• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Podatek – obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań publicznych.Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland – organizacja studencka działająca w charakterze stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim, zrzeszająca studentów i absolwentów wydziałów prawa oraz administracji uczelni wyższych.

  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (WPiA UG) – największy wydział w strukturze Uniwersytetu Gdańskiego. Powstał wraz z utworzeniem uniwersytetu w 1970.

  Spis treści

 • 1 Profil kształcenia
 • 2 Władze w kadencji 2012–2016
 • 3 Władze w kadencji 2016–2020
 • 4 Struktura
 • 5 Organizacje
 • 6 Historia
 • 6.1 Poczet dziekanów
 • 7 Budynek
 • 8 Przypisy
 • 9 Linki zewnętrzne
 • Profil kształcenia[]

  Wydział oferuje wykształcenie wyższe na kierunkach:

  Dorota Pyć (ur. 29 marca 1971 w Gdyni) – polska prawniczka, wykładowczyni akademicka, wiceminister ds. gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.Uniwersytet Gdański (w skrócie UG) – uczelnia z siedzibą rektora w Gdańsku, powstała 20 marca 1970, na mocy decyzji Rady Ministrów, z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie (założonej w 1945 jako Wyższa Szkoła Handlu Morskiego) i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku (założonej w 1946).
 • Prawojednolite studia magisterskie w trybie dziennym i zaocznym, studia drugiego stopnia w trybie zaocznym, studia doktoranckie w trybie zaocznym
 • Administracja – studia pierwszego i drugiego stopnia w trybie dziennym, wieczorowym i zaocznym
 • Kryminologiastudia pierwszego stopnia w trybie dziennym i zaocznym (prowadzone wspólnie z Wydziałem Nauk Społecznych UG)
 • Podatki i doradztwo podatkowe – studia drugiego stopnia w trybie zaocznym (prowadzone wspólnie z Wydziałem Zarządzania UG)
 • Na wydziale kształci się około 5900 studentów. Ponieważ ten wydział ma największą na UG aulę, odbywają się tutaj ogólnouczelniane uroczystości jak: nadanie tytułu doctora honoris causa, inauguracja roku akademickiego, zaprzysiężenie rektora-elekta, wykłady ważnych gości itp.

  Fontanna (wodotrysk) – urządzenie wodne, najczęściej ozdobne, wyrzucające pod ciśnieniem wodę z dysz lub dyszy. Jest jednym z elementów tzw. małej architektury.Tadeusz Kazimierz Maciejewski (ur. w 1952 w Ostrowie Wielkopolskim) – polski historyk prawa. Kierownik Katedry Historii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
   Z tym tematem związana jest kategoria: Absolwenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:
  Kawiarnia - lokal gastronomiczny będący przede wszystkim miejscem spotkań towarzyskich. Podawane są tam głównie napoje i dania deserowe, głównie kawa, zazwyczaj również: ciastka, lody, herbata, czy wino.
  Komputer (z ang. computer od łac. computare – liczyć, sumować; dawne nazwy używane w Polsce: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) – maszyna elektroniczna przeznaczona do przetwarzania informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.
  Studia drugiego stopnia (dawniej: studia uzupełniające magisterskie) – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia.
  Tomasz Langer (ur. 2 kwietnia 1939 w Warszawie, zm. 8 lipca 2007 w Gdańsku) – polski prawnik, profesor nauk prawnych, specjalista w zakresie teorii prawa i prawa wyznaniowego, w latach 1978-1981 dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, adwokat.
  Termin kryminologia pochodzi od łacińskiego słowa crimen (przestępstwo) oraz greckiego logos (nauka). Kryminologia zajmuje się osobą sprawcy przestępstwa, przyczynami jego czynu i warunkami społecznymi, w jakich go dokonał.
  Jakub Stelina (ur. 1 kwietnia 1969 w Ostródzie) – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, specjalista prawa pracy, od 2012 dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.