• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Polski Przegląd Kartograficzny - kwartalnik naukowy z zakresu kartografii, założony w 1923 we Lwowie przez Eugeniusza Romera, wydawany w latach 1923-1934 początkowo przez "Książnicę Polską" - Wydawnictwo Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, przekształcone w roku następnym w Zjednoczone Zakłady Kartograficzne i Wydawnicze Towarzystwa Nauczycieli Szkol Średnich i Wyższych "Książnica-Atlas".Kampus (łac. campus pole, równina), osiedle akademickie – obszar na którym znajdują się budynki szkoły wyższej wraz z otaczającymi je terenami. Zazwyczaj znajduje się tam również biblioteka i domy studenckie.

  Wydział Geografii i Studiów Regionalnych - wydział Uniwersytetu Warszawskiego.

  Znajduje się na terenie głównego kampusu w Pałacu Uruskich-Czetwertyńskich przy Krakowskim Przedmieściu. Utworzony został w 1977. Na Wydziale pracuje 95 nauczycieli akademickich, w tym: 33 samodzielnych pracowników naukowych, 37 adiunktów, 17 wykładowców, 8 asystentów. Kadrę naukową uzupełnia 65 pracowników naukowo-technicznych, bibliotecznych, redakcyjnych, administracyjnych i obsługi.

  Płock – miasto na prawach powiatu na Pojezierzu Dobrzyńskim i w Kotlinie Płockiej, nad Wisłą, w województwie mazowieckim, siedziba ziemskiego powiatu płockiego; historyczna stolica Mazowsza oraz stolica Polski w latach 1079-1138; siedziba rzymskokatolickiej kurii diecezji płockiej (1075); siedziba władz Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i mariawickiej diecezji warszawsko-płockiej, port rzeczny, rafineria ropy naftowej (1964), szkoły wyższe, teatry, muzea.Samodzielny pracownik nauki – pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego (często w związku z tym także stanowisko profesora nadzwyczajnego) albo tytuł naukowy profesora, który prowadzi samodzielne badania naukowe lub kieruje samodzielnym zespołem naukowym. Osiągnięcie pozycji samodzielnego pracownika nauki uprawnia do uczestnictwa w głosowaniach w sprawie nadania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego.

  Na Wydziale prowadzone są studia na dwóch kierunkach – geografia oraz gospodarka przestrzenna. Studia prowadzone są w systemie dziennym oraz zaocznym zarówno na I poziomie (studia licencjackie) jak i na II poziomie (studia magisterskie). Prowadzone są również studia doktoranckie oraz studia podyplomowe.

  Africana Bulletin – rocznik wydawany od 1964 roku przez Studium Afrykanistyczne UW. Publikowane w nim prace dotyczą: kultury, historii, gospodarki i polityki krajów afrykańskich. Artykuły pisane są przez polskich naukowców w języku angielskim lub francuskim.Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej – jeden z instytutów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego kształcący w trybie dziennym na kierunku geografia i gospodarka przestrzenna w następujących specjalizacjach: geografia społeczno-ekonomiczna, geografia turyzmu, dydaktyka geografii, planowanie strategiczne rozwoju regionalnego i lokalnego.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Struktura
 • 3 Kierownicy
 • 3.1 Dziekani Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych
 • 4 Władze
 • 5 Publikacje wydziałowe
 • 6 Zobacz też
 • 7 Przypisy
 • 8 Bibliografia
 • 9 Linki zewnętrzne
 • Historia[]

  Początki wydziału sięgają roku 1918, kiedy to na Wydziale Filozoficznym został otworzony Zakład Geograficzny zajmujący się geografią fizyczną. W 1938 roku powołany został na Wydziale Humanistycznym Zakład Antropogeografii zajmujący się geografią społeczną. W czasie wojny działalność obu zakładów została zawieszona, lecz zajęcia były prowadzone w ramach tajnego uniwersytetu. Zakład Geograficzny wznowił działalność w 1945, a Zakład Antropogeografii w 1947.

  Zakład Kartografii jest jedną z jednostek Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego zlokalizowaną w Pałacu Uruskich.Bolesław Ksawery Dumanowski (ur. 24 marca 1927 na Podolu, zm. 25 listopada 2005 w Warszawie) – polski geograf i geomorfolog, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego.

  W 1951 zostały zlikwidowane oba zakłady, a w zamian powstał, w ramach Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Geograficzny składający się z pięciu katedr (Geografii Fizycznej, Geografii Ekonomicznej, Geografii Regionalnej, Kartografii, Klimatologii) i jednej pracowni (Metodyki Nauczania Geografii). Siedzibą Instytutu został Pałac Uruskich. W 1969 Instytut wydzielono z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi w samodzielną jednostkę uniwersytecką, jednocześnie wszystkie dotychczasowe jednostki (katedry i pracownię) przekształcono w zakłady wydzielając dwa nowe zakłady (Geomorfologii i Hydrografii – do 1969 były to pracownie Katedry Geografii Fizycznej).

  Stefan Zbigniew Różycki (ur. 8 stycznia 1906 w Konstantynówce koło Doniecka, zm. 16 września 1988 w Warszawie) – polski geolog i geograf, najbardziej znany ze swoich badań z zakresu geologii okresów jury i czwartorzędu.Gospodarka przestrzenna - to całokształt działań biernych i czynnych dotyczących podmiotów i przedmiotów związanych z organizacją użytkowania przestrzeni. Celem gospodarki przestrzennej jest zarówno ochrona określonych wartości przestrzeni, jak i racjonalne kształtowanie przestrzeni przez stymulowanie procesów gospodarczych. Działania ochronne obejmują dążenie do zachowania równowagi pomiędzy elementami naturalnymi środowiska, a wytworami działalności ludzkiej. Natomiast kształtowanie przestrzeni to działanie przekształceniowe związane z nowymi kierunkami rozwoju społeczno-gospodarczego.

  W 1977 Instytut Geograficzny został połączony z, powstałym w 1962, Instytutem Afrykanistycznym w Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Wydział składał się z trzech instytutów (Instytut Nauk Fizycznogeograficznych, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Regionalnej oraz Instytut Geografii Krajów Rozwijających się), jednej katedry (Kartografii), jednego zakładu (Zakład Dydaktyki Geografii) oraz stacji terenowej w Murzynowie koło Płocka (od 1980 pod nazwą Mazowieckie Obserwatorium Geograficzne). W 1985 powstał czwarty instytut – Instytut Gospodarki Przestrzennej, w 1991 Instytut ten przekształcił się w samodzielną jednostkę uniwersytecką – Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego – EUROREG. W 1992 powstała Pracownia Edukacji Komputerowej, a w 1994 Zakład Teledetekcji Środowiska. W 2006 roku wprowadzono nowy podział na jednostki.

  Instytut Geografii Fizycznej – jeden z instytutów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego kształcący w trybie dziennym na kierunku geografia w następujących specjalizacjach: geoekologia, geomorfologia, hydrologia, klimatologia.Geozeta jest to magazyn geograficzno-podróżniczy, który ukazywał się w latach 1997-2002. Magazyn wydawany był przez studentów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego jako oficjalne czasopismo Koła Naukowego Studentów Geografii. W magazynie zamieszczane były reportaże podróżnicze bogato ilustrowane zdjęciami i mapami.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych jest jednym z instytutów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.
  Jerzy Aleksander Kondracki (ur. 1 listopada 1908 w Warszawie, zm. 13 kwietnia 1998 koło Villach w Austrii) – polski geograf, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, autor najbardziej znanej regionalizacji fizycznogeograficznej Polski.
  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN (IGiPZ PAN) – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk powstały w 1952 początkowo jako "Instytut Geografii PAN". W 1974 zmienił nazwę na "Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN", zaś w 1998 otrzymał imię Stanisława Leszczyckiego. Główna siedziba instytutu mieści się w Warszawie przy ul.Twardej 51/55.
  Geografia – nauka przyrodnicza i społeczna zajmująca się badaniem powłoki ziemskiej (przestrzeni geograficznej), jej zróżnicowaniem przestrzennym pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym, a także powiązaniami pomiędzy środowiskiem przyrodniczym, a działalnością społeczeństw ludzkich. Nazwa geografia (gr. Γεωγραφία) pochodzi od słów γῆ geos – "ziemia" i γράφω grapho – "piszę". Za twórcę terminu uważa się Eratostenesa z Cyreny. Ze względu na różnorodność przedmiotu geografii i urozmaiconej metodologii częste są dyskusje wokół jej definicji oraz zakresu badawczego; proponuje się używanie w miejsce dotychczasowej nazwy "geografia" terminu "nauki geograficzne".
  Stanisław Marian Leszczycki (ur. 8 maja 1907 w Mielcu, zm. 17 czerwca 1996 w Warszawie) – polski geograf i działacz polityczny.
  Piotr Artur Werner (ur. 1956) – polski geograf, specjalizujący się w zakresie systemu informacji geograficznej (GIS), profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego.
  Bogdan Zaborski (ur. 5 kwietnia 1901 w Warszawie, zm. 22 lutego 1985 w Ottawie), polski geograf, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i uczelni w Kanadzie. Specjalista antropogeografii, geografii fizycznej i geomorfologii, geografii osadnictwa i ludności, geografii historycznej i etnografii.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.