• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  Przeczytaj także...
  Agnieszka Katarzyna Świerczewska-Gwiazda – polska matematyk, doktor habilitowana nauk matematycznych. Specjalizuje się w równaniach różniczkowych cząstkowych. Profesor nadzwyczajny w Instytucie Matematyki Stosowanej i Mechaniki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Równań Fizyki Matematycznej).Wojskowa Akademia Polityczna im. Feliksa Dzierżyńskiego (WAP) – akademia wojskowa Sił Zbrojnych PRL kształcąca oficerów politycznych.
  Ulica prof. Stefana Banacha – jedna z ulic warszawskiej Ochoty o długości ok. 0,7 km. Ulica Stefana Banacha została otwarta do użytku we wrześniu 1959 r., od roku 1960 funkcjonuje pod obecną nazwą – pierwotnie był to odcinek ulicy Opaczewskiej.
  Wydział MIM UW od strony ul. Banacha
  Wydział MIM UW od strony ul. Pasteura
  Wejście do laboratorium komputerowego

  Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (WMIM UW, MIMUW) – wydział Uniwersytetu Warszawskiego.

  Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.prof. Paweł Strzelecki (ur. 1963 r. w Warszawie) – polski matematyk (specjalność: równania różniczkowe cząstkowe), profesor Uniwersytetu Warszawskiego, popularyzator matematyki i tłumacz. W latach 2005-2008 prodziekan ds. studenckich. Kierownik Zakładu Równań Różniczkowych na Wydziale Matematyki Informatyki i Mechaniki UW. Członek Zarządu Głównego PTM.

  Kierunki studiów[]

  Wydział kształci w trybie dziennym na kierunkach:

 • matematyka – programy: matematyka, międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne (MSEM), jednoczesne studia Informatyczno-matematyczne (JSIM),
 • informatyka – programy: informatyka, jednoczesne studia informatyczno-matematyczne (JSIM),
 • bioinformatyka.
 • W trybie wieczorowym wydział prowadzi zajęcia na kierunku informatyka (zawodowe studia informatyki, pierwszego stopnia; magisterskie studia uzupełniające z informatyki, drugiego stopnia). Prowadzone są też studia podyplomowe:

  Delta – matematyczno-fizyczno-informatyczno-astronomiczny miesięcznik popularny wydawany przez Uniwersytet Warszawski przy współpracy towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskiego Towarzystwa Astronomicznego i Polskiego Towarzystwa Informatycznego.Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informację. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.
 • z informatyki dla nauczycieli
 • z matematyki dla nauczycieli
 • metody matematyczno-ekonomiczne oraz informatyka w biznesie
 • Ponadto prowadzone są studia doktoranckie w dyscyplinach:

 • matematyka (specjalności: analiza, algebra, geometria, topologia, logika matematyczna, podstawy matematyki, matematyka stosowana)
 • informatyka
 • Struktura i kadra naukowa[]

 • Instytut Informatyki
 • Instytut Matematyki
 • Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki
 • Zakład Metod Matematycznych w Ekonomii, Finansach i Ubezpieczeniach
 •  Z tym tematem związana jest kategoria: Wykładowcy Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

  Władze[]

 • Dziekan: prof. dr hab. Paweł Strzelecki
 • Prodziekani
 • ds. finansowych: dr hab. Agnieszka Świerczewska-Gwiazda prof. UW
 • ds. studenckich: dr Marcin Engel
 • ds. badań i współpracy międzynarodowej: prof. dr hab. Anna Gambin
 • Adres[]

  Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
  ul. Banacha 2
  02-097 Warszawa

  Bioinformatyka to dyscyplina zajmująca się stosowaniem narzędzi matematycznych i informatycznych do rozwiązywania problemów z nauk biologicznych. Z bioinformatyką powiązane są: genomika, proteomika, metabolomika, transkryptomika i konektomika.Pałac Kultury i Nauki (PKiN, poprzednio Pałac Kultury i Nauki im. Józefa Stalina) – najwyższy budynek w Polsce (pod względem wysokości całkowitej), w centrum Warszawy na placu Defilad. Własność miasta stołecznego Warszawy. Obiektem zarządza miejska spółka „Zarząd Pałacu Kultury i Nauki” Sp. z o.o.

  Do 1991 roku siedzibą wydziału był Pałac Kultury i Nauki. Wydział zajmował pomieszczenia na piętrach VII-IX. W budynku przy ul. Banacha 2 do 1990 roku znajdowała się Wojskowa Akademia Polityczna im. Feliksa Dzierżyńskiego.

  Zobacz też[]

 • Miesięcznik Delta – czasopismo popularyzujące matematykę, fizykę, astronomię i informatykę wydawane przez studentów i profesorów tego wydziału
 • Linki zewnętrzne[]

 • Oficjalna strona Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
 • Samorząd Studencki WMIM UW
 • Wydziałowa Rada Doktorantów WMIM UW
 • Uniwersytet Warszawski – polska uczelnia państwowa, założona 19 listopada 1816 roku w Warszawie. Najlepszy uniwersytet w Polsce według The Times Higher Education Supplement (QS World University Rankings). W rankingu szanghajskim (ARWU) z 2012 roku uczelnia została sklasyfikowana na miejscach 301-400. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 234. pośród wszystkich typów uczelni. Corocznie uniwersytet zajmuje 1-2 miejsce w rankingu polskich uczelni państwowych przeprowadzanych przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy".Matematyka (z łac. mathematicus, od gr. μαθηματικός mathēmatikós, od μαθηματ-, μαθημα mathēmat-, mathēma, „nauka, lekcja, poznanie”, od μανθάνειν manthánein, „uczyć się, dowiedzieć”; prawd. spokr. z goc. mundon, „baczyć, uważać”) – nauka dostarczająca narzędzi do otrzymywania ścisłych wniosków z przyjętych założeń, zatem dotycząca prawidłowości rozumowania. Ponieważ ścisłe założenia mogą dotyczyć najróżniejszych dziedzin myśli ludzkiej, a muszą być czynione w naukach ścisłych, technice a nawet w naukach humanistycznych, zakres matematyki jest szeroki i stale się powiększa.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Prodziekan – zastępca dziekana, czyli kierownika wydziału szkoły wyższej. Z reguły zastępuje dziekana w konkretnych sprawach dotyczących wydziału stąd przy tytule prodziekana znajduje się określenie np.:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.