• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego

  Przeczytaj także...
  Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka.Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.
  Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.

  Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego – jeden z dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Jego siedziba znajduje się przy ul. Pomorskiej nr 46/48 w Łodzi.

  Struktura[]

 • Instytut Psychologii
 • Katedra Badań Edukacyjnych
 • Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii
 • Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
 • Katedra Pedagogiki Specjalnej
 • Katedra Pedagogiki Społecznej
 • Katedra Teorii Wychowania
 • Katedra Edukacji Artystycznej
 • Zakład Dydaktyki i Kształcenia Nauczycieli
 • Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej
 • Pracownia Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego
 • Pracownia Pedagogiki Specjalnej
 • Wydziałowe Jednostki Administracyjne
 • Kierunki studiów[]

 • psychologia
 • pedagogika
 • Władze[]

  Dziekan: dr hab. Danuta Urbaniak-Zając prof. UŁ
  Prodziekan: dr hab. Elżbieta Kowalska-Dubas prof. UŁ
  Prodziekan: dr hab. Iwonna Michalska
  Prodziekan: dr Anna Tyl
  Prodziekan: dr hab. Grażyna Poraj prof. UŁ

  Uniwersytet Łódzki – polska wyższa uczelnia utworzona 24 maja 1945 jako kontynuatorka dorobku i tradycji działających w okresie międzywojennym w Łodzi Instytutu Nauczycielskiego (1921–1928), Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych (1924–1928) oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej (1928–1939). W 2007 znalazł się wśród 500 najlepszych uczelni na świecie według rankingu magazynu The Times.Prodziekan – zastępca dziekana, czyli kierownika wydziału szkoły wyższej. Z reguły zastępuje dziekana w konkretnych sprawach dotyczących wydziału stąd przy tytule prodziekana znajduje się określenie np.:

  Przypisy
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.