• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

  Przeczytaj także...
  Uniwersytet Gdański (w skrócie UG) – uczelnia z siedzibą rektora w Gdańsku, powstała 20 marca 1970, na mocy decyzji Rady Ministrów, z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie (założonej w 1945 jako Wyższa Szkoła Handlu Morskiego) i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku (założonej w 1946).Łeba (kasz. Łeba, niem. Leba) – miasto i gmina w północnej Polsce, w województwie pomorskim, w powiecie lęborskim, położona na Wybrzeżu Słowińskim, nad rzekami Łebą i Chełstem, miejscowość wypoczynkowa z portem morskim i kąpieliskami.
  Wrzeszcz – część miasta Gdańska, znajdująca się na północ od Śródmieścia, nad strugą Strzyżą. Od 2010 roku jej terytorium jest podzielone pomiędzy dwie dzielnice: Wrzeszcz Dolny i Wrzeszcz Górny.
  Sąsiedni budynek Instytutu Oceanografii
  Budynek w Gdańsku Wrzeszczu (do 2010)
  Nowy Budynek WNS i Instytutu Geografii w Gdańsku Oliwie

  Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego – budynki wydziału rozrzucone są w kilku oddalonych od siebie miejscach. Było to szczególnie zauważalne do jesieni 2008, gdy wraz z Wydziałem Biologii stanowił jedność. Najbardziej znaną, podległą instytucją jest Fokarium w Helu. Oprócz tytułowych kierunków, kształci specjalistów ochrony środowiska wspólnie z wydziałami Chemii oraz Biologii.

  1 października jest 274. (w latach przestępnych 275.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 91 dni.Duszniki-Zdrój (niem. Bad Reinerz, czes. Dušníky) – miasto i gmina uzdrowiskowa w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim. Historycznie miejscowość znajdowała się w hrabstwie kłodzkim. Położone w dolinie rzeki Bystrzycy Dusznickiej, oddzielającej Góry Orlickie od Gór Bystrzyckich.

  Władze[]

 • Dziekan prof. UG, dr hab. Waldemar Surosz
 • Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Jan a. Wendt
 • Prodziekan ds. Studenckich dr Magdalena Borowiak
 • Prodziekan ds. Kształcenia dr Ewa Szymczak
 • Historia[]

  W 1946 założona została Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Gdańsku, w której znajdował się m.in. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. Dwadzieścia cztery lata później, uczelnia ta została połączona z Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Sopocie, tworząc Uniwersytet Gdański.

  Gospodarka przestrzenna - to całokształt działań biernych i czynnych dotyczących podmiotów i przedmiotów związanych z organizacją użytkowania przestrzeni. Celem gospodarki przestrzennej jest zarówno ochrona określonych wartości przestrzeni, jak i racjonalne kształtowanie przestrzeni przez stymulowanie procesów gospodarczych. Działania ochronne obejmują dążenie do zachowania równowagi pomiędzy elementami naturalnymi środowiska, a wytworami działalności ludzkiej. Natomiast kształtowanie przestrzeni to działanie przekształceniowe związane z nowymi kierunkami rozwoju społeczno-gospodarczego.Fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego – fokarium (placówka naukowo-badawcza) Stacji Morskiej zarządzany przez Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego znajdujące się w Helu przy Bulwarze Nadmorskim.
 • 1971 – przejęcie Stacji Biologicznej w Górkach Wschodnich od Akademii Medycznej.
 • 1977 – powstaje Morskie Laboratorium Terenowe w Helu.
 • 1985 – nazwa Wydział Biologii i Nauk o Ziemi została zmieniona na Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii.
 • 1992 – otwarto Stację Morską Instytutu Oceanografii UG w Helu. Poprzednio MLT.
 • 13 października 1997 – otwarto Fokarium.
 • 2002 – w Gdyni powstaje centrum badawczo-dydaktycznego dla oceanografii.
 • 20 czerwca 2003 – w Stacji Morskiej w Helu otwarto kompleks naukowo-dydaktyczny.
 • 1 października 2004 – Instytut Biologii rozpoczął działalność.
 • 2004 – wyróżnienie dla kierunku Oceanografia wydane przez Państwową Komisję Akredytacyjną.
 • 2008 – otwarcie nowych kierunków studiów: geologia i gospodarka przestrzenna.
 • 2008 – Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii zostaje podzielony na Wydział Oceanografii i Geografii oraz Wydział Biologii. Ułatwiło to życie studentom, którzy w mniejszym stopniu muszą podróżować po Trójmieście. Dotychczasowy Wydział był w trzech punktach Gdańska i jednym w Gdyni. Teraz po jednym w każdym z tych miast. Pomijając terenowe placówki badawcze.
 • 2010 – Instytut Geografii zostaje przeniesiony z ul. Dmowskiego w Gdańsku Wrzeszczu i al. Piłsudskiego w Gdyni do nowo wybudowanego skrzydła "B" budynku Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Geografii w Kampusie Bałtyckim UG przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku Oliwie.
 • Lokalizacja i struktura[]

 • Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 46. Budynek jest wspólny z Wydziałem Biologii.
 • Dziekanat
 • Instytut Oceanografii
 • Zakład Biologii I Ekologii Morza
 • Zakład Chemii Morza I Ochrony Środowiska
 • Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich
 • Zakład Funkcjonowania Ekosystemów Morskich
 • Zakład Geologii Morza
 • Zakład Badań Planktonu Morskiego
 • Zakład Oceanografii Fizycznej
 • Pracownia Aparatury Oceanograficznej
 • Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4
 • Instytut Geografii
 • Katedra Geografii Ekonomicznej
 • Katedra Geografii Fizycznej I Kształtowania Środowiska
 • Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego
 • Katedra Geomorfologii I Geologii Czwartorzędu
 • Katedra Hydrologii
 • Katedra Limnologii
 • Zakład Geografii Pojezierzy
 • Katedra Meteorologii I Klimatologii
 • Pracownia Dydaktyki Geografii
 • Poza Trójmiastem[]

 • Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego – w jej skład wchodzi Fokarium, jedna z atrakcji turystycznych Helu.
 • Stacja Limnologiczna w Borucinie – w ramach instytutu Geografii.
 • Poza tym pozastatusowe: Łeba, Szczecin, Duszniki Zdrój, Władysławowo.
 • Linki zewnętrzne[]

 • Strona Wydziału
 • Film o Wydziale Oceanografii i Geografii UG
 • Ochrona środowiska – całokształt działań (także zaniechanie działań) mających na celu właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników środowiska naturalnego, zarówno jego składników abiotycznych, jak i żywych (ochrona przyrody). Nauka o ochronie środowiska to sozologia.Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego – jeden z dziesięciu wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego. Powstał 1 grudnia 1990, od 1992 oferuje kształcenie socjologii, od 1998 filozofii.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  13 października jest 286. (w latach przestępnych 287.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 79 dni.
  Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego – mieści się w budynku w stylu niemieckiego renesansu. Oprócz tytułowego kierunku, kształci specjalistów ochrony środowiska wspólnie z wydziałami Biologii oraz Oceanografii i Geografii. W jego skład wchodzi 9 katedr, 11 zakładów oraz 4 pracownie (w tym 3 pracownie samodzielne).
  Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego oprócz tytułowego kierunku, kształci specjalistów ochrony środowiska wspólnie z wydziałami Chemii oraz Oceanografii i Geografii. Od roku akademickiego 2009/2010 istnieje międzywydziałowy kierunek Przyroda (studia I stopnia, dzienne). W skład wydziału wchodzi jedenaście katedr, dwie stacje badawcze i jedna pracownia.
  Geologia (gr. gḗ ‘Ziemia’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’) – jedna z nauk o Ziemi, zajmuje się budową, własnościami i historią Ziemi oraz procesami zachodzącymi w jej wnętrzu i na jej powierzchni, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom. W szerszym znaczeniu geologia dotyczy również innych planet skalistych.
  Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego – placówka naukowo-dydaktyczna Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, znajdująca się w Helu. Powstała w 1977 roku jako Oceanograficzne Laboratorium Terenowe, zmieniwszy z czasem nazwę na Morskie Laboratorium Terenowe. Pierwszą siedzibą były pomieszczenia dawnej wędzarni PPiUR „Koga”, zaś od 1992 po trwającej 8 lat budowie placówka korzysta z własnych obiektów. Decyzją Senatu UG została wówczas przekształcona i funkcjonuje pod nazwą Stacja Morska Instytutu Oceanografii. W skład infrastruktury stacji wchodzi budynek ekspozycji edukacyjnych z salą dydaktyczną i basenami hodowlanymi, oraz budynek laboratoryjno-administracyjny z bazą socjalną, a także jej najbardziej rozpoznawalny element – fokarium, które przyciąga coraz większą liczbę odwiedzających. Infrastruktura stacji pozwala na organizowanie seminariów, małych sympozjów i specjalistycznych warsztatów naukowych.
  Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego – ulica w centrum Gdyni będąca częścią głównej arterii komunikacyjnej Trójmiasta. Jej przebieg wyznacza granice dla trzech dzielnic: Śródmieścia, Wzgórza Św. Maksymiliana oraz Kamiennej Góry. Długość alei wynosi około 1,25 km.
  Polska Komisja Akredytacyjna (do 30.09.2011 Państwowa Komisja Akredytacyjna) – jest ustawowym organem szkolnictwa wyższego, powołanym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i działającym niezależnie na rzecz jakości kształcenia. Polska Komisja Akredytacyjna ocenia poziom prowadzonych kierunków studiów we wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.