• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego

  Przeczytaj także...
  Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informację. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.
  Uniwersytet Łódzki – polska wyższa uczelnia utworzona 24 maja 1945 jako kontynuatorka dorobku i tradycji działających w okresie międzywojennym w Łodzi Instytutu Nauczycielskiego (1921–1928), Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych (1924–1928) oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej (1928–1939). W 2007 znalazł się wśród 500 najlepszych uczelni na świecie według rankingu magazynu The Times.

  Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego – jeden z dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Jego siedziba znajduje się przy ul. Banacha 22 w Łodzi.

  Matematyka (z łac. mathematicus, od gr. μαθηματικός mathēmatikós, od μαθηματ-, μαθημα mathēmat-, mathēma, „nauka, lekcja, poznanie”, od μανθάνειν manthánein, „uczyć się, dowiedzieć”; prawd. spokr. z goc. mundon, „baczyć, uważać”) – nauka dostarczająca narzędzi do otrzymywania ścisłych wniosków z przyjętych założeń, zatem dotycząca prawidłowości rozumowania. Ponieważ ścisłe założenia mogą dotyczyć najróżniejszych dziedzin myśli ludzkiej, a muszą być czynione w naukach ścisłych, technice a nawet w naukach humanistycznych, zakres matematyki jest szeroki i stale się powiększa.

  Struktura[edytuj kod]

 • Katedra Metodyki Nauczania Matematyki
 • Katedra Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania
 • Katedra Funkcji Rzeczywistych
 • Katedra Algorytmów i Baz Danych
 • Katedra Informatyki Stosowanej
 • Pracownia Informatyczna
 • Katedra Funkcji Analitycznych i Równań Różniczkowych
 • Katedra Równań Różniczkowych i Informatyki
 • Katedra Analizy Nieliniowej
 • Katedra Analizy Funkcjonalnej
 • Katedra Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki
 • Zakład Teorii Prawdopodobieństwa
 • Zakład Procesów Stochastycznych
 • Katedra Geometrii
 • Katedra Geometrii Algebraicznej i Informatyki Teoretycznej
 • Kierunki studiów[edytuj kod]

 • matematyka
 • informatyka
 • Władze[edytuj kod]

  Dziekan: prof. dr hab. Ryszard Pawlak
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.005 sek.