• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

  Przeczytaj także...
  Studia drugiego stopnia (dawniej: studia uzupełniające magisterskie) – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia.Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego (OA UW) jest instytutem w ramach Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Mieści się w zabytkowym budynku przy Alejach Ujazdowskich w Warszawie zbudowanym w latach 1820-1825 z inicjatywy Franciszka Armińskiego. W chwili założenia obserwatorium było jednym z najnowocześniejszych w Europie.
  Andrzej Stefan Wysmołek (ur. 1964) – polski fizyk doświadczalnik, doktor habilitowany nauk fizycznych, specjalista w zakresie fizyki ciała stałego, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, od 2008 roku prodziekan ds. studenckich Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

  Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (FUW) – wydział Uniwersytetu Warszawskiego prowadzący badania naukowe i kształcący (studia I, II i III stopnia) w dziedzinach:

 • Fizyki
 • Astronomii
 • Zastosowań fizyki w biologii i medycynie
 • Inżynierii nanostruktur (kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Chemii)
 • Energetyki i chemii jądrowej (kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Chemii)
 • Geofizyki w geologii (kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Geologii)
 • Od 1997 r. Wydział Fizyki jest animatorem Warszawskiego Festiwalu Nauki.

  Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego – jeden z 19. wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego kształcący w trybie dziennym na kierunku chemia.Nanotechnologia – ogólna nazwa całego zestawu technik i sposobów tworzenia rozmaitych struktur o rozmiarach nanometrycznych, czyli na poziomie pojedynczych atomów i cząsteczek. Rozmiary nanometryczne nie są jednoznacznie zdefiniowane. Powszechnie znany przedział 1,5 - 100 nm nie znajduje potwierdzenia praktycznego. Obecnie uważa się iż granice rozmiarów nanometrycznych leżą tam, gdzie rozmiar struktury koreluje z właściwościami fizycznymi materiału.

  Od 2013 Wydział ma status Historycznego Miejsca Europejskiego Towarzystwa Fizycznego - tytuł ten nadawany jest miejscom szczególnie ważnym dla rozwoju europejskiej fizyki.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Studia pierwszego stopnia (dawniej: studia licencjackie albo studia inżynierskie) – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia.

  Struktura[]

  Wydział składa się z następujących jednostek:

  Instytut Fizyki Doświadczalnej (IFD)[]

 • Zakład Biofizyki,
 • Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych,
 • Zakład Dydaktyki Fizyki,
 • Zakład Fizyki Ciała Stałego,
 • Zakład Fizyki Jądrowej,
 • Zakład Optyki,
 • Zakład Fizyki Biomedycznej,
 • Zakład Struktury Materii Skondensowanej.
 • Instytut Fizyki Teoretycznej (IFT)[]

 • Katedra Optyki Kwantowej i Fizyki Atomowej,
 • Katedra Fizyki Materii Skondensowanej,
 • Katedra Teorii Cząstek i Oddziaływań Elementarnych,
 • Katedra Teorii Oddziaływań Silnych i Elektrosłabych,
 • Zakład Teorii Struktury Jąder Atomowych,
 • Katedra Teorii Względności i Grawitacji,
 • Pracownia Fizyki Komputerowej,
 • ]

 • Zakład Fizyki Atmosfery
 • Zakład Fizyki Litosfery
 • Zakład Optyki Informacyjnej
 • ]

 • Zakład Astronomii Pozagalaktycznej,
 • Zakład Astrofizyki Teoretycznej,
 • Katedra Astrofizyki Obserwacyjnej,
 • Pracownia Instumentalno-Dydaktyczna w Ostrowiku.
 • Siedziba OA UW znajduje się przy Al. Ujazdowskich 4

  Astronomia (gr. ἀστρονομία astronomía) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem ciał niebieskich (np. gwiazd, planet, komet, mgławic, gromad i galaktyk) oraz zjawisk, które zachodzą poza Ziemią, jak również tych, które oddziałują w jej atmosferze, wnętrzu lub na powierzchni, a są pochodzenia pozaplanetarnego (np. neutrina, wtórne promieniowanie kosmiczne). Skoncentrowana jest na fizyce, chemii, meteorologii i ruchu ciał niebieskich, zajmuje się także powstaniem i rozwojem (ewolucją) Wszechświata.Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.

  Katedra Metod Matematycznych Fizyki (KMMF)[]

  Władze[]

 • Dziekan - prof. dr hab. Teresa Rząca-Urban,
 • Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy z innymi ośrodkami - prof. dr hab. Marek Trippenbach,
 • Prodziekan ds. finansowych i rozwoju Wydziału - dr hab. Marek Karny,
 • Prodziekan ds. studenckich - dr hab. Andrzej Wysmołek, prof. UW.
 • Znane osoby związane z Wydziałem Fizyki UW[]

  Ciekawostki[]

 • Pierwszy e-mail w Polsce został wysłany z Wydziału Fizyki 17 sierpnia 1991 roku
 • Pierwszy polski serwer WWW zaczął funkcjonować w 1993 roku na Wydziale Fizyki (kopię strony można zobaczyć [1])
 • Galeria[]

 • Nowy budynek Wydziału, dziedziniec wewnętrzny

  Studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie) – studia umożliwiające uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki, przygotowujące do samodzielnej działalności badawczej i twórczej oraz uzyskania stopnia naukowego doktora. Studia doktoranckie prowadzone mogą być przez uprawnione jednostki organizacyjne uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Uniwersytet Warszawski – polska uczelnia państwowa, założona 19 listopada 1816 roku w Warszawie. Najlepszy uniwersytet w Polsce według The Times Higher Education Supplement (QS World University Rankings). W rankingu szanghajskim (ARWU) z 2012 roku uczelnia została sklasyfikowana na miejscach 301-400. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 234. pośród wszystkich typów uczelni. Corocznie uniwersytet zajmuje 1-2 miejsce w rankingu polskich uczelni państwowych przeprowadzanych przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy".
 • Historyczna siedziba Wydziału ul. Hoża 69

 • Tablica na budynku przy ul. Hożej 69

 • Kompleks budynków przy ul. Pasteura: budowa Centrum Nowych Technologii II (CeNT II) UW, po prawej Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW, na pierwszym planie Instytut Geofizyki UW

 • Tablica na budynku przy ul. Hożej 74, dawnej siedzibie KMMF

  Instytut Geofizyki (IGF) – jeden z czterech instytutów Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dyrektorem Instytutu jest prof. dr hab. Hanna Pawłowska, a jej zastępcą – dr Jacek Pniewski.Warszawski Festiwal Nauki – coroczna impreza odbywająca się w przedostatnim tygodniu września w Warszawie, mająca za cel popularyzację nauki w społeczeństwie. Początkowo czas trwania Festiwalu obejmował jeden weekend, edycja która odbyła się w 2011 roku trwała 10 dni (od 16 do 25 września). FN jest współzałożycielem i członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Spotkań z Nauką EUSCEA.
 • Siedziba Obserwatorium Astronomicznego przy Alejach Ujazdowskich w Warszawie

 • Obserwatorium UW Las Campanas Observatory w Chile

 • Przypisy[]

  1. Studia na Wydziale Fizyki UW (pol.). Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. [dostęp 2015-05-06].
  2. Historia Festiwalu Nauki (pol.). Festiwal Nauki. [dostęp 2014-04-18].
  3. European Physical Society w wyjątkowy sposób doceniło fizykę na Hożej (pol.). FUW, 2013-01-10. [dostęp 2013-06-08].
  4. Struktura organizacyjna (pol.). Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. [dostęp 2014-04-18].

  Linki zewnętrzne[]

 • Oficjalna strona Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • Samorząd Studentów Wydziału Fizyki UW
 • Biofizyka jest dziedziną naukową z pogranicza nauk takich jak: fizyka i biologia, zajmującą się badaniem procesów fizycznych związanych z funkcjonowaniem określonych obiektów żywych: organizmów, organów, tkanek, komórek. Takich procesów i przemian jak: energetyczne, zjawiska elektryczne, mechanika ruchów. Bada struktury cząsteczkowe i procesy fizyczne w komórce. Biofizyka podejmuje również próby ustalenia uniwersalnych praw biologicznych niezależnych od konkretnej formy życia. Dziedzina ta w zakresie badania organicznych struktur cząsteczkowych zazębia się z biochemią i tu wyznaczenie ścisłej granicy między tymi dziedzinami staje się już trudne.Fizyka medyczna – dział fizyki wykorzystujący metody fizyczne w zastosowaniach medycznych (diagnostyka, terapia, rehabilitacja).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Obserwatorium Las Campanas – amerykańskie obserwatorium astronomiczne należące do Carnegie Institution of Washington, położone w chilijskich Andach w pobliżu miasta La Serena. W odległości 27 kilometrów na południe znajduje się Obserwatorium La Silla.
  Północna Stacja Obserwacyjna Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego znajduje się w miejscowości Ostrowik niedaleko Otwocka. Na wyposażeniu obserwatorium znajduje się 60-centymetrowy teleskop Cassegraina produkcji Carl Zeiss, wyposażony w kamerę CCD 512x512 px Tektronix.
  Fizyka (z stgr. φύσις physis – "natura") – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem właściwości i przemian materii i energii oraz oddziaływań między nimi. Do opisu zjawisk fizycznych używają wielkości fizycznych, wyrażonych za pomocą pojęć matematycznych, takich jak liczba, wektor, tensor. Tworząc hipotezy i teorie fizyki, budują relacje pomiędzy wielkościami fizycznymi.
  Geofizyka – dyscyplina w dziedzinie nauk o Ziemi, w której bada się Ziemię jako planetę metodami naukowymi używanymi w fizyce.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.