• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

  Przeczytaj także...
  Witold Firlej Broniewski (ur. 15 października 1880 w Pskowie, zm. 11 stycznia 1939 w Warszawie) – polski naukowiec; metaloznawca, metalurg. Minister w okresie II Rzeczypospolitej.II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.
  Politechnika Warszawska (PW) – państwowa wyższa uczelnia w Warszawie. Jest jedną z największych i najlepszych wyższych uczelni technicznych w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Politechnika Warszawska zajmuje od lat 1. miejsce w Polsce w "Rankingu Szkół Wyższych" wśród uczeni technicznych publikowanym przez miesięcznik edukacyjny "Perspektywy". Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 2. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a w świecie 374. pośród wszystkich typów uczelni.

  Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej powstał w 1991 r. lecz jego tradycje sięgają 1920 r., kiedy to na Wydziale Mechanicznym powstała Katedra Technologii Metali z przynależnym do niej Zakładem Metalurgicznym. Obecnie Wydział Inżynierii Materiałowej mieści się w pięciu budynkach: Gmachu Inżynierii Materiałowej przy ul. Wołoskiej 141, Gmachu Nowym Technologicznym przy ul. Narbutta 85, Gmachu Nowym Lotniczym w al. Niepodległości 222, Gmachu Środkowo Lotniczym przy ul. Nowowiejskiej 24 oraz Budynku "Bytnara" przy ul. Janka Bytnara "Rudego" 25.

  Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej – jeden z 18 wydziałów Politechniki Warszawskiej. Został powołany do życia jako jeden z trzech pierwszych wydziałów Instytutu Politechnicznego im. Mikołaja II w roku 1898. Był on kontynuatorem tradycji Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego działającej w latach 1826-1830.Wydział Inżynierii Produkcji (WIP) mieści się na Terenie Południowym Politechniki Warszawskiej przy ul. Narbutta 85. Do roku 1995 znany był jako Wydział Mechaniczny Technologii i Automatyzacji, a wcześniej jako Wydział Mechaniczny Technologiczny (od 1951). Jest jednym z największych wydziałów technologicznych w Polsce.


  Władze[]

 • Dziekan: prof. nzw. dr hab. inż. Jarosław Mizera
 • Prodziekan ds. nauki: prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska
 • Prodziekan ds. nauczania: prof. nzw. dr hab. inż. Dariusz Oleszak
 • Prodziekan ds. studenckich: prof. nzw. dr hab. inż. Jerzy Sobiecki
 • Historia[]

  Początki inżynierii materiałowej na Politechnice Warszawskiej sięgają 1920 r. kiedy na Wydziale Mechanicznym powstała Katedra Technologii Metali z przynależnym do niej Zakładem Metalurgicznym. Kierownikiem tej katedry i zakładu był w latach 1920-1939 prof. Witold Broniewski, wychowanek, a następnie współpracownik chemika francuskiego o światowej sławie - prof. Henry Le Chateliera. Wpływ na inżynierię materiałową na uczelni miała też Katedra Metalurgii i Metaloznawstwa istniejąca w latach 1929-1939 na Wydziale Chemicznym Politechniki, kierowana przez prof. Jana Czochralskiego, któremu światową sławę przyniosły głównie badania w dziedzinie krystalizacji metali.

  Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (MEL, MEiL) mieści się na Terenie Centralnym Politechniki Warszawskiej. W skład wydziału wchodzą trzy jednostki organizacyjne: Instytut Techniki Cieplnej, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej oraz odrębna jednostka organizacyjna jaką jest Dziekanat.

  Po II wojnie światowej kontynuatorem działalności prof. Broniewskiego był prof. Kornel Wesołowski, kierujący Katedrą Metaloznawstwa na Wydziale Mechanicznym, a następnie Mechanicznym Technologicznym w latach 1949-1969.

  Oprócz Katedry Metaloznawstwa na Wydziale Mechanicznym Technologicznym istniała w latach 1961-1970 Katedra Materiałoznawstwa na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa, której kierownikiem był od 1965 r. prof. Stanisław Jaźwiński, który zwrócił zainteresowania Katedry w kierunku nowej dyscypliny naukowej nazwanej Inżynierią Materiałową.

  W 1970 roku nastąpił reorganizacja struktury Politechniki. W wyniku tego Katedra Metaloznawstwa na Wydziale Mechanicznym Technologicznym została przekształcona na Instytut Materiałoznawstwa, a z Katedry Materiałoznawstwa na Wydziale MEiL utworzono międzyresortowy Instytut Inżynierii Materiałowej. W 1975 roku dokonano połączenia tych dwóch Instytutów w jeden Instytut na prawach Wydziału nazwany Instytutem Inżynierii Materiałowej.

  W ciągu kilku lat proces rozwoju Instytutu Inżynierii Materiałowej doprowadził do tego, że stał się on w znacznym stopniu samodzielną jednostką dydaktyczną, w związku z tym został on w październiku 1991 r. podniesiony do rangi Wydziału.

  Zakłady[]

 • Zakład Inżynierii Powierzchni
 • Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
 • Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych
 • Zakład Projektowania Materiałów
 • Bibliografia[]

 • Prospectus Politechniki Warszawskiej 2005-2008 (ISBN 83-7207-596-4)
 • Linki zewnętrzne[]

 • Strona Wydziału Inżynierii Materiałowej
 • Zakłady Wydziału Inżynierii Materiałowej
 • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.