• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego

  Przeczytaj także...
  Finlandia, Republika Finlandii (fiń. Suomi, Suomen Tasavalta; szw. Finland, Republiken Finland) – państwo w Europie Północnej, powstałe po odłączeniu od Rosji w 1917. Członek Unii Europejskiej. Graniczy od zachodu ze Szwecją, od północy z Norwegią i od wschodu z Rosją. Od zachodu ma ponadto dostęp do Morza Bałtyckiego.Transition Technologies Spółka Akcyjna – polskie przedsiębiorstwo informatyczne z siedzibą w Warszawie, specjalizujące się w rozwiązaniach informatycznych dla przemysłu. Zostało założone w 1991 roku.
  Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.

  Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego – wydział Uniwersytetu Łódzkiego prowadzący studia na kierunkach fizyka i informatyka, a także nanotechnologia (wspólnie z Wydziałem Chemii – w języku angielskim) oraz międzywydziałowe studia matematyczno-przyrodnicze.

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.LSI Software S.A. - spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, polski producent oprogramowania dla sektora detalicznego i gastronomiczno-hotelarskiego. Jest producentem własnego systemu klasy ERP.

  Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego – jeden z dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Wyodrębnił się z Wydziału Fizyki i Chemii 1 października 2007 roku. Wcześniej wchodził w skład Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii (1951-1996) oraz Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (do 1951 roku). Jego siedziba znajduje się przy ul. Tamka 12 w Łodzi.AMG.net – polska spółka technologiczno-doradcza, specjalizująca się w budowie i utrzymaniu rozwiązań informatycznych. Firma oferuje rozwiązania wspierające obsługę i samoobsługę klientów, rozwiązania typu back office (systemy ERP) oraz wewnętrzne systemy wspierające dla przedsiębiorstw z sektorów telekomunikacyjnego, bankowego, ubezpieczeniowego, energetycznego, przemysłowego oraz publicznego. AMG.net oferuje doradztwo, budowę nowych rozwiązań (w tym także rozwiązania chmurowe), utrzymanie i outsourcing (nearshore) oraz usługi z zakresu cybersecurity.

  Opis wydziału[]

  Jeden z dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Został utworzony w 2007 roku w wyniku podziału Wydziału Fizyki i Chemii UŁ. Siedziba WFiIS znajduje się w Łodzi przy ul. Pomorskiej nr 149/153. W ocenie parametrycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydział otrzymał kategorię A.

  Comarch S.A. (GPW: CMR) – jedna z największych polskich spółek informatycznych z siedzibą w Krakowie założona w 1993 przez profesora Akademii Górniczo-Hutniczej Janusza Filipiaka i jego dwunastu studentów, jest on obecnie głównym akcjonariuszem, posiadane przez niego udziały w spółce dają 2/3 głosów na walnym zgromadzeniu.Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informację. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.

  Kierunki studiów[]

  ]

 • fizyka
 • fizyka medyczna
 • nanotechnologia
 • nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i popularyzacja nauki (studia I stopnia)
 • nauczanie fizyki i matematyki oraz popularyzacja nauki (studia II stopnia)
 • ]

 • systemy i aplikacje mobilne
 • algorytmy i programowanie
 • bazy danych i aplikacje internetowe
 • administracja sieciami i systemami informatycznymi
 • grafika użytkowa
 • informatyka stosowana
 • superkomputery i symulacje – we współpracy z Atos Polska S.A. (poprzednio AMG.net) i Narodowym Centrum Badań Jądrowych
 • Nanotechnology[]

  studia w języku angielskim, wspólnie z Wydziałem Chemii UŁ (od roku 2016)

  Ericpol – polska spółka działająca w branży informatycznej. Do dnia 11 maja 2012r. spółka nosiła nazwę Ericpol Telecom. Firma działa głównie na rynku telekomunikacyjnym, zajmuje się tworzeniem oprogramowania i integrowaniem systemów teleinformatycznych, outsourcingiem, konsultingiem dla telekomunikacji i M2M oraz przedsiębiorstw opierających swoją działalność na nowoczesnych technologiach. Główna siedziba znajduje się w Łodzi, firma posiada także oddziały w Krakowie, Warszawie oraz poza granicami kraju – w Szwecji (Linköping), na Ukrainie (Lwów) i Białorusi (Brześć).Uniwersytet Łódzki – polska wyższa uczelnia utworzona 24 maja 1945 jako kontynuatorka dorobku i tradycji działających w okresie międzywojennym w Łodzi Instytutu Nauczycielskiego (1921–1928), Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych (1924–1928) oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej (1928–1939). W 2007 znalazł się wśród 500 najlepszych uczelni na świecie według rankingu magazynu The Times.

  Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze (od roku 2016: Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze)[]

  We współpracy z innymi wydziałami Uniwersytetu Łódzkiego.

  ]

 • Akademia Technologii Sieciowych
 • Akademia CISCO
 • Studia Podyplomowe dla Nauczycieli
 • Studia Podyplomowe Grafika Komputerowa Adobe
 • Studia Podyplomowe Akademia Microsoft, które składają się z czterech ścieżek:
 • * Microsoft Web Developer * Microsoft DB Developer * Microsoft DB Administrator * Microsoft BI Developer

  Podwójny dyplom[]

  Studenci studiów inżynierskich kierunku informatyka mają możliwość otrzymania dyplomów dwóch uczelni: Uniwersytetu Łódzkiego i Centria University of Applied Sciences w Kokkola (Finlandia).

  Polska Komisja Akredytacyjna (do 30.09.2011 Państwowa Komisja Akredytacyjna) – jest ustawowym organem szkolnictwa wyższego, powołanym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i działającym niezależnie na rzecz jakości kształcenia. Polska Komisja Akredytacyjna ocenia poziom prowadzonych kierunków studiów we wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych.Fizyka (z stgr. φύσις physis – "natura") – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem właściwości i przemian materii i energii oraz oddziaływań między nimi. Do opisu zjawisk fizycznych używają wielkości fizycznych, wyrażonych za pomocą pojęć matematycznych, takich jak liczba, wektor, tensor. Tworząc hipotezy i teorie fizyki, budują relacje pomiędzy wielkościami fizycznymi.

  Władze[]

  Dziekan: dr hab. Anna Urbaniak-Kucharczyk
  Prodziekan ds. studenckich: dr hab. Grzegorz Wiatrowski
  Prodziekan ds. ogólnych i rozwoju Wydziału: dr hab. Andrzej Korejwo

  Struktura[]

 • Katedry: Astrofizyki, Astrofizyki Wysokich Energii, Fizyki Ciała Stałego, Fizyki Jądrowej i Bezpieczeństwa Radiacyjnego, Fizyki Teoretycznej, Informatyki, Modelowania Procesów Nauczania
 • Zakład Informatyki Stosowanej
 • Akredytacje[]

  Wydział posiada akredytacje na fizyce i informatyce oraz akredytację instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

  Studia podyplomowe – inna niż studia wyższe i studia doktoranckie forma kształcenia, przeznaczona dla kandydatów posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. By rozpocząć studia podyplomowe należy posiadać dyplom studiów licencjackich bądź magisterskich. Różnice w wymaganiach formalnych każda uczelnia określa indywidualnie.Prodziekan – zastępca dziekana, czyli kierownika wydziału szkoły wyższej. Z reguły zastępuje dziekana w konkretnych sprawach dotyczących wydziału stąd przy tytule prodziekana znajduje się określenie np.:

  Współpraca z firmami[]

  Przy wydziale działa Rada Biznesu w której skład wchodzą przedstawiciele firm: Accenture, Atos Polska S.A. (poprzednio AMG.net ),CADexpert, Comarch, Ericpol, GFT Poland, LSI Software, MakoLab S.A., Mobica, Technitel, Transition Technologies.

  Linki zewnętrzne[]

 • Oficjalna strona Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ.
 • Oficjalna strona Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Oficjalna strona Centria University of Applied Sciences.
 • Koło Naukowe Fizyków: NABLA.
 • Koło Naukowe Informatyków: CNI.
 • Narodowe Centrum Badań JądrowychNCBJ – (ang. National Centre for Nuclear Research) powstało 1 września 2011 r. z połączenia dwóch instytutów na mocy rozporządzenia Rady Ministrów. Instytut Energii Atomowej został włączony w struktury Instytutu Problemów Jądrowych, tworząc największy instytut badawczy w Polsce, zatrudniający ponad 1000 pracowników.MakoLab S.A. – firma działająca w sektorze informatycznym (IT) i specjalizująca się w tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań webowych dla biznesu przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii programistycznych oraz własnych, autorskich rozwiązań.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.