• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Aleksander Zakrzewski (ur. 25 maja 1894 w Innsbrucku, zm. 30 czerwca 1976 we Wrocławiu) – polski anatom, doktor nauk weterynaryjnych.Politechnika Wrocławska – państwowa szkoła wyższa we Wrocławiu, uważana za jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 412. pośród wszystkich typów uczelni.

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (WMW UP we Wrocławiu) - jeden z 5 wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powstały 1 listopada 1945 roku na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Kształci studentów na kierunku weterynaria, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Uniwersytet Wrocławski (UWr) – jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów klasycznych w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, kształcący na kierunkach humanistycznych i ścisłych. Powstał pierwotnie w 1702 roku jako Leopoldina, a 24 sierpnia 1945 roku został przekształcony na polską uczelnię akademicką. Uczelnia swoimi tradycjami odwołuje się do niemieckich uczelni wrocławskich oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jest jedną z najważniejszych i najstarszych uczelni we Wrocławiu, na której studiuje blisko 31,6 tysięcy studentów.Lesław Ogielski (ur. 22 lipca 1914 we Lwowie, zm. 1997 we Wrocławiu) – lekarz i lekarz weterynarii, profesor, nauczyciel akademicki Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej jest jednostką monodyscyplinarną. W jego ramach znajduje się 9 katedr oraz pracownia komputerowa. Aktualnie zatrudnionych jest 80 nauczycieli akademickich, w tym 16 profesorów, 13 doktorów habilitowanych i 51 doktorów. Wydział współpracuje również z emerytowanymi profesorami, których autorytet wspiera zarówno proces dydaktyczny, jak i przede wszystkim wymianę międzynarodową.

  Antoni Julian Bant (ur. 13 maja 1891 we Lwowie, zm. 12 czerwca 1981 we Wrocławiu) – polski profesor nauk weterynaryjnych.Zakład (jednostka organizacyjna) - jednostka organizacyjna uczelni lub instytutu naukowego o wąskiej dyscyplinie badań, mniejsza niż instytut, np. Zakład Historii Polski Nowożytnej Instytutu Historycznego.

  Według stanu na 2012 rok na wydziale studiuje łącznie 1297 studentów, w tym na studiach dziennych i na studiach zaocznych oraz kilkunastu doktorantów, odbywających studia doktoranckie w ramach Wydziałowego Studium Doktoranckiego.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Władze (2012-2016)
 • 3 Poczet dziekanów
 • 4 Kierunki kształcenia
 • 5 Struktura organizacyjna
 • 5.1 Katedra Biostruktury i Fizjologii Zwierząt
 • 5.2 Katedra Biochemii, Farmakologii i Toksykologii
 • 5.3 Katedra Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej
 • 5.4 Katedra Patologii
 • 5.5 Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów
 • 5.6 Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych
 • 5.7 Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich
 • 5.8 Katedra i Klinika Chirurgii
 • 5.9 Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Konsumenta
 • 5.10 Pracownia komputerowa
 • 6 Adres
 • 7 Przypisy
 • 8 Linki zewnętrzne
 • Senat uczelni – kolegialny organ uczelni, działający w oparciu o przepisy prawa i statut danej uczelni. Uczelnie w ramach swojej autonomii określają samodzielnie skład senatu, tryb wyboru i procentowy udział w składzie senatu przedstawicieli nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, tryb zwoływania posiedzeń oraz tryb pracy tego organu. W przypadku uczelni publicznej kadencja senatu trwa cztery lata.Akademia Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie – jedna z czterech wyższych uczelni Lwowa w dwudziestoleciu międzywojennym i jedna z dwóch uczelni kształcących lekarzy w specjalności medycyna weterynaryjna w II Rzeczypospolitej.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – państwowa szkoła wyższa, jedna z dziesięciu funkcjonujących w stolicy Dolnego Śląska. Uczelnia działa w budynkach dawnego Instytutu Rolniczego niemieckiego Uniwersytetu we Wrocławiu. Powojenne początki uczelni to jesień 1945 roku, kiedy w połączonych organizacyjnie Uniwersytecie i Politechnice zaczęły funkcjonować Wydziały: Rolniczy i Medycyny Weterynaryjnej. W 1951 roku wyodrębniła się z nich samodzielna uczelnia – Wyższa Szkoła Rolnicza, która od 1971 roku funkcjonuje jako Akademia Rolnicza we Wrocławiu. W listopadzie 2006 roku, zgodnie z podpisaną przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego ustawą (treść ogłoszonej ustawy (Dz. U. z 2006 r. Nr 202, poz. 1483)) uczelnia zmieniła nazwę na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
  Urszula Pasławska (ur. 28 stycznia 1977 w Biskupcu) – polska polityk, samorządowiec, od 2006 do 2012 wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego, od 2012 wiceminister skarbu państwa.
  Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.
  Studia drugiego stopnia (dawniej: studia uzupełniające magisterskie) – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia.
  Ryszard Badura (ur. 3 listopada 1923 w Trzebini) – polski lekarz weterynarii, emerytowany profesor nauk weterynaryjnych, specjalista chirurgii, kierownik specjalizacji lekarsko-weterynaryjnej Chirurgia weterynaryjna.
  Studia stacjonarne (dawniej: dzienne) – forma studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształcenia realizowana jest w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.042 sek.