• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL, łac. Catholica Universitas Lublinensis Ioannis Pauli II) – niepubliczny katolicki uniwersytet mieszczący się w Lublinie, posiadający pełne prawa uczelni publicznej i finansowany z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych. Założony w 1918, do 1928 pod nazwą Uniwersytet Lubelski, od 16 października 2005, na podstawie uchwały Senatu zatwierdzonej przez Episkopat Polski, uczelnia zmieniła nazwę na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W 1938 roku KUL uzyskał prawo do nadawania stopni naukowych.Prawo kanoniczne – w Kościołach chrześcijańskich różnych tradycji system norm prawnych określających funkcjonowanie poszczególnych Kościołów, prawa i obowiązki poszczególnych członków (duchownych i świeckich), sposób zarządzania Kościołem, jego strukturę, przestępstwa i kary za nie oraz elementarne przepisy liturgiczne.

  Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – jednostka naukowo-dydaktyczna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego będąca jednym z najstarszych wydziałów tejże Uczelni. Zajęcia na wydziale ruszyły razem z rozpoczęciem działalności samego uniwersytetu w 1918 roku.

  Włochy (Republika Włoska, wł. Italia, Repubblica Italiana) – państwo położone w Europie Południowej, na Półwyspie Apenińskim, będące członkiem wielu organizacji, m.in.: UE, NATO, należące do ośmiu najbardziej uprzemysłowionych i bogatych państw świata – G8.Uniwersytet im. Loránda Eötvösa, Eötvös Loránd Tudományegyetem, ELTE – węgierska szkoła wyższa z siedzibą w Budapeszcie, która rozpoczęła działalność w 1635 roku.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 1.1 Okres międzywojenny
 • 1.2 Okres powojenny
 • 1.3 Reaktywacja
 • 2 Studia
 • 3 Współpraca międzynarodowa
 • 4 Lokalizacja
 • 5 Władze
 • 6 Organizacje studenckie
 • 7 Zobacz też
 • 8 Przypisy
 • 9 Linki zewnętrzne
 • Historia[]

  Okres międzywojenny[]

  Na początku istnienia Uniwersytetu istniały dwa wydziały jurydyczne: Wydział Prawa Kanonicznego i Nauk Moralnych oraz Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych, na którym wykładano prawo świeckie. Pierwszym dziekanem jednostki kanonicznej został Bronisław Żongołłowicz, natomiast ekonomiczno-społecznej, Stanisław Zachorowski. Uczelnia stopniowo kompletowała kadrę z kraju, jak również i z zagranicy (Gommar Michiels z Belgii, wieloletni dziekan Wydziału i jego współorganizator). Wydział Prawa i Nauk Ekonomicznych był jednym z sześciu, jakie funkcjonowały w tym okresie, natomiast Wydział Prawa Kanonicznego był jedynym odrębnym wydziałem w Polsce zajmującym się tą dyscypliną. Struktura obu wydziałów, program, a nawet nazwa bardzo zmieniały się przez pierwsze lata istnienia jednostek. W 1920 na Wydziale Prawa Kanonicznego i Nauk Moralnych otwarte zostały trzy sekcje: prawno-społeczna, prawno-historyczna i prawno-moralna. Natomiast na Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych powołano do życia dwie sekcje: prawną i ekonomiczną.

  Studia stacjonarne (dawniej: dzienne) – forma studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształcenia realizowana jest w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów.Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.

  W 1933 KUL uzyskał dalsze uprawnienia. Zgodnie z nową ustawą o szkołach akademickich uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 15 marca 1933 KUL został uznany za „prywatną szkołę akademicką”. W tym samym roku Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych uzyskał prawo nadawania stopnia magistra prawa i magistra nauk społeczno-ekonomicznych. W konsekwencji po zakończeniu roku akademickiego 1933/34 Wydział wypromował pierwszych absolwentów, wydając im dyplomy magisterskie.

  Belgia, Królestwo Belgii (Koninkrijk België, Royaume de Belgique, Königreich Belgien) – państwo federacyjne w zachodniej Europie w południowych Niderlandach. Belgia jest członkiem Unii Europejskiej (UE), ONZ oraz NATO.Krzysztof Andrzej Wiak (ur. 1969) – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa karnego, profesor nadzwyczajny Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

  W 1933 Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych uzyskał prawo nadawania stopnia magistra prawa i magistra nauk społeczno-ekonomicznych, natomiast od 1938 uczelnia miała prawo przeprowadzania przewodów doktorskich i habilitacyjnych na wszystkich wydziałach.

  Okres powojenny[]

  Okres wojny spowodował krótką przerwę w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na Wydziale, które zostały wznowione w 1944. KUL był pierwszą szkołą wyższą, która na terenie Polski, jeszcze w warunkach frontowych, wznowiła swoją działalność. Pracę podjęła kadra, która wykładała na uczelni w okresie międzywojennym, jak również nowi profesorowie, którzy przybyli z innych uniwersytetów polskich, zwłaszcza z Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jednakże dalszy rozwój Wydziału został wstrzymany decyzją ministra oświaty w 1949. Następnie w 1952 Sekcja Prawa przestała istnieć, co było efektem antyklerykalnej polityki władz komunistycznych.

  Watykan, Państwo Watykańskie (wł. Città del Vaticano, Stato della Città del Vaticano, łac. Status Civitatis Vaticanæ) – miasto-państwo europejskie, enklawa w Rzymie. Najmniejsze państwo świata pod względem powierzchni.Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki (ukr. Львівський національний університет імені Івана Франка) – uniwersytet we Lwowie, założony przez króla Polski Jana Kazimierza w 1661 jako Akademia Lwowska, w okresie międzywojennym 1919-1949 Uniwersytet Jana Kazimierza; jeden z najstarszych uniwersytetów w Europie Wschodniej i na dawnych ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, współcześnie jeden z największych ukraińskich uniwersytetów państwowych.

  Reaktywacja[]

  Wydział został reaktywowany w 1981 dzięki staraniom ks. prof. Józefa Krukowskiego, a pierwszy nabór został przeprowadzony na r. ak. 1983/1984. W 1984 Wydział przyjął nową nazwę – Wydział Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych. W 1999 otwarto nowy kierunek- administracja, w wyniku czego nazwa Wydziału uległa ponownej zmianie – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, która pozostała aż do dziś.

  Litwa, Republika Litewska (lit. Lietuva, Lietuvos Respublika) – państwo w Europie, jeden z krajów bałtyckich, członek Unii Europejskiej i NATO; graniczy od zachodu z Rosją (obwodem kaliningradzkim), od południowego zachodu z Polską, od wschodu z Białorusią, od północy z Łotwą.Uniwersytet Karola w Pradze (czes. Univerzita Karlova v Praze) – uniwersytet w Pradze, założony w 1348 przez króla Czech Karola IV Luksemburskiego, najstarszy uniwersytet w Europie Środkowej.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Europeistyka - kierunek studiów na polskich uniwersytetach, akademiach i co poniektórych politechnikach. Uznany za oficjalny rozporządzeniem ministra edukacji i sportu z dn. 3 listopada 2003.
  Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – budynek znajdujący się w Lublinie przy ul. Spokojnej 1 należący do Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, pozyskany od Akademii Medycznej, pierwotnie siedziba tzw. „Szkoły Lubelskiej”.
  Bronisław Żongołłowicz (ur. 29 lutego 1870 w Datnowie, zm. 30 września 1944 w Wilnie) – polski ksiądz katolicki, od 1919 profesor prawa kanonicznego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, od 1930 do 1936 wiceminister wyznań religijnych i oświecenia publicznego, poseł na Sejm III kadencji w II RP.
  Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowione lub uznane przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowane, w tym z użyciem przymusu.
  Czechy (czes. Česko), Republika Czeska (czes. Česká republika) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Od północnego wschodu graniczy z Polską, od zachodu i północnego zachodu z Niemcami, od południa z Austrią, a od południowego wschodu ze Słowacją. Stolicą i największym miastem Czech jest Praga. Kraj składa się z trzech historycznych krain – Czech właściwych, Moraw i czeskiej części Śląska. Na powierzchni 78 866 km² żyje ponad 10,5 mln osób, z czego 94% to Czesi. Państwo czeskie dzieli się na czternaście krajów. Czechy są republiką parlamentarną, demokratycznym państwem prawa o liberalnym systemie rządów, opartym na swobodnej rywalizacji partii i ruchów politycznych. Głową państwa jest prezydent. Naczelnym organem władzy ustawodawczej jest parlament z Izbą Poselską i Senatem, władzy wykonawczej rząd z czternastoma ministerstwami, a władzy sądowniczej Sąd Konstytucyjny i Sąd Najwyższy. Czechy są członkiem wielu organizacji międzynarodowych, m.in. ONZ, Unii Europejskiej, NATO, strefy Schengen, Rady Europy, OECD i Grupy Wyszehradzkiej.
  Ukraina (ukr. Україна, Ukrajina) – państwo położone w Europie Wschodniej. Graniczy od północy z Białorusią, od zachodu z Polską, Słowacją i Węgrami, od południa z Rumunią i Mołdawią oraz Morzem Czarnym i Morzem Azowskim, od północnego wschodu i wschodu z Federacją Rosyjską. Ukraina jest członkiem założycielem ONZ, członkiem Światowej Organizacji Handlu, Rady Europy, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz organizacji regionalnych i subregionalnych, tj. Wspólnoty Niepodległych Państw, OBWE, GUAM i Organizacji Państw Morza Czarnego.
  Hiszpania, Królestwo Hiszpanii (hiszp. Reino de España, gal. Reino de España, kat. Regne d’Espanya, arag. Reino d’España, bask. Espainiako Erresuma, okc. Regne d’Espanha, ast. Reinu d’España) – największe z trzech państw położonych na Półwyspie Iberyjskim.

  Reklama