• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

  Przeczytaj także...
  Józef Garbacik (ur. 18 marca 1907 w Dobrucowej, zm. 2 czerwca 1976 w Krakowie) – polski historyk, regionalista, organizator Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, wykładowca Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.Kazimierz Myśliński (ur. 1916 w Wagowie, zm. 1999 w Lublinie) – polski historyk mediewista. Od 1935 studiował na Uniwersytecie Poznańskim (mgr - 1939), doktorat - 1946 tamże. W czasie okupacji czynny w tajnym nauczaniu. w latach 1945-1952 zatrudniony na Uniwersytecie Poznańskim (1950 - adiunkt, 1951 - zastępca profesora). Od 1952 wykładowca UMCS, 1954 - docent, profesor nadzwyczajny -1966, profesor zwyczajny - 1980. W latach 1970-1986 dyrektor Instytutu Historycznego UMCS. Dziekan wydziału Humanistycznego UMCS w latach 1954-1955, 1961-1963, prorektor UMCS 1956-1957. Członek PPR od 1946, następnie PZPR.
  Instytut Anglistyki UMCS - jest jednostką organizacyjną Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z historią języka angielskiego, historią literatury i kultury angielskiego obszaru językowego, studiami conradoznawczymi oraz dydaktyki i metodyki nauczania języka angielskiego.
  Główne wejście do nowego budynku Wydziału Humanistycznego UMCS.
  Nowy budynek Wydziału Humanistycznego UMCS (po lewej), na drugim planie budynek Uniwersytetu Przyrodniczego.
  Wydział Humanistyczny.

  Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – wydział UMCS w Lublinie, powołany do życia 12 sierpnia 1952 roku. Na podstawową strukturę Wydziału Humanistycznego składa się dziewięć instytutów, jeden samodzielny zakład oraz Centrum Studiów Kanadyjskich.

  Henryk Aleksander Gmiterek (ur. 1950) – polski historyk, prof. dr hab. (tytuł naukowy profesora od 1997, od 2001 r. profesor zwyczajny), doctor honoris causa Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. I. Franko w Drohobyczu (2008).Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – (daw. Akademia Rolnicza w Lublinie) uczelnia państwowa o charakterze agrokulturalnym utworzona w 1955 roku jako Wyższa Szkoła Rolnicza.

  Władze Wydziału[]

  W dotychczasowych dziejach Wydziału Humanistycznego funkcje dziekanów pełnili:

 • Prof. dr Józef Garbacik 1952-1954
 • Doc. dr Kazimierz Myśliński 1954-1955, 1959-1962
 • Doc. dr Leon Kaczmarek 1955-1958
 • Prof. dr Jan Dobrzański 1958-1959
 • Doc. dr Tadeusz Mencel 1962-1964, 1969-1970
 • Doc. dr hab. Stanisław Krzykała 1964-1969
 • Doc. dr hab. Stanisław Tworek 1970-1975
 • Doc. dr Tadeusz Łoposzko 1975-1981
 • Prof. dr hab. Michał Łesiów 1981-1984
 • Prof. dr hab. Lech Ludorowski 1984-1987
 • Doc. dr Jan Gurba 1987-1990
 • Prof. dr hab. Zygmunt Mańkowski 1990-1993
 • Prof. dr hab. Ryszard Szczygieł 1993-1999
 • Prof. dr hab. Stanisław Grabias 1999-2005
 • Prof. dr hab. Henryk Gmiterek 2005-2012
 • Dr hab. Robert Litwiński, prof. nadzw. 2012-
 • Obecne władze wydziału[]

 • Dziekan: dr hab. Robert Litwiński, prof. nadzw. UMCS
 • Prodziekan ds. współpracy z zagranicą: dr hab. Irmina Wawrzyczek, prof. nadzw. UMCS
 • Prodziekan ds. ogólnych: dr hab. Małgorzata Karwatowska, prof. nadzw. UMCS
 • Prodziekan ds. studenckich: dr hab. Marek Woźniak
 • Struktura[]

 • Instytut Anglistyki, dyrektor – dr hab. Zbigniew Mazur
 • Instytut Archeologii
 • Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
 • Instytut Filologii Polskiej
 • Instytut Filologii Romańskiej
 • Instytut Filologii Słowiańskiej
 • Instytut Germanistyki
 • Instytut Historii, dyrektor – dr hab. Dariusz Słapek
 • Instytut Kulturoznawstwa, dyrektor - dr hab. Jan Adamowski
 • Zakład Logopedii
 • Adres: Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A, 20-031 Lublin

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – uczelnia publiczna powołana do życia w 1944 roku, jako piąty uniwersytet w Polsce.Zygmunt Mańkowski (ur. 29 czerwca 1926 w Czersku, zm. 31 stycznia 2012 w Lublinie) – polski historyk, autor publikacji z dziedziny historii najnowszej, profesor.

  Linki zewnętrzne[]

 • Wydział Humanistyczny UMCS – strona główna
 • Historia Wydziału Humanistycznego UMCS • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jan Adamowski – doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny, ur. w 1948 roku. Językoznawca, kulturoznawca, folklorysta, badacz kultury regionalnej, antropolog. Zainteresowania naukowe: język folkloru, tekstologia, etnolingwistyka i folklorystyka (w tym genologia i systematyka, obrzędy i zwyczaje, wierzenia, folklor współczesny), teksty kultury, język niewerbalny.
  Lublin (łac. Lublinum, jid. לובלין, lit. Liublinas, ros. Люблин) – miasto na prawach powiatu, stolica województwa lubelskiego. Położona na Wyżynie Lubelskiej nad rzeką Bystrzycą, historycznie w Małopolsce.
  Stanisław Krzykała (ur. 28 sierpnia 1909 w Lublinie, zm. 14 maja 1976 tamże) – nauczyciel, polonista, działacz komunistyczny, funkcjonariusz UB, prezydent Lublina, pracownik naukowy, profesor i prorektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.047 sek.