• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej

  Przeczytaj także...
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.Inżynieria biomedyczna (Biomedical Engineering, BME) wchodzi w skład nauk dotyczących bioinżynierii. Stanowi ona połączenie wiedzy zlokalizowane na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Główne zagadnienia jakie obejmuje, to: bioinformatyka, informatyka medyczna, obrazowanie medyczne, telemedycyna, przetwarzanie obrazów, procesowanie sygnałów fizjologicznych, biomechanika, biomateriały, analiza systemowa, modelowanie 3D i optyka biomedyczna. Przykładami zastosowań tej wiedzy jest udoskonalanie produkcji i obsługi sprzętu medycznego, urządzeń diagnostycznych, oprzyrządowania obrazującego, wyposażenie laboratoryjne, lekarstwa oraz innego środki służące do terapii, które nieustannie wymagają rozwiązywania problemów.
  Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informację. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.

  Wydział Podstawowych Problemów Techniki (W-11) Politechniki Wrocławskiej – jednostka naukowo-dydaktyczna (jeden z 16 wydziałów) Politechniki Wrocławskiej, która powstała we wrześniu 1968 roku na bazie Studium Podstawowych Problemów Techniki działającego od roku akademickiego 1963. Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydział posiada kategorię "A".
  Wydział zatrudnia 223 nauczycieli akademickich, w tym:

  Optyka to dział fizyki, zajmujący się badaniem natury światła, prawami opisującymi jego emisję, rozchodzenie się, oddziaływanie z materią oraz pochłanianie przez materię. Optyka wypracowała specyficzne metody pierwotnie przeznaczone do badania światła widzialnego, stosowane obecnie także do badania rozchodzenia się innych zakresów promieniowania elektromagnetycznego - podczerwieni i ultrafioletu - zwane światłem niewidzialnym.Fizyka (z stgr. φύσις physis – "natura") – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem właściwości i przemian materii i energii oraz oddziaływań między nimi. Do opisu zjawisk fizycznych używają wielkości fizycznych, wyrażonych za pomocą pojęć matematycznych, takich jak liczba, wektor, tensor. Tworząc hipotezy i teorie fizyki, budują relacje pomiędzy wielkościami fizycznymi.

  30 z tytułem naukowym profesora
  44 ze stopniem naukowym doktora habilitowanego
  149 ze stopniem naukowym doktora

  Struktura Wydziału[]

 • Katedra Informatyki - W11/K2
 • Katedra Fizyki Doświadczalnej - W11/K3
 • Katedra Fizyki Teoretycznej - W11/K4
 • Katedra Optyki i Fotoniki - W11/K5
 • Katedra Technologii Kwantowych - W11/K6
 • Katedra Inżynierii Biomedycznej - W11/K7
 • Władze Wydziału[]

 • Dziekan Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs
 • Prodziekan ds. Studenckich dr inż. Stefan Giżewski
 • Prodziekan ds. Badań Naukowych prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs
 • Prodziekan ds. ogólnych prof. dr hab. inż. Wacław Urbańczyk
 • Prodziekan ds. Dydaktyki prof. dr hab. inż. Ryszard Gonczarek
 • Edukacja[]

  Obecnie wydział daje możliwość podjęcia nauki na pięciu kierunkach:

 • fizyka
 • fizyka techniczna
 • informatyka
 • inżynieria biomedyczna
 • optyka
 • Dodatkową formą kształcenia są studia podyplomowe a także wszelkiego rodzaju szkolenia mające na celu uzupełnianie wiedzy, aby nadążyć za nowościami technicznymi i technologicznymi.

  Linki zewnętrzne[]

 • Oficjalna strona wydziału
 • Przypisy

  1. Komunikat ministra [1]
  2. Stan w marcu 2013 roku [2]
  3. Wydział PPT, informacje dla kandydatów na studia.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.