• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Jerzy Michał Maryniak (ur. 22 października 1932, zm. 24 maja 2011 w Warszawie) – profesor, ekspert w dziedzinie mechaniki oraz lotnictwa.Robotyka – interdyscyplinarna dziedzina wiedzy działająca na styku mechaniki, automatyki, elektroniki, sensoryki, cybernetyki oraz informatyki. Domeną robotyki są również rozważania nad sztuczną inteligencją – w niektórych środowiskach robotyka jest wręcz z nią utożsamiana.

  Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (MEL, MEiL) mieści się na Terenie Centralnym Politechniki Warszawskiej. W skład wydziału wchodzą trzy jednostki organizacyjne: Instytut Techniki Cieplnej, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej oraz odrębna jednostka organizacyjna jaką jest Dziekanat.

  Test zderzeniowy (ang. crash test) - test zderzenia samochodu przeprowadzany w warunkach laboratoryjnych, którego celem jest sprawdzenie systemów bezpieczeństwa biernego samochodu. Podczas testu rejestrowany jest obraz wideo (1000 kl/s) oraz sygnały z czujników umieszczonych na pokładzie samochodu oraz zamontowanych w manekinach. Po wykonaniu testu dane te są szczegółowo analizowane.Studenckie Koło Astronautyczne (SKA) – koło naukowe założone w 1996 r. z inicjatywy studentów Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz profesora Piotra Wolańskiego z Instytutu Techniki Cieplnej.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Działalność
 • 3 Kierunki
 • 4 Władze
 • 5 Organizacja
 • 6 Znani absolwenci
 • 7 Zobacz też
 • 8 Przypisy
 • 9 Linki zewnętrzne
 • Historia[]

  W roku 1915 powstała Politechnika Warszawska, w jej skład wchodził Wydział Budowy Maszyn i Elektrotechniczny, którego dziekanem został inż. Stanisław Patschke. Rok później została zmieniona nazwa wydziału na Wydział Budowy Maszyn i Elektrotechniki. W roku 1920 nastąpiło odłączenie katedr związanych z elektrotechniką, a nazwę zmieniono na Wydział Mechaniczny. Na początku lat 30. ze składek zbieranych przez Ligę Obrony Powietrznej Państwa wybudowano gmach Instytutu Aerodynamicznego, gdzie przeniosła się Sekcja Lotnicza Wydziału Mechanicznego. Wyposażenie Instytutu stanowiły 4 tunele pomiarowe jeden o średnicy 1 m i trzy kolejne o średnicach 2,5 m, prace badawcze prowadzili tam m.in. Maksymilian Huber, Czesław Witoszyński, Czesław Bieniek, Jerzy Bukowski, czy Wacław Moszyński. W ramach Sekcji Lotniczej prace projektowe rozpoczęli Stanisław Rogalski, Stanisław Wigura, Jerzy Drzewiecki oraz Stanisław Prauss.

  Tomasz Hypki (ur. 1959) - polski inżynier lotnictwa, wydawca, działacz opozycyjny w okresie PRL, prezes Agencji Lotniczej Altair, sekretarz Krajowej Rady Lotnictwa.Sztuczny satelita – satelita wykonany przez człowieka poruszający się po orbicie wokół ciała niebieskiego. Pierwszym sztucznym satelitą był Sputnik 1, wyniesiony na orbitę wokół Ziemi przez Związek Radziecki w 1957.

  Wybuch II wojny światowej zastał Wydział Mechaniczny w trakcie rozbudowy i aktywnej działalności dydaktycznej. W połowie listopada 1939 władze okupacyjne zarządziły zamknięcie wszystkich szkół wyższych w Warszawie. Jednak Politechnika Warszawska nie zawiesiła działalności i prowadziła tajne nauczanie, w latach 1939-1944 Wydział Mechaniczny opuściło 55 inżynierów.

  SAE (ang. Society of Automotive Engineers - Stowarzyszenie Inżynierów Motoryzacji) - to zawodowa organizacja skupiająca inżynierów zajmujących się motoryzacją, lotnictwem i maszynami wykorzystywanymi w przemyśle. Organizacja ta standaryzuje urządzenia takie jak samochody, ciężarówki, łodzie, samoloty, sprzęt budowlany itd. Członkowie SAE interesują się głównie zasobami ludzkimi i ergonomiąII wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  W grudniu 1945 reaktywowany został Wydział Mechaniczny, jego dziekanem został prof. Stanisław Płużański, rozpoczęto kształcenie w kierunkach: energetyczno-konstrukcyjnym, komunikacyjnym, lotniczym, technologicznym i uzbrojenia. W roku 1951 podjęta została decyzja o połączeniu Politechniki Warszawskiej ze Szkołą Inżynierską imienia Wawelberga i Rotwanda. W wyniku połączenia na Politechnice Warszawskiej powstało pięć wydziałów mechanicznych: Mechaniczno-Konstrukcyjny, Lotniczy, Mechaniczno-Technologiczno-Konstrukcyjny, Mechaniczno-Technologiczny i Agromechaniczny. Dziekanem Wydziału Mechaniczno-Konstrukcyjnego został prof. Ignacy Brach, a Wydziału Lotniczego doc. Leon Niemand. W latach 1951-1953 powstały Gmach Nowy Lotniczy oraz Gmach Techniki Cieplnej.

  Koło naukowe - organizacja zrzeszająca studentów, działająca w obrębie szkoły wyższej, której celem jest działalność naukowa i samokształceniowa jej członków.Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych (PKBWL) – polska niezależna stała komisja działająca przy ministrze właściwym do spraw transportu (od 2007 roku Ministerstwo Infrastruktury, od 2011 roku Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej), prowadząca badania wypadków i incydentów lotniczych, wykonująca swoje zadania w imieniu ministra właściwego do spraw transportu.

  Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa powstał jesienią 1960 z połączenia Wydziału Mechaniczno-Konstrukcyjnego oraz Lotniczego. Pierwszym dziekanem nowo utworzonego wydziału został prof. Władysław Fiszdon. W roku 1962 powstał Instytut Techniki Cieplnej, którego pierwszym dyrektorem został prof. Stanisław Andrzejewski. W roku 1970 w wyniku zamiarów władz centralnych o likwidacji przemysłu lotniczego w Polsce, pomimo protestów władz uczelni i kręgów przemysłu lotniczego zabroniono kształcenia w specjalnościach lotniczych, zmieniono nazwę na Wydział Mechaniczny Energetyki Cieplnej (MEC) oraz zlikwidowano zakłady lotnicze (Zakład Automatyki i Osprzętu Lotniczego oraz Zakład Samolotów i Śmigłowców). W maju 1971 zarządzenie odwołano i Wydział powrócił do poprzedniej nazwy, a z Zakładów Aerodynamiki, Samolotów i Śmigłowców i Osprzętu utworzono Instytut Techniki Lotniczej i Hydrodynamiki. W roku 1975 z połączenia Instytutu Mechaniki Stosowanej oraz Instytutu Techniki Lotniczej i Hydrodynamiki powstał istniejący do dziś (2012) Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej, którego dyrektorem został doc. dr hab. Marek Dietrich.

  Zbigniew Stanisław Brzoska (ur. 27 września 1916 w Warszawie, zm. 9 maja 1987 w Warszawie) – polski naukowiec, żołnierz AK, inżynier mechanik, profesor Politechniki Warszawskiej i Szkoły Inżynierskiej im. Wawelberga i Rotwanda.Politechnika Warszawska (PW) – państwowa wyższa uczelnia w Warszawie. Jest jedną z największych i najlepszych wyższych uczelni technicznych w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Politechnika Warszawska zajmuje od lat 1. miejsce w Polsce w "Rankingu Szkół Wyższych" wśród uczeni technicznych publikowanym przez miesięcznik edukacyjny "Perspektywy". Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 2. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a w świecie 374. pośród wszystkich typów uczelni.

  Dziekani:

 • prof. dr hab. inż. Jerzy Banaszek 2008-
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Kędzior 2002-2008
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Rychter 1996-2002
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Styczek 1990-1996
 • prof. dr hab. inż. Piotr Wolański 1987-1990
 • prof. dr hab. inż. Jacek Stupnicki 1984-1987
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Maryniak 1978-1984
 • doc. dr inż. Wiesław Łucjanek 1975-1978
 • prof. dr hab. inż. Marek Dietrich 1973-1975
 • prof. dr hab. inż. Roman Gutowski 1969-1973
 • prof. dr hab. inż. Piotr Orłowski 1967-1969
 • prof. dr inż. Jan Oderfeld 1965-1967
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzoska 1963-1965
 • prof. dr inż. Władysław Fiszdon 1960-1963
 • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych (Szkoła Orląt) – polska uczelnia wojskowa z siedzibą w Dęblinie, wchodząca w skład Sił Powietrznych i kształcąca żołnierzy zawodowych oraz kandydatów na żołnierzy zawodowych dla potrzeb Sił Powietrznych.Dominik Życki (ur. 15 lutego 1974 w Warszawie) – polski żeglarz sportowy, mistrz świata, reprezentant klubu Spójnia Warszawa.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Bezzałogowy aparat latający (ang. Unmanned Aerial Vehicle (UAV)), bezzałogowy statek latający (ang. unmanned aerial system (UAS)), dron – statek powietrzny, który nie wymaga do lotu załogi obecnej na pokładzie oraz nie ma możliwości zabierania pasażerów, pilotowany zdalnie lub wykonujący lot autonomicznie. Bezzałogowe statki latające obecnie wykorzystywane są głównie przez siły zbrojne do obserwacji i rozpoznania przez co zwykle wyposażone są w osprzęt służący do obserwacji w postaci głowic optoelektronicznych.
  Prof. dr inż. Władysław Fiszdon (ur. 12 czerwca 1912, Kozin na Wołyniu, zm. 25 października 2004 w Warszawie) – polski matematyk, mechanik, członek Polskiej Akademii Nauk.
  Jan Oderfeld (ur. 19 lutego 1908 w Częstochowie, zm. 17 marca 2010 w Warszawie) – profesor, matematyk, inżynier, konstruktor silników lotniczych, wieloletni wykładowca Politechniki Warszawskiej. Członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego; Wydział VI Nauk Technicznych. Były członek Polskiej Akademii Nauk; Wydział IV - Nauk Technicznych; Komitet Budowy Maszyn.
  Jednostka badawczo-rozwojowa (JBR) – podmiot gospodarczy prowadzący przedsiębiorstwo, który stanowi równocześnie szczególny typ placówki naukowej, specjalizujący się we wdrażaniu nowych technologii i ulepszaniu ich. Powołane zostały ustawą z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych z późniejszymi zmianami.
  Ogniwo paliwowe to ogniwo generujące energię elektryczną z reakcji utleniania stale dostarczanego do niego z zewnątrz paliwa. W odróżnieniu od ogniw galwanicznych (akumulatory, baterie), w których energia wytwarzanego prądu musi zostać wcześniej zgromadzona wewnątrz tych urządzeń (co znacznie ogranicza czas ich pracy), ogniwa paliwowe nie muszą być wcześniej ładowane. Wystarczy tylko doprowadzić do nich paliwo. W przypadku ogniw galwanicznych ładowanie może być procesem trwającym wiele godzin, a ogniwa paliwowe są gotowe do pracy po niewielkim czasie wymaganym do nagrzania.
  Dęblin – gmina miejska w województwie lubelskim, w powiecie ryckim. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa lubelskiego.
  Koło Naukowe Lotników (KNL) jest organizacją studencką działającą przy Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Zostało utworzone w 1962 roku przez Edwarda Margańskiego, jako reaktywacja Sekcji Lotniczej Koła Mechaników Studentów Politechniki, działającego w latach 1916 -1949.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.115 sek.