• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Strajk studentów uczelni łódzkich – strajki studenckie, które miały miejsce w Łodzi w styczniu i lutym 1981 roku.Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska (ur. 26 sierpnia 1927 w Krakowie) – polska prawnik, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.

  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego – wydział Uniwersytetu Łódzkiego. Powstał wraz z uniwersytetem w 1945 roku.

  Spis treści

 • 1 Historia wydziału
 • 2 Kierunki studiów
 • 3 Władze
 • 4 Lista dziekanów
 • 5 Absolwenci
 • 6 Organizacje studenckie
 • 6.1 Organizacje
 • 6.2 Koła naukowe
 • 7 Przypisy
 • 8 Linki zewnętrzne
 • Małgorzata Elżbieta Pyziak-Szafnicka (ur. 23 czerwca 1955 w Łodzi) – polska prawnik, profesor nauk prawnych, wykładowca akademicki, od 2011 sędzia Trybunału Konstytucyjnego.Agnieszka Liszewska (ur. 1 lipca 1965) – polska prawnik, doktor habilitowana nauk prawnych, wykładowca akademicki. Od 2011 dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie) – studia umożliwiające uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki, przygotowujące do samodzielnej działalności badawczej i twórczej oraz uzyskania stopnia naukowego doktora. Studia doktoranckie prowadzone mogą być przez uprawnione jednostki organizacyjne uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  Polityka społeczna – przyjęty i realizowany przez władzę publiczną i organizacje pozarządowe zespół długofalowych działań na rzecz zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych. Polityka społeczna to również dziedzina nauk społecznych zajmująca się teorią polityki społecznej. Nauka o polityce społecznej znajduje zastosowanie przy konstruowaniu programów gospodarczych i społecznych partii politycznych a wyborcy oczekują ich realizacji w zgodzie z deklaracjami przedwyborczymi. Polska przyjęła w Konstytucji model społecznej gospodarki rynkowej.
  Jerzy Wróblewski (ur. 5 września 1926 w Wilnie, zm. 31 maja 1990) – polski teoretyk prawa, profesor Uniwersytetu Łódzkiego.
  Józef Stanisław Piątowski (ur. 1914, zm. 1986) – prawnik cywilista, w latach 1965-1968 rektor Uniwersytetu Łódzkiego.
  Uniwersytet Łódzki – polska wyższa uczelnia utworzona 24 maja 1945 jako kontynuatorka dorobku i tradycji działających w okresie międzywojennym w Łodzi Instytutu Nauczycielskiego (1921–1928), Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych (1924–1928) oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej (1928–1939). W 2007 znalazł się wśród 500 najlepszych uczelni na świecie według rankingu magazynu The Times.
  Natalia Gajl (ur. 23 grudnia 1921 w Poznaniu, zm. 6 kwietnia 1998) – polski prawnik i ekonomista, profesor zwyczajny nauk prawnych oraz sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 1985–1989.
  Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS) – stowarzyszenie studentów powstałe 22 września 1980 w wyniku wydarzeń i strajków robotniczych z sierpnia 1980, będących sprzeciwem społeczeństwa wobec ówczesnego reżimu politycznego w Polsce.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.043 sek.