• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Zbigniew Nozdryn-Płotnicki – polski lekarz weterynarii, profesor doktor habilitowany nauk weterynaryjnych, specjalność anatomia patologiczna zwierząt, tytuł profesorski otrzymał 18 października 2002.Edmund Kazimierz Prost (ur. 9 kwietnia 1921 w Janowie Lubelskim, zm. 20 stycznia 2008 w Lublinie) – polski lekarz weterynarii, profesor nauk weterynaryjnych, specjalista higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego.

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – jeden z czterech wydziałów medycyny weterynaryjnej kształcący lekarzy weterynarii.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Struktura wydziału
 • 3 Zadania
 • 4 Władze wydziału
 • 5 Lokalizacja
 • 6 Słynni absolwenci
 • 7 Zobacz też
 • 8 Linki zewnętrzne
 • Akademia Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie – jedna z czterech wyższych uczelni Lwowa w dwudziestoleciu międzywojennym i jedna z dwóch uczelni kształcących lekarzy w specjalności medycyna weterynaryjna w II Rzeczypospolitej.Wydziały medycyny weterynaryjnej – jednostki naukowo-dydaktyczne posiadające uprawnienia do kształcenia lekarzy weterynarii, a także do nadawania stopni naukowych: doktora nauk weterynaryjnych i doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych oraz mogące występować o nadanie tytułu profesora nauk weterynaryjnych.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jacek Osek (ur. 1958) - polski lekarz weterynarii, profesor doktor habilitowany nauk weterynaryjnych, specjalność mikrobiologia, kierownik Zakładu Higieny Żywności Pochodzenia Zwierzęcego Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach.
  Stanisław Winiarczyk – polski lekarz weterynarii, profesor doktor habilitowany nauk weterynaryjnych, specjalność epizootiologia, dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, kierownik Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych na tymże wydziale oraz członek zarządu Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, kierownik specjalizacji lekarsko-weterynaryjnej Choroby psów i kotów.
  Marian Chomiak (ur. 18 grudnia 1912 r. w Nadolcach k. Hrubieszowa, zm. 23 grudnia 1976 r. w Lublinie) - polski lekarz weterynarii, profesor doktor habilitowany nauk weterynaryjnych, anatom. Był synem Kacpra, mechanika i Zofii z Wiśniewskich. Szkołę średnią ukończył w Hrubieszowie w 1932 r. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim najpierw leśnictwo (1932), później w latach 1933-1938 weterynarię. W 1939 r. brał udział w kampanii wrześniowej. Trudne lata okupacji przetrwał w rodzinnych stronach, skąd mimo niebezpieczeństw kilkakrotnie docierał do Lwowa, gdzie na tzw. kursach weterynaryjnych (Fachkurse) w 1942 r. uzyskał dyplom uprawniający do wykonywania zawodu lekarza weterynaryjnego. Po wojnie jako jeden z pierwszych rozpoczął pracę w nowo utworzonym Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W dniu 2 listopada 1944 r. otrzymał nominację na starszego asystenta w Katedrze Anatomii Zwierząt, której kierownikiem był wówczas prof. Kazimierz Krysiak, anatom, przedwojenny adiunkt warszawskiego Wydziału Weterynaryjnego. W 1945 r. lek. wet. M. Chomiak nostryfikował swój lwowski dyplom na Wydziale Weterynaryjnym Uniwersytetu Warszawskiego, a w 1946 r. uzyskał stopień naukowy doktora medycyny weterynaryjnej na Wydziale Weterynaryjnym w Lublinie na podstawie pracy pod tytułem Mięsień policzkowy u przeżuwaczy. Po przeniesieniu się prof. K. Krysiaka do Warszawy od 1948 r. pełnił funkcję zastępcy profesora, obejmując kierownictwo Katedry Anatomii Zwierząt. Rozprawę habilitacyjną pod tytułem Jądra ruchowe rdzenia przedłużonego krowy, konia i świni przedstawił w grudniu 1951 r, do obrony jednak nie doszło z powodu obowiązujących wówczas przepisów. Od 1954 r. dr M. Chomiak był profesorem nadzwyczajnym, a w 1963 r. otrzymał nominację na profesora zwyczajnego. 1 września 1970 r. został powołany na stanowisko dyrektora Instytutu Anatomii Zwierząt w lubelskiej Akademii Rolniczej.
  23 października jest 296. (w latach przestępnych 297.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 69 dni.
  Jacek Kuźmak (ur. 1957 w Jędrzejowie) - profesor doktor habilitowany nauk weterynaryjnych, specjalność biochemia, wicedyrektor ds. naukowych oraz Kierownik Zakładu Biochemii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.
  Leszek Roman Deptuła (ur. 25 lutego 1953 w Żaganiu, zm. 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku) – polski polityk, samorządowiec, lekarz weterynarii, poseł na Sejm VI kadencji.
  Jan Franciszek Żmudziński (ur. 1946) – polski lekarz weterynarii, profesor doktor habilitowany nauk weterynaryjnych, specjalność wirusologia. Pełni funkcję zastępcy dyrektora Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach. Członek Polskiej Akademii Nauk; Wydziału V - Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych; Komitetu Nauk Weterynaryjnych, członek Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach przy ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.069 sek.