• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.Uczelnie rolnicze w Polsce - pierwszymi polskimi uczelniami rolniczymi były: powstały w 1816 Instytut Agronomiczny w Warszawie, powstała w 1858 Akademia Rolnicza w Dublanach (obie w zaborze rosyjskim) oraz powstała w 1870 Wyższa Szkoła Rolnicza im. Haliny w Żabikowie (w zaborze pruskim). Po II wojnie światowej utworzono kilka wyższych szkół rolniczych (WSR), które następnie przekształcano w akademie rolnicze. W ostatnich latach wszystkie akademie rolnicze przemianowano na uniwersytety przymiotnikowe: przyrodnicze, rolnicze i inne.

  Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - wydział powstały w 1977 r. na bazie Oddziału Mechanizacji i Energetyki Rolnictwa (wchodzącym od 1972 r. w skład Wydziału Rolniczego). Do końca 2004 r. istniał pod nazwą Wydział Techniki i Energetyki Rolnictwa, od początku 2005 r. do końca 2008 r. pod nazwą - Wydział Agroinżynierii, a od 1 stycznia 2009 r. aktualna jest obecna nazwa - Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki.

  Zbigniew Ślipek (ur. w 1948 r. w Nowym Sączu) – polski specjalista w zakresie agrofizyki, modelowania procesów, prognozowania w technice rolniczej, prof. dr hab. inż., członek PAN. Od 1 września 2007 r. rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. 15 kwietnia 2011 roku ponownie wybrany na rektora PWSZ w Nowym SączuUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – państwowa uczelnia wyższa w Krakowie. Powstała w 1953 roku jako Wyższa Szkoła Rolnicza – samodzielna jednostka naukowo-dydaktyczna wobec Uniwersytetu Jagiellońskiego, z wydziału którego została wyodrębniona.

  Spis treści

 • 1 Jednostki organizacyjne
 • 2 Uprawnienia do przeprowadzania przewodów oraz nadawania stopni
 • 3 Kierunki i specjalności (profil ogólnoakademicki)
 • 3.1 Inżynieria Biosystemów
 • 3.2 Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami
 • 3.3 Technika Rolnicza i Leśna
 • 3.4 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • 4 Władze wydziału
 • 4.1 Obecne
 • 4.2 Byli dziekani
 • 5 Zobacz też
 • 6 Przypisy
 • 7 Linki zewnętrzne
 • Rudolf Michałek (ur. 1 lutego 1941 w Pewelce) – prof. dr hab. inż., dr h.c. multi, profesor zwyczajny, specjalista w zakresie inżynierii rolniczej, uczony, dydaktyk i organizator nauki. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. W latach 1985-1989 poseł na Sejm PRL IX kadencji z ramienia ZSL. Jest kierownikiem Katedry Inżynierii Rolniczej i Informatyki na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.Prodziekan – zastępca dziekana, czyli kierownika wydziału szkoły wyższej. Z reguły zastępuje dziekana w konkretnych sprawach dotyczących wydziału stąd przy tytule prodziekana znajduje się określenie np.:

  Jednostki organizacyjne[edytuj kod]

  W chwili powołania na Wydziale istniały dwa instytuty:

 • Instytut Mechanizacji i Energetyki Rolnictwa
 • Instytut Napraw i Organizacji Zaplecza Technicznego
 • W 1993 r. struktura organizacyjna Wydziału uległa zmianie i w miejsce instytutów powołano katedry. Obecnie na Wydziale funkcjonują następujące jednostki organizacyjne:

 • Dziekanat WIPiE
 • Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych
 • Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki
 • Centrum Obliczeniowe Nowoczesnych Technologii i Informatyki
 • Katedra Energetyki i Automatyzacji Procesów Rolniczych
 • Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki
 • Laboratorium Technologii Produkcji i Oceny Jakości Biopaliw
 • Zespół Laboratoriów Wydziału


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.