• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  Przeczytaj także...
  Józef Wroceński (ur. 1952) – polski duchowny katolicki, członek Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego, profesor doktor habilitowany nauk prawnych.Wojciech Necel (ur. 1952) – katolicki prezbiter, chrystusowiec, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
  Marian Fąka (ur. 25 listopada 1924 r. w Ostrowie Wielkopolskim, zm. 15 listopada 2013 r. w Poznaniu) – kapłan katolicki, kanonista, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu, protonotariusz apostolski.

  Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – jeden z dziesięciu wydziałów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jego siedziba znajduje się przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie. Powstał w roku 1954.

  Struktura[]

 • Katedra Historii Prawa Kanonicznego – kierownik: ks. dr hab. Janusz Gręźlikowski prof. UKSW. Inni samodzielni pracownicy nauki: ks. dr hab. Wojciech Necel prof. UKSW
 • Katedra Teorii i Norm Ogólnych Kanonicznego – kierownik: ks. prof. dr hab. Ginter Dzierżon. Inni samodzielni pracownicy nauki: ks. dr hab. Tomasz Gałkowski prof. UKSW
 • Katedra Ustroju Kościoła i Kanonicznych Form Życia Konsekrowanego – kierownik: ks. dr hab. Józef Wroceński prof. UKSW. Inni samodzielni pracownicy nauki: s. dr hab. Bożena Szewczul prof. UKSW
 • Katedra Prawa o Posłudze Nauczania – kierownik: ks. dr hab. Jan Krajczyński prof. UKSW. Inni samodzielni pracownicy nauki: ks. dr hab. Arkadiusz Domaszk prof. UKSW
 • Katedra Prawa o Posłudze Uświęcania – kierownik: ks. prof. dr hab. Zbigniew Janczewski
 • Katedra Kanonicznego Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego – kierownik: ks. prof. dr hab. Henryk Stawniak. Inni samodzielni pracownicy nauki: ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski
 • Katedra Kanonicznego Prawa Administracyjnego i Prawa o Dobrach Doczesnych Kościoła – kierownik: ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
 • Katedra Kanonicznego Prawa Karnego – kierownik: ks. dr hab. Marek Saj prof. UKSW
 • Katedra Kanonicznego Prawa Procesowego – kierownik: ks. prof. dr hab. Wiesław Kiwior
 • Katedra Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich oraz innych Kościołów i Wspólnot Kościelnych – kierownik: dr hab. Urszula Nowicka prof. UKSW
 • Katedra Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego – kierownik: vacat. Inni samodzielni pracownicy nauki: ks. prof. dr hab. Józef Krukowski
 • Katedra Prawa Polskiego – kierownik: ks. dr hab. Piotr Ryguła prof. UKSW. Inni samodzielni pracownicy nauki: dr hab. Helena Pietrzak prof. UKSW.
 • Kierunki studiów[]

 • Prawo kanoniczne
 • Władze w kadencji 2012-2016[]

 • Dziekan: ks. prof. dr hab. Henryk Stawniak
 • Prodziekan: ks. prof. dr hab. Wiesław Kiwior
 • Poczet dziekanów[]

 • 1954-1960 – ks. prof. dr hab. Stefan Biskupski
 • 1960-1969 – ks. prof. dr hab. Marian Myrcha
 • 1969-1972 – ks. prof. dr hab. Ignacy Subera
 • 1972-1975 – ks. prof. dr hab. Marian Żurowski
 • 1975-1978 – ks. prof. dr hab. Remigiusz Sobański
 • 1978-1984 – ks. prof. dr hab. Tadeusz Pawluk
 • 1984-1987 – ks. prof. dr hab. Stanisław Pasternak
 • 1987-1993 – ks. prof. dr hab. Julian Kałowski
 • 1993-1996 – ks. prof. dr hab. Jerzy Syryjczyk
 • 1996-1999 – ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski
 • 1999-2005 – ks. prof. dr hab. Julian Kałowski
 • 2005-2012 – ks. dr hab. Józef Wroceński, prof. UKSW
 • Od 2012 – ks. prof. dr hab. Henryk Stawniak.
 • Wykładowcy uprzednio związani z Wydziałem[]

 • prof. dr hab. Tomasz Dybowski
 • ks. prof. dr hab. Marian Fąka
 • ks. prof. dr hab. Józef Krukowski
 • ks. prof. dr hab. Marian Pastuszko
 • ks. prof. dr hab. Remigiusz Sobański
 • dr hab. Paweł Sobczyk, prof. UO
 • Przypisy

  1. Struktura Wydziału (pol.). www.wpk.uksw.edu.pl. [dostęp 2015-08-23].
  2. Poczet dziekanów (pol.). www.wpk.uksw.edu.pl. [dostęp 2015-08-23].
  Prawo kanoniczne – w Kościołach chrześcijańskich różnych tradycji system norm prawnych określających funkcjonowanie poszczególnych Kościołów, prawa i obowiązki poszczególnych członków (duchownych i świeckich), sposób zarządzania Kościołem, jego strukturę, przestępstwa i kary za nie oraz elementarne przepisy liturgiczne.Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Julian Kałowski (ur. 12 maja 1933 w Dziechcińcu, zm. 4 października 2011 w Warszawie) – polski duchowny katolicki, członek Zgromadzenia Księży Marianów, profesor doktor habilitowany nauk prawnych.
  Jerzy Syryjczyk (ur. 15 października 1950 w Wohyniu, zm. 13 stycznia 2009 w Warszawie) - polski duchowny katolicki, profesor doktor habilitowany, specjalista w zakresie kościelnego prawa karnego, wykładowca akademicki, od 1992 r., prałat Jego Świątobliwości Ojca Świętego Jana Pawła II.
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) (łac. Universitas Cardinalis Stephani Wyszyński Varsoviae) – warszawski państwowy uniwersytet wywodzący się z Akademii Teologii Katolickiej.
  Grzegorz Leszczyński (ur. 4 grudnia 1966 w Zgierzu) - polski duchowny rzymskokatolicki archidiecezji łódzkiej, prawnik, kanonista, profesor zwyczajny, wykładowca akademicki, muzyk, wokalista, trębacz, pianista.
  Henryk Stawniak (ur. 1952) – ksiądz katolicki, salezjanin, kanonista, profesor nadzwyczajny UKSW, dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uprzednio był prodziekanem tego Wydziału.
  Tomasz Gałkowski (ur. 4 lutego 1967 w Łodzi) – kapłan z zakonu pasjonistów, doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
  Remigiusz Sobański (ur. 1 sierpnia 1930 w Miasteczku Śląskim, zm. 11 grudnia 2010 w Katowicach) – ksiądz katolicki, infułat archidiecezji katowickiej, doktor teologii; profesor zwyczajny nauk prawnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, znawca prawa kanonicznego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.