• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej

  Przeczytaj także...
  Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.Janusz Ciborowski (ur. 26 stycznia 1918 w Warszawie, zm. 17 lipca 1986 tamże) – polski chemik i nauczyciel akademicki, twórca polskiej szkoły inżynierii chemicznej.
  Politechnika Warszawska (PW) – państwowa wyższa uczelnia w Warszawie. Jest jedną z największych i najlepszych wyższych uczelni technicznych w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Politechnika Warszawska zajmuje od lat 1. miejsce w Polsce w "Rankingu Szkół Wyższych" wśród uczeni technicznych publikowanym przez miesięcznik edukacyjny "Perspektywy". Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 2. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a w świecie 374. pośród wszystkich typów uczelni.

  Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej – jednostka organizacyjna Politechniki Warszawskiej, prowadząca działalność naukowo-dydaktyczną w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej; został utworzony w 1991 roku w wyniku przekształcenia Instytutu Inżynierii Chemicznej, który funkcjonował na prawach Wydziału od roku 1973 (od 1986 roku jako Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesowej). Siedziba Wydziału znajduje się przy ul. Waryńskiego 1 w Warszawie.

  Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej – jeden z 18 wydziałów Politechniki Warszawskiej. Został powołany do życia jako jeden z trzech pierwszych wydziałów Instytutu Politechnicznego im. Mikołaja II w roku 1898. Był on kontynuatorem tradycji Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego działającej w latach 1826-1830.Ludwika Waryńskiego – ulica w Śródmieściu Warszawy nosząca imię polskiego działacza lewicowego Ludwika Waryńskiego.

  Historia[]

  Początki Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej sięgają 1947 roku, kiedy na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej powstała Katedra Inżynierii Chemicznej kierowana przez profesora Janusza Ciborowskiego. W roku 1970 powołano Instytut Inżynierii Chemicznej na Wydziale Chemicznym, który powstał na bazie Katedry Inżynierii Chemicznej oraz Katedry Projektowania Technologicznego kierowanej przez profesora Stanisława Bretsznajdera, Katedry Jądrowej Inżynierii Chemicznej kierowanej przez profesora Anatola Seleckiego i Katedry Maszynoznawstwa Ogólnego kierowanej przez doc. Leszka Dobrzańskiego.

  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.Stanisław Bretsznajder (ur. 19 sierpnia 1907 w Mikołajowie, zm. 14 kwietnia 1967 w Warszawie) – polski chemik, nauczyciel akademicki i naukowiec, uznawany za prekursora zastosowań modelowania matematycznego w technologii chemicznej i twórcę oryginalnej polskiej szkoły naukowej.

  Instytut ten uzyskał prawa Wydziału w 1973 roku, a w 1974 roku nową siedzibę w gmachu przy ul. Waryńskiego 1 w Warszawie. W 1986 Instytut Inżynierii Chemicznej przekształcono w Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesowej, a w 1991 roku w Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

  Prodziekan – zastępca dziekana, czyli kierownika wydziału szkoły wyższej. Z reguły zastępuje dziekana w konkretnych sprawach dotyczących wydziału stąd przy tytule prodziekana znajduje się określenie np.:Inżynieria chemiczna i procesowa – dyscyplina naukowa, należąca do dziedziny nauk technicznych, która zajmuje się – wraz z technologią chemiczną – projektowaniem i prowadzeniem operacji i procesów jednostkowych, będących elementami procesów produkcyjnych w przemyśle chemicznym. Formułuje ilościowe opisy takich procesów, jak przepływ płynów, przenoszenie masy przez granice faz, przenoszenie energii (np. działanie wymienników ciepła). O inżynierii chemicznej mówi się wówczas, gdy istotnymi elementami procesu produkcyjnego są reakcje chemiczne.

  Struktura[]

 • Katedra Inżynierii Procesów Zintegrowanych,
 • Zakład Procesów Rozdzielania,
 • Zakład Inżynierii i Dynamiki Reaktorów Chemicznych,
 • Zakład Kinetyki i Termodynamiki Procesowej,
 • Zakład Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej.
 • Kierunki[]

  Wydział prowadzi trójstopniowe studia na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa. Studia I stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.

  W ramach studiów II stopnia, które trwają 1,5 roku, Wydział kształci magistrów inżynierów o następujących specjalnościach:

 • Inżynieria Chemiczna
 • Inżynieria Bioprocesowa
 • Inżynieria Procesów Ochrony Środowiska
 • Władze[]

 • Dziekan: prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga
 • Prodziekan ds. ogólnych: dr inż. Wojciech Orciuch
 • Prodziekan ds. nauki: prof. ndzw. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski
 • Prodziekan ds. nauczania: prof. ndzw. dr hab. inż. Marek Henczka
 • Prodziekan ds. studenckich: dr inż. Andrzej Krasiński
 • Linki zewnętrzne[]

 • Strona Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.