• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Jerzy Jaworski (ur. 1955) – polski matematyk, profesor nauk matematycznych. Specjalizuje się w matematyce dyskretnej i kryptologii. Nauczyciel akademicki Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.Leszek Stanisław Skrzypczak (ur. 1958) – polski matematyk, profesor nauk matematycznych. Specjalizuje się w analizie funkcjonalnej. Profesor zwyczajny na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  XIII Poznański Festiwal Nauki i Sztuki, kwiecień 2010
  Spotkanie opłatkowe władz wydziału ze studentami, grudzień 2007

  Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WMiI UAM) – jeden z 15 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kształci on studentów na trzech kierunkach (Matematyka, Informatyka oraz Nauczanie Matematyki i Informatyki), w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Wydział mieści się w budynku Collegium Mathematicum przy ul. Umultowskiej 87 (kampus Morasko).

  Andrzej Sołtysiak – polski matematyk, doktor habilitowany nauk matematycznych. Specjalizuje się w analizie funkcjonalnej i teorii spektralnej. Profesor nadzwyczajny Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie pełni funkcję kierownika w Zakładzie Analizy Matematycznej. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego.Jerzy Sławomir Kaczorowski (ur. 18 października 1957 w Poznaniu) – polski matematyk, profesor nauk matematycznych. Specjalizuje się w analitycznej i algebraicznej teorii liczb. Nauczyciel akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2004 członek korespondent PAN. W kadencji 2012-2016 dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.

  W roku akademickim 2014/2015 na wydziale kształciło się 1 755 studentów.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Władze Wydziału
 • 3 Struktura organizacyjna
 • 3.1 Zakład Algebry i Teorii Liczb
 • 3.2 Zakład Algorytmiki i Programowania
 • 3.3 Zakład Analizy Funkcjonalnej
 • 3.4 Zakład Analizy Matematycznej
 • 3.5 Zakład Arytmetycznej Geometrii Algebraicznej
 • 3.6 Zakład Dydaktyki Matematyki
 • 3.7 Zakład Geometrii i Topologii
 • 3.8 Zakład Lingwistyki Informatycznej i Sztucznej Inteligencji
 • 3.9 Zakład Logiki Matematycznej
 • 3.10 Zakład Matematyki Dyskretnej
 • 3.11 Zakład Metod Numerycznych
 • 3.12 Zakład Metod Przetwarzania Informacji Nieprecyzyjnej
 • 3.13 Zakład Optymalizacji i Sterowania
 • 3.14 Zakład Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki Matematycznej
 • 3.15 Zakład Równań Różniczkowych
 • 3.16 Zakład Teorii Algorytmów i Bezpieczeństwa Danych
 • 3.17 Zakład Teorii Funkcji Rzeczywistych
 • 3.18 Zakład Teorii Interpolacji i Aproksymacji
 • 3.19 Zakład Teorii Obliczeń
 • 3.20 Zakład Teorii Przestrzeni Funkcyjnych
 • 3.21 Pracownie
 • 4 Poczet dziekanów
 • 5 Przypisy
 • 6 Linki zewnętrzne
 • Tomasz Schoen – polski matematyk, profesor nauk matematycznych. Specjalizuje się w matematyce dyskretnej. Profesor Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.Jerzy Stanisław Szymański – polski matematyk i informatyk, doktor habilitowany nauk matematycznych. Specjalizuje się w informatyce i matematyce dyskretnej. Profesor nadzwyczajny na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w kadencji 2012-2016 pełni funkcję prodziekana ds. studenckich.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Tomasz Jan Kubiak – polski matematyk, profesor nauk matematycznych. Specjalizuje się w topologii oraz teorii krat. Profesor zwyczajny na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  Zygmunt Władysław Vetulani (ur. 12 września 1950 w Poznaniu) – polski matematyk i informatyk, profesor nauk technicznych, profesor oraz kierownik Zakładu Lingwistyki Informatycznej i Sztucznej Inteligencji na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
  Maria Korcz – polska matematyk, doktor habilitowana nauk matematycznych. Specjalizuje się w dydaktyce matematyki. Profesor nadzwyczajny na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie pracuje jako kierownik w Zakładzie Dydaktyki Matematyki. Artykuły publikowała w takich czasopismach jak m.in. "Problemy Dydaktyczne Matematyki". Pracuje także jako profesor nadzwyczajna w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej. Była członkiem rozwiązanej w grudniu 2005 roku Komisji Dydaktyki Matematyki Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
  Marek Wisła – polski matematyk, doktor habilitowany nauk matematycznych. Specjalizuje się w analizie matematycznej i funkcjonalnej. Profesor nadzwyczajny na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w kadencji 2012-2016 pełni funkcję prodziekana ds. finansowych i organizacyjnych.
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – powstały w 1919 państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 393. pośród wszystkich typów uczelni.
  Bogdan Szydło – polski matematyk, doktor habilitowany nauk matematycznych. Specjalizuje się w teorii liczb. Adiunkt na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie pracuje w Zakładzie Arytmetycznej Geometrii Algebraicznej. Habilitował się w 2009 na podstawie oceny dorobku naukowego i pracy pt. Metody spektralne w addytywnym problemie dzielników i teorii L-fukcji Heckego. Artykuły publikował w takich czasopismach jak m.in. "Acta Arithmetica" oraz "Mathematische Annalen".
  Rok akademicki – jednostka miary czasu nauki i zajęć w szkołach wyższych, obejmująca w Polsce najczęściej okres od października do września. Rok akademicki składa się z dwóch semestrów (zimowego i letniego) kończących się zazwyczaj sesjami egzaminacyjnymi.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.