• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Wałbrzych (niem. Waldenburg, śl-niem. Walmbrig, Walmbrich, czes. Valdenburk, Valbřich) – miasto na prawach powiatu na południowym zachodzie Polski, w województwie dolnośląskim, siedziba powiatu wałbrzyskiego. Miasto leży na Pogórzu Zachodniosudeckim i w Sudetach Środkowych, nad rzeką Pełcznicą, historycznie na Dolnym Śląsku. Dawna stolica województwa wałbrzyskiego. Według danych z 31 grudnia 2011 r. miasto miało 119 955 mieszkańców.Politechnika Wrocławska – państwowa szkoła wyższa we Wrocławiu, uważana za jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 412. pośród wszystkich typów uczelni.

  Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (WNB UWr) – jeden z 10 wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 2006 roku w wyniku podziału Wydziału Nauk Przyrodniczych na trzy mniejsze jednostki organizacyjne. Kształci studentów na kierunku biologia, zaliczanym do nauk przyrodniczych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Elżbieta Lonc (ur. 11 listopada 1951 r. w Kłodzku) - polska biolog, specjalizująca się w parazytologii; nauczyciel akademicki związana z uczelniami we Wrocławiu i Wałbrzychu.Uniwersytet Wrocławski (UWr) – jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów klasycznych w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, kształcący na kierunkach humanistycznych i ścisłych. Powstał pierwotnie w 1702 roku jako Leopoldina, a 24 sierpnia 1945 roku został przekształcony na polską uczelnię akademicką. Uczelnia swoimi tradycjami odwołuje się do niemieckich uczelni wrocławskich oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jest jedną z najważniejszych i najstarszych uczelni we Wrocławiu, na której studiuje blisko 31,6 tysięcy studentów.

  Wydział Nauk Biologicznych jest jednostką interdyscyplinarną. W jego ramach znajduje się 5 instytutów, 4 katedry i 3 pracownie naukowe. Poza tym wydział współtworzy wspólnie z Wydziałem Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska. Aktualnie zatrudnionych jest 270 pracowników, z czego 134 z nich to pracownicy naukowo-dydaktyczni, w tym 41 z nich jest samodzielnymi pracownikami naukowymi (profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni, a także doktorzy habilitowani). Wydział współpracuje również z emerytowanymi profesorami, których autorytet wspiera zarówno proces dydaktyczny, jak i przede wszystkim wymianę międzynarodową.

  Anna Okulewicz (ur. 16 kwietnia 1996 roku) – polska piłkarka, występująca na pozycji bramkarza. Od 2013 roku jest piłkarką Olimpii Szczecin. Na rozegranych w czerwcu 2013 roku Mistrzostwach Europy do lat 17 piłkarka zdobyła wraz z reprezentacją Polski U-17 złote medale.Nauki przyrodnicze (w terminologii angielskiej zwane natural sciences) to mało precyzyjne określenie dziedzin nauki, które zajmują się badaniem różnych aspektów świata materialnego, ożywionego i nieożywionego, zazwyczaj z zastosowaniem aparatu matematycznego, jak również właściwej sobie metodologii.

  W 2011 roku na wydziale studiowało łącznie 1001 studentów (w tym 802 na studiach dziennych, 40 na studiach zaocznych i 159 na międzywydziałowym kierunku ochrona środowiska) oraz 77 doktorantów, odbywających studia doktoranckie w ramach Wydziałowego Studium Doktoranckiego.

  Arboretum w Wojsławicach – ogród dendrologiczny na terenie Wojsławic (gmina Niemcza) w woj. dolnośląskim. Od 1988 r. filia Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu. Znane z bogatego zbioru różaneczników i azalii, liliowców oraz drzew nie występujących w innych częściach Polski.Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Władze (2008-2012)
 • 3 Poczet dziekanów
 • 4 Kierunki kształcenia
 • 5 Struktura organizacyjna
 • 5.1 Instytut Biologii Eksperymentalnej
 • 5.2 Instytut Biologii Środowiskowej
 • 5.3 Instytut Genetyki i Mikrobiologii
 • 5.4 Instytut Specjalizacyjny - Muzeum Przyrodnicze
 • 5.5 Instytut Specjalizacyjny - Ogród Botaniczny
 • 5.6 Katedra Biologii Człowieka
 • 5.7 Katedra Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej
 • 5.8 Katedra Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska
 • 5.9 Pracownia Biologii Lasu
 • 5.10 Pracownia Nowoczesnych Strategii Nauczania Biologii
 • 5.11 Pracownia Technik Mikroskopowych
 • 6 Adres
 • 7 Przypisy
 • 8 Linki zewnętrzne
 • Profesor zwyczajny (skrót: prof. zw., z łac. professor ordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który posiada tytuł naukowy profesora (art. 114, ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Stanowisko profesora zwyczajnego jest ukoronowaniem kariery naukowej pracowników uczelni. Wiąże się bowiem z największym prestiżem – jest przyznawane szczególnie zasłużonym dla uczelni i wyróżniającym się naukowcom z tytułem naukowym profesora. Do roku 1990 profesor zwyczajny i profesor nadzwyczajny były to dwa odrębnie tytuły naukowe nadawane przez Przewodniczącego Rady Państwa. Profesor zwyczajny był wyższy rangą niż profesor nadzwyczajny.Biologia (z gr. βίος (bios) - życie i λόγος (logos) - słowo, nauka) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.
  Studia drugiego stopnia (dawniej: studia uzupełniające magisterskie) – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia.
  Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu – ogród botaniczny założony w roku 1811 na terenie częściowo Ostrowa Tumskiego, częściowo odzyskanym po zburzonych na rozkaz Napoleona fortyfikacjach miejskich i po zasypanej północnej odnodze Odry (po tej odnodze rzeki pozostał w Ogrodzie niewielki staw), ograniczonym dzisiejszymi ulicami Kanonią, Hlonda, Wyszyńskiego, Sienkiewicza i Świętokrzyską. Jest drugim po Ogrodzie Botanicznym w Krakowie najstarszym tego typu ogrodem w Polsce.
  Studia stacjonarne (dawniej: dzienne) – forma studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształcenia realizowana jest w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów.
  Marek Wanat (ur. 1958 w Łodzi) – polski biolog, specjalizujący się w entomologii; nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Wrocławskim.
  Katedra Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Powstała 1 lipca 2000 w wyniku przekształcenia Zakładu Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego (do 31 maja 2012 roku Katedra Antropologii).
  Profesor emeritus (z łac., skrót prof. em., l. mn. professores emeriti) – profesor emerytowany, zwykle przed przejściem na emeryturę zajmujący stanowisko profesora zwyczajnego, najczęściej nadal pracujący na swojej macierzystej uczelni jako honorowy profesor pomocniczy, który prowadzi głównie seminaria magisterskie i doktorskie, rzadziej regularne wykłady dla studentów. Profesorów emerytów zatrudniają również prywatne szkoły wyższe.

  Reklama