• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego

  Przeczytaj także...
  Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (SEW UW) (wcześniej Studium Europy Wschodniej i Azji Środkowej) - powstało w 1990 przy Instytucie Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Podstawą organizacji Studium było powołane pod kierownictwem profesora Tadeusza Majdy Seminarium Problemów Narodowościowych Związku Radzieckiego i Europy Środkowej. Inicjatorami powstania seminarium oprócz Majdy byli Andrzej Ananicz oraz Jan Malicki. Studium prowadzi działalność naukową i dydaktyczną związaną z krajami byłego bloku komunistycznego.Katedra Arabistyki i Islamistyki UW jest największym centrum badań w zakresie arabistyki i islamistyki w Polsce. Jako jednostka naukowa wchodzi w skład Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego.
  Iranistyka – jedna z dziedzin orientalistyki, zajmująca się badaniem języków irańskich i irańskiego obszaru kulturowego, do którego zalicza się współczesne państwa: Afganistan, Iran oraz Tadżykistan. Obok badań skupionych przede wszystkim na Iranie i jego języku - perskim, badacze opracowują kultury i języki pozostałych ludów irańskich, np. Beludżów, Kurdów, Osetyjczyków czy Tadżyków. Z tego powodu iranistyka dzieli się wewnętrznie na powiązane ze sobą poddyscypliny np. afganologię, której przedmiot badań ogranicza się do Afganistanu, kurdologię - Kurdystan, tadżykologię - Tadżykistan.

  Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego – jednostka podstawowa Uniwersytetu Warszawskiego znana wcześniej jako Instytut Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w nim około 130 pracowników naukowych i kształci się ponad 1200 studentów w trybie dziennym i wieczorowym. Wydział prowadzi studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa orientalnego.

  Orientalistyka – nauka o kulturach orientalnych: językach, literaturze, sztuce, historii, społeczeństwie, życiu codziennym i obyczajach, polityce, religii, filozofii itp. Na ogół przyjmuje się, że odnosi się do kultur (ludów, cywilizacji) Orientu, czyli Azji, Bliskiego Wschodu, Maghrebu, ale często w obręb jej zainteresowania włącza się także kultury obszaru Sahelu i tzw. Czarnej Afryki, a w interpretacjach skrajnych (np. francuska, zob. INALCO) także kultury Oceanii, a nawet Europy Środkowo-Wschodniej.Semitystyka (inaczej semitologia) - jedna z dziedzin orientalistyki zajmująca się badaniem języków semickich, językoznawstwem porównawczym i historycznym tychże języków, ale również współczesnymi dialektami języków semickich.

  Historia[]

  Instytut Orientalistyczny UW został założony w roku 1932. Pierwszym dyrektorem został Stanisław Schayer – założyciel IO UW. Już w 1933 przyjęto pierwszych studentów na cztery seminaria: egiptologiczne, indologiczne, sinologiczne i turkologiczne.

  W 1952 Instytut Orientalistyczny włączono w struktury Wydziału Filologicznego i od tego momentu notuje się powolny rozwój jednostki, która odbudowywała się po stratach wojennych. Już w 1964 liczył siedem katedr: egiptologiczną, indologiczną, sinologiczną, turkologiczną, afrykanistyczną, asyriologiczną i semitystyczną.

  Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego (WN UW) - wydział Uniwersytetu Warszawskiego kształcący w trybie dziennym, wieczorowym i zaocznym. Istnieje też możliwość podjęcia studiów doktoranckich. Bliski Wschód (arab. الشرق الأوسط; hebr. המזרח התיכון; per. خاورمیانه, Xâvar-e Miyâne; przestarzałe Lewant) – region geograficzny leżący na styku Azji, Europy i Afryki.

  W latach 1970-1979 w wyniku zmiany struktury Instytutu Orientalistycznego, powołano następujące zakłady: Zakład Bliskiego Wschodu i Afryki, Zakład Środkowego Wschodu, Zakład Dalekiego Wschodu oraz Zakład Współczesnych Zagadnień Azji.

  W 1975 Instytut Orientalistyczny był już największą jednostką w strukturach Wydziału Neofilologii. Studia podejmowano na 11 specjalnościach, takich jak: afrykanistyka, arabistyka i islamistyka, egiptologia, filologia Wschodu Starożytnego, filologia indyjska, iranistyka, japonistyka, mongolistyka, semitystyka, sinologia i turkologia.

  Jolanta Sierakowska-Dyndo - polska afganolożka i iranistka, profesor w Zakładzie Iranistyki Uniwersytetu Warszawskiego.Japonistyka, inaczej japonologia – w szerokim rozumieniu, dziedzina naukowa zajmująca się wszystkim, co dotyczy Japonii: językiem japońskim, kulturą, historią, systemami religijnymi i filozoficznymi, literaturą, a także gospodarką itd. W wąskim znaczeniu japonistyka jest synonimem filologii japońskiej.

  W latach 1990-1999 utworzono nowe jednostki, które działają po dzień dzisiejszy, a w 2000 utworzono Studium Stosunków Międzykulturowych.

  19 stycznia 2005 roku Instytut Orientalistyczny uzyskał status jednostki podstawowej Uniwersytetu Warszawskiego na prawach wydziału.

  W 2007 Instytut Orientalistyczny obchodził rocznicę 75-lecia powołania jednostki. Z tej okazji wydany został zbiór tekstów pt. 75 lat Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego pod redakcją Macieja Popki.

  Afrykanistyka – nauka zajmująca się badaniem historii, polityki, gospodarki, kultur, literatury i języków krajów afrykańskich. Jedną z dziedzin afrykanistyki jest etiopistyka.Maciej Popko (ur. 1936) - orientalista, hetytolog polski, profesor w Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Taternik, alpinista, organizator i kierownik polskich wypraw eksploracyjnych w góry Azji.

  23 stycznia 2008 roku Senat Uniwersytetu Warszawskiego uchwalił przekształcenie Instytutu Orientalistycznego w Wydział Orientalistyczny. Jest to dziewiętnasty wydział Uniwersytetu Warszawskiego.

  27 maja 2008 roku Rada Wydziału Orientalistycznego UW zmieniła strukturę organizacyjną jednostki.

  Struktura[]

 • Katedra Arabistyki i Islamistyki
 • Katedra Azji Południowej
 • Katedra Japonistyki
 • Katedra Języków i Kultur Afryki
 • Zakład Hebraistyki
 • Zakład Iranistyki
 • Zakład Islamu Europejskiego
 • Zakład Koreanistyki
 • Zakład Sinologii
 • Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej
 • Zakład Wschodu Starożytnego
 • Studium Europy Wschodniej
 • Studium Stosunków Międzykulturowych
 • Pracowania Studiów nad Buddyzmem
 • Władze[]

 • Dziekan - prof. dr hab. Jolanta Sierakowska-Dyndo
 • Prodziekan ds. finansowych - prof. dr hab. Piotr Taracha
 • Prodziekan ds. studenckich - dr Anna Trynkowska
 • Adres[]

  Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa

  Zobacz[]

 • Absolwenci Wydziału Orientalistycznego UW
 • orientalistyka
 • Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego
 • Afryka – drugi pod względem wielkości kontynent na Ziemi. Ma 30,37 mln km² powierzchni, czyli ponad 20,3% ogólnej powierzchni lądowej naszego globu. Przechodzi przez niego południk 0°, obydwa zwrotniki i równik.Indologia, indianistyka – nauka zajmująca się badaniem języków, literatury, historii, sztuki, kultury i religii Indii. Specjalista z tej dziedziny to indolog lub indianista.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Asyrologia, Asyriologia – nauka badająca piśmiennictwo oraz kulturę duchową i materialną ludów Mezopotamii: Sumerów, Akadów, Babilończyków i Asyryjczyków; w praktyce obejmuje całość wiedzy o językach, historii i kulturze ludów starożytnego Bliskiego Wschodu, które posługiwały się pismem klinowym.
  Islamistyka (inaczej islamoznawstwo) jest to jedna z dziedzin orientalistyki i jednocześnie religioznawstwa zajmująca się naukowym badaniem: islamu i ugrupowań w ramach islamu, społeczeństw muzułmańskich, polityki, ale także literatury, filozofii i kultury muzułmańskiej. Jest ściśle powiązana z innymi dziedzinami orientalistyki takimi jak: arabistyka, turkologia, afrykanistyka oraz iranistyka.
  Uniwersytet Warszawski – polska uczelnia państwowa, założona 19 listopada 1816 roku w Warszawie. Najlepszy uniwersytet w Polsce według The Times Higher Education Supplement (QS World University Rankings). W rankingu szanghajskim (ARWU) z 2012 roku uczelnia została sklasyfikowana na miejscach 301-400. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 234. pośród wszystkich typów uczelni. Corocznie uniwersytet zajmuje 1-2 miejsce w rankingu polskich uczelni państwowych przeprowadzanych przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy".
  Arabistyka - jedna z dziedzin orientalistyki, zajmująca się badaniem języka arabskiego i jego dialektów, kultury, historii obszarów arabskojęzycznych, systemów religijnych i filozoficznych, literatury arabskiej, a także polityki, gospodarki oraz ekonomii. Dziedziny powiązane ściśle z arabistyką to islamistyka i semitystyka.
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Mongolistyka to dziedzina nauki zajmująca się językiem, kulturą, historią, literaturą i wszystkim innym, co dotyczy Mongolii. W wąskim znaczeniu mongolistyka jest synonimem filologii mongolskiej.
  Zakład Islamu Europejskiego UW – jednostka Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Zakład powstał 17 maja 1994 r. z Pracowni Islamu Europejskiego Instytutu Orientalistycznego, utworzonej w 1993 r.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.