• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Budżet państwa – najwyższej rangi plan finansowy polityki państwa oraz narzędzie polityki społecznej, uwzględniające planowane dochody i wydatki państwa w okresie roku budżetowego. Jako dochody uwzględnia się m.in.: wpływy z podatków pośrednich i bezpośrednich, dochody niepodatkowe (np. cła), dochody z prywatyzacji oraz dochody zagraniczne. Mianem wydatków określa się m.in. koszty dotacji, obsługi długu publicznego, obsługi strefy budżetowej, rozliczeń z bankami, subwencji dla gmin oraz rezerw ogólnych. Termin „budżet” pochodzi z łacińskiego bulga, oznaczającego skórzany mieszek przeznaczony do zbierania dochodów. Słowo to przyjęło się następnie w wielu językach (ang. budget, starofr. bougette, fr. le budget]. Dla historycznego rozwoju instytucji budżetu znaczenie miało kilka zdarzeń, które rozstrzygnęły o jej współczesnym kształcie, wśród których – poza oddzieleniem majątku publicznego od majątku królewskiego – wymienić należy rozwijanie stosunków towarowo-pieniężnych, parlamentaryzmu, funkcji socjalnych i gospodarczych państwa, rozwój międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansowych oraz procesy integracyjne zachodzące we współczesnym świecie.Rewitalizacja (łac. re-+vita - dosłownie: przywrócenie do życia, ożywienie), ang. revitalization, urban renewal, urban redevelopment – zespół działań urbanistycznych i planistycznych, koordynowanych przez lokalną administrację państwową, których celem jest społeczne, architektoniczne, planistyczne i ekonomiczne korzystne przekształcenie miejskiej dzielnicy (lub innego wyodrębnionego obszaru miasta) będącej w stanie kryzysu wynikającego z czynników ekonomicznych i społecznych. Niektóre programy rewitalizacyjne nakierowane są na ożywienie zdegradowanych obszarów miast które utraciły swoją pierwotną funkcję, np. poprzemysłowych; celem wówczas jest znalezienie dla nich nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym obszary zmieniają swoją funkcję.

  Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WNGiG UAM) – jeden z 15 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kształcący studentów w ośmiu kierunkach zaliczanych do nauk geograficznych, na studiach stacjonarnych (dziennych) oraz niestacjonarnych (zaocznych). Mieści się on w dwóch budynkach na poznańskim Kampusie Morasko: w Collegium Geographicum (ul. Dzięgielowa) oraz w Collegium Geologicum (ul. Maków Polnych).

  Absolwent (z łac. absolvens – kończący) – osoba, która ukończyła pewien etap edukacji w jednostce organizacyjnej, wchodzącej w skład systemu oświaty.Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – powstały w 1919 państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 393. pośród wszystkich typów uczelni.

  W roku akademickim 2010/2011 na wydziale kształciło się 4321 studentów, co daje mu szóste miejsce wśród wydziałów uczelni.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Wykładowcy
 • 3 Kierunki studiów
 • 3.1 Studia 1°
 • 3.2 Studia 2° i 3°
 • 4 Władze
 • 4.1 Kadencja 2012-2016
 • 5 Struktura organizacyjna
 • 5.1 Instytut Geoekologii i Geoinformacji
 • 5.2 Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego
 • 5.3 Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
 • 5.4 Instytut Geologii
 • 5.5 Katedra Turystyki i Rekreacji
 • 5.6 Stacje terenowe
 • 5.7 Jednostki wydziałowe
 • 6 Budynek Collegium Geographicum
 • 6.1 Budowa
 • 6.2 Dane ogólne
 • 6.3 Wnętrze
 • 7 Czasopisma
 • 8 Adres
 • 9 Zobacz też
 • 10 Linki zewnętrzne
 • 11 Przypisy
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – fundusz utworzony w 1975 na podstawie art. 160 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Zgodnie z tym przepisem, celem funduszu jest „przyczynianie się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych we Wspólnocie poprzez niwelowanie różnic w poziomach rozwoju oraz zacofania regionów’’.Rok akademicki – jednostka miary czasu nauki i zajęć w szkołach wyższych, obejmująca w Polsce najczęściej okres od października do września. Rok akademicki składa się z dwóch semestrów (zimowego i letniego) kończących się zazwyczaj sesjami egzaminacyjnymi.

  Historia[]

 • 7 maja 1919 – powstanie Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Poznańskiego (budynek Collegium Maius), w którego strukturze działały m.in. Instytuty:
 • Geograficzny
 • Geologiczny
 • Mineralogiczny
 • Paleontologiczny
 • 23 września 1925 – z Wydziału Filozoficznego wyodrębniają się dwa wydziały:
 • Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Wydział Humanistyczny
 • 1 września 1951 – z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego wyodrębniają się dwa wydziały:
 • Wydział Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny
 • Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
 • 1 września 1981 – Instytut Geografii zostaje podzielony na trzy Instytuty:
 • Badań Czwartorzędu
 • Geografii Fizycznej
 • Geografii Społeczno-Ekonomicznej
 • 1 września 1984 – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi zostaje podzielony na dwa wydziały:
 • Wydział Biologii
 • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
 • 1 stycznia 1991 – na Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych składają się cztery Instytuty:
 • Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego
 • Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
 • Instytut Geologii
 • Instytut Paleogeografii i Geoekologii
 • Schemat historii WNGiG UAM
 • 1 października 1996 – powstaje Wydziałowa Pracownia Komputerowa
 • 1 października 2000 – powstaje Centrum Edukacyjne Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju
 • 1 października 2001 – powstaje Centrum Turystyki i Rekreacji
 • 20 września 2004 – otwarcie pierwszej części Collegium Geographicum na Campusie Morasko.
 • 23 kwietnia 2005 – Bal Pożegnanie Maiusa
 • 6 marca 2006 – otwarcie drugiej części Collegium Geographicum na Campusie Morasko.
 • Badania naukowe – prace podejmowane przez badacza lub zespół badaczy w celu osiągnięcia postępu wiedzy naukowej, ustalenia nowych twierdzeń naukowych, tez, aksjomatów, uogólnień i definicji. Badania te mogą być podejmowane w 4 zasadniczych przypadkach:Komputer (z ang. computer od łac. computare – liczyć, sumować; dawne nazwy używane w Polsce: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) – maszyna elektroniczna przeznaczona do przetwarzania informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Studia stacjonarne (dawniej: dzienne) – forma studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształcenia realizowana jest w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów.
  1 października jest 274. (w latach przestępnych 275.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 91 dni.
  Na mapach: 52°27′58″N 16°55′44″E/52,466111 16,928889 Kampus Morasko – kampus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu grupujący głównie wydziały ścisłe i przyrodnicze. Zlokalizowany jest w północnej części miasta. Dzieli się on na dwie części: zachodnią, położoną na Morasku (Huby Moraskie) oraz wschodnią na Umultowie (po dwóch stronach osiedla Różany Potok).
  Gospodarka – całokształt działalności gospodarczej prowadzonej w danym regionie (gospodarka regionalna), kraju (gospodarka narodowa) lub na całym świecie (gospodarka światowa). Działalność ta polega na wytwarzaniu dóbr i świadczeniu usług zgodnie z potrzebami ludności. Najprostszy podział gospodarki wyróżnia trzy sektory: usługi, przemysł, rolnictwo.
  Lapidarium UAM w Poznaniu – lapidarium należące do Wydziału Geografii i Geologii UAM w Poznaniu, przy ul. Dzięgielowej (Osiedle Różany Potok). Lapidarium i budynki uniwersyteckie stanowią część Kampusu Morasko. Wstęp bezpłatny.
  Geoinformacja – dziedzina geografii zajmująca się zbieraniem, pozyskiwaniem, gromadzeniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, analizą, interpretacją danych geoprzestrzenych, czyli danych o Ziemi.
  Słubice (do 1945 niem. Frankfurt (Oder)-Dammvorstadt) – miasto w zachodniej części województwa lubuskiego, w powiecie słubickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Słubice, w obrębie Lubuskiego Przełomu Odry, nad rzeką Odrą. 31 grudnia 2012 miasto miało 18 148 mieszkańców. Wraz z Frankfurtem nad Odrą tworzy aglomerację transgraniczną liczącą ok. 85 tys. mieszkańców. Jest to ośrodek akademicki – siedziba Collegium Polonicum, wspólnej jednostki dydaktyczno-naukowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.041 sek.