• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Filologia polska, in. polonistyka – filologia, której przedmiotem jest język polski, literatura polska i kultura polska.Beata Janina Wojciechowska (ur. 24 czerwca 1963 w Kielcach) – polska historyk, mediewistka, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
  Struktura organizacyjna[]

  Instytut Dziennikarstwa i Informacji[]

 • Zakład Bibliologii i Informatologii (kierownik: dr hab. Jolanta Dzieniakowska, prof. UJK)
 • Zakład Dziennikarstwa (kierownik: dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, prof. UJK)
 • Zakład Historii Prasy i Książki (kierownik: prof. dr hab. Danuta Hombek)
 • Zakład Medioznawstwa (kierownik: prof. dr hab. Tomasz Mielczarek)
 • Instytut Filologii Obcych[]

 • Zakład Językoznawstwa (kierownik: dr hab. Oleg Leszczak, prof. UJK)
 • Pracownia Językoznawstwa Angielskiego (kierownik: dr hab. Grete Dalmi, prof. UJK)
 • Pracownia Językoznawstwa Germańskiego (kierownik: dr hab. Jerzy Żmudzki, prof. UJK)
 • Pracownia Językoznawstwa Rosyjskiego (kierownik: dr hab. Oleg Leszczak, prof. UJK)
 • Zakład Literatury (kierownik: prof. dr hab. Ludmiła Szewczenko)
 • Pracownia Literatury Angielskiego Obszaru Językowego (kierownik: prof. dr hab. Wiesław Krajka)
 • Pracownia Literatury Niemieckiego Obszaru Językowego (kierownik: dr Małgorzata Mochoń)
 • Pracownia Literatury Rosyjskiego Obszaru Językowego (kierownik: prof. dr hab. Ludmiła Szewczenko)
 • Zakład Praktycznej Nauki Języków Obcych (kierownik: dr hab. Maria Żurek, prof. UJK)
 • Pracownia Praktycznej Nauki Języka Angielskiego (kierownik: dr Anna Musiał)
 • Pracownia Praktycznej Nauki Języka Niemieckiego (kierownik: dr Donata Wójcik)
 • Pracownia Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego (kierownik: dr Irina Rolak)
 • Zakład Przekładoznawstwa i Kultury (kierownik: dr hab. Elżbieta Sierosławska)
 • Pracownia Kultury (kierownik: prof. dr hab. Irina Oukhvanova)
 • Pracownia Przekładoznawstwa (kierownik: dr Lidia Mazur-Mierzwa)
 • Instytut Filologii Polskiej[]

 • Zakład Badań Kulturowych (kierownik: dr hab. Zbigniew Trzaskowski, prof. UJK)
 • Zakład Edukacji Polonistycznej (kierownik: dr hab. Roman Starz)
 • Zakład Historii Literatury do 1918 roku (kierownik: dr hab. Marek Pąkciński, prof. UJK)
 • Zakład Komunikacji Językowej (kierownik: dr hab. Piotr Zbróg, prof. UJK)
 • Zakład Literatury po 1918 roku i Teorii Literatury (kierownik: dr hab. Iwona Mityk)
 • Zakład Polszczyzny Współczesnej i Historycznej (kierownik: prof. dr hab. Marek Ruszkowski)
 • Instytut Historii[]

 • Zakład Historii Starożytnej (kierownik: prof. dr hab. Tomasz Polański)
 • Zakład Historii Średniowiecznej (kierownik: prof. dr hab. Wojciech Iwańczak)
 • Zakład Historii XVI-XVIII wieku (kierownik: prof. dr hab. Waldemar Kowalski)
 • Zakład Historii XIX Stulecia (kierownik: prof. dr hab. Wiesław Caban)
 • Zakład Historii Polski i Powszechnej 1918–1945 (kierownik: prof. dr hab. Marek Przeniosło)
 • Zakład Historii po 1945 roku (kierownik: prof. dr hab. Józef Smoliński)
 • Zakład Historii Kultury i Nauki (kierownik: prof. dr hab. Hanna Wójcik-Łagan)
 • Przypisy

  1. O Wydziale. ujk.edu.pl. [dostęp 2015-02-22].
  2. Z. Małecki, M.B. Markowski, Wydział Humanistyczny, w: Droga do uniwersytetu (1969–2009), pod red. W. Cabana i M.B. Markowskiego, Kielce 2009, s. 38-39.
  3. Z. Małecki, M.B. Markowski, s. 40-43.
  4. Z. Małecki, M.B. Markowski, s. 46-48.
  5. Z. Małecki, M.B. Markowski, s. 53.
  6. Z. Małecki, M.B. Markowski, s. 48-51.
  7. Z. Małecki, M.B. Markowski, s. 54.
  8. Instytut Filologii Obcych. ujk.edu.pl. [dostęp 2015-02-22].
  9. Kielce: kolejny kierunek z prawem do doktoryzowania na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego. naukawpolsce.pap.pl, 7 listopada 2012. [dostęp 2015-02-22].
  10. D. Lenart: Co dalej z budynkiem UJK przy Leśnej 16. radio.kielce.pl, 31 stycznia 2014. [dostęp 2015-02-22].
  11. W Kielcach otwarto Centrum Języków Obcych. mir.gov.pl, 16 maja 2013. [dostęp 2015-02-22].
  12. Zarządzenie Nr 81/2014 – UJK. ujk.edu.pl, 22 grudnia 2014. [dostęp 2015-02-22].
  13. Władze Wydziału. ujk.edu.pl. [dostęp 2015-02-22].
  Michał Jaworski (ur. 4 września 1921 w Warszawie, zm. 6 września 1996 w Warszawie) – polski językoznawca, profesor nauk humanistycznych.Bibliotekoznawstwo, nauka o bibliotekarstwie – zajmuje się teoretycznymi i praktycznymi problemami działania bibliotek, takimi jak katalogowanie książek i czasopism, organizacją oraz zarządzaniem biblioteką w ujęciu historycznym i współczesnym. Bibliotekoznawstwo jest osobną dziedziną naukową w grupie nauk humanistycznych i wraz z bibliografią dało podstawy współczesnemu księgoznawstwu.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jolanta Elżbieta Chwastyk-Kowalczyk (ur. 1958) – polska literaturoznawczyni, bibliolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
  Stopnie naukowe są uregulowane w ustawie z 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595). Ustawa przewiduje następujące stopnie naukowe:
  Jadwiga Zuzanna Muszyńska (ur. 1946) – polska historyk, profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. dr hab.
  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (daw. Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach) – państwowa publiczna szkoła wyższa w Kielcach.
  Literaturoznawstwo (także: nauka o literaturze, wiedza o literaturze) – dyscyplina humanistyczna, której przedmiotem zainteresowania jest literatura, a przede wszystkim analiza poszczególnych utworów literackich oraz rekonstruowanie historycznoliterackich procesów. W obrębie literaturoznawstwa formułuje się także ogólne teorie oraz metodologie badań literackich.
  Wiesław Jan Krajka (ur. 26 stycznia 1949 w Jaszczowie) – polski filolog angielski, literaturoznawca, profesor nauk humanistycznych.
  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.033 sek.