• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

  Przeczytaj także...
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM) – państwowy uniwersytet z siedzibą w Olsztynie. Główny kampus, miasteczko akademickie znajduje się w dzielnicy Kortowo. Powstał 1 września 1999 roku w wyniku połączenia Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Warmińskiego Instytutu Teologicznego, na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762). Kształci 33 tys. studentów (na wszystkich rodzajach studiów).Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie (ART) – jedna z trzech placówek, na bazie których powstał 1 września 1999 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
  Stefan Szymon Tarczyński (ur. 1919, zm. 24 marca 2002 w Warszawie) – polski lekarz weterynarii parazytolog, prof. dr. hab. Akademii Rolniczo-Technicznej (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), założyciel Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, doctor honoris causa tej uczelni.
  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (WMW) – wydział Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oferujący studia na kierunku:

 • Weterynaria
 • Wydział znajduje się na terenie Kortowa II, obok Centrum Konferencyjnego, Biblioteki i Wydziału Humanistycznego.

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie (ART) – jedna z trzech placówek, na bazie których powstał 1 września 1999 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM) – państwowy uniwersytet z siedzibą w Olsztynie. Główny kampus, miasteczko akademickie znajduje się w dzielnicy Kortowo. Powstał 1 września 1999 roku w wyniku połączenia Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Warmińskiego Instytutu Teologicznego, na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762). Kształci 33 tys. studentów (na wszystkich rodzajach studiów).

  Opis kierunku[]

  Studenci kierunku Weterynaria zdobywają wiedzę z zakresu chorób zwierząt, ich leczeniu oraz profilaktyce, higienie produktów pochodzenia zwierzęcego oraz zajmujmowaniem się ochroną ludzi przed chorobami pochodzenia odzwierzęcego. Na kierunku Weterynaria prowadzone są studia stacjonarne:

  Medycyna weterynaryjna (potocznie weterynaria) – nauka traktująca o chorobach zwierząt, ich leczeniu oraz profilaktyce, higienie produktów pochodzenia zwierzęcego oraz zajmująca się ochroną ludzi przed chorobami pochodzenia odzwierzęcego.Kortowo II – część dzielnicy administracyjnej Kortowo w Olsztynie. Stanowi południową część osiedla Kortowo – kampusu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Na jego terenie znajduje się Jezioro Modrzewiowe.
 • jednolite studia magisterskie (11 sem.), sp. weterynaria
 • Struktura organizacyjna[]

 • Katedra Anatomii Patologicznej
 • Katedra Anatomii Zwierząt
 • Katedra Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką
 • Katedra Chorób Ptaków
 • Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką
 • Katedra Diagnostyki Klinicznej
 • Katedra Epizootiologii
 • Katedra Farmakologii i Toksykologii
 • Katedra Fizjologii Klinicznej
 • Katedra Histologii i Embriologii
 • Katedra Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej
 • Katedra Parazytologii i Chorób Inwazyjnych
 • Katedra Patofizjologii, Weterynarii Sądowej i Administracji
 • Katedra Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz
 • Katedra Rozrodu Zwierząt z Kliniką
 • Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego
 • Poliklinika
 • Władze Wydziału[]

  Dziekan i prodziekani na kadencję 2008-2012:

  Andrzej Koncicki (ur. 8 października 1953 w Wełczu) - polski lekarz weterynarii, profesor doktor habilitowany nauk weterynaryjnych, specjalność choroby zakaźne, choroby ptaków, dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie, kierownik Katedry Chorób Ptaków na tymże wydziale, prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, członek Polskiej Akademii Nauk; Wydziału V - Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych; Komitetu Nauk Weterynaryjnych.
 • Dziekan: prof. dr hab. Andrzej Koncicki
 • Prodziekan ds. studiów: prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski
 • Prodziekan ds. nauki: prof. dr hab. Sławomir Zduńczyk
 • Prodziekan ds. współpracy międzynarodowej i rozwoju: dr hab. Bogdan Lewczuk, prof. UWM
 • Historia Wydziału[]

  Początki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej sięgają 1966 roku, kiedy to powołano przy ówczesnej Wyższej Szkole Rolniczej Oddział Weterynaryjny przy Wydziale Zootechnicznym (pierwszym dziekanem był prof. zw. dr. hab Stefan Tarczyński). 1 października 1966 r. studia na kierunku Weterynaria rozpoczęło 30 studentów, realizując 5,5-letni program kształcenia. Pozyskanie odpowiedniej kadry oraz bazy naukowo-dydaktycznej sprawiło, iż 1 września 1967 r. Oddział został przekształcony w samodzielny Wydział Weterynaryjny. Od początku istnienia Wydział rozwijał się bardzo dynamicznie. W 1968 r. uzyskano uprawnienia do nadawania stopnia doktora, a w 1971 r. stopnia doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych. Pozostając od 1972 r. w strukturach Akademii Rolniczo-Technicznej, Wydział Weterynaryjny we wrześniu 1994 r. zmienił nazwę na Wydział Medycyny Weterynaryjnej. Od 1 września 1999 r. Wydział, jako jedyny w Polsce, został włączony w struktury uniwersyteckie, współtworząc Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych: doktora habilitowanego i doktora w dziedzinie nauk weterynaryjnych w dyscyplinie: weterynaria. Prowadzi studia doktoranckie w zakresie nauk weterynaryjnych.

  Adres[]

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej ul. Michała Oczapowskiego 14 10-719 Olsztyn

  Linki zewnętrzne[]

 • Strona internetowa Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
 • Strona internetowa Polikliniki Weterynaryjnej • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.041 sek.