawnik, profesor nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, specjalista w zakresie postępowania cywilnego oraz prawa upadłościowego i układowego, sędzia Trybunału Konstytucyjnego z kadencją od 7 listopada 2015.
  Marian Aleksy Zdyb (ur. 8 grudnia 1951 w Sandomierzu) – polski prawnik, profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.
  Antoni Kazimierz Pieniążek (ur. 3 marca 1940 w miejscowości Studzian) – polski prawnik, wykładowca akademicki, poseł na Sejm X kadencji.
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.
  Zbigniew Hołda (ur. 17 marca 1950 w Ełku, zm. 20 maja 2009 w Lublinie) – polski prawnik, adwokat, dr hab. nauk prawnych, prof. nadzw. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Stanisław Estreich (ur. 27 września 1951 w Lublinie) – polski adwokat, prokurator, sędzia Trybunału Stanu (1989–1991; 2001–2005).
  Wojciech Orłowski (ur. 12 lipca 1963 w Lublinie) – doktor habilitowany nauk prawnych, konstytucjonalista, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.