• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego

  Przeczytaj także...
  Zofia Libiszowska z domu Gołuchowska (ur. 18 lutego 1918 w Krakowie, zm. 6 marca 2000 w Łodzi) – polski historyk, profesor Uniwersytetu Łódzkiego.Karol Kotłowski (ur. 1910 w Tykocinie, zm. 1988 w Łodzi) – nauczyciel, żołnierz AK, pedagog, teoretyk wychowania, filozof wychowania, uczeń Sergiusza Hessena, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, twórca pedagogiki filozoficzno-normatywnej.
  Bogumił Zwolski (ur. 19 kwietnia 1910 w Bliżynie koło Końskich, zm. 15 czerwca 1979 w Łodzi) - polski historyk, badacz dziejów Litwy. Studiował historię na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie pod kierunkiem Stanisława Kościałkowskiego. Był sekretarzem pisma "Ateneum Wileńskie". w latach 1936-1939 pracował w prywatnym gimnazjum w Wilnie. W 1937 r. uzyskał doktorat na podstawie pracy Sprawa Zboru Ewangelicko-Reformowanego w Wilnie w latach 1639-41 (druk 1936; promotor Stanisław Kościałkowski). Przygotowywał pracę habilitacyjną z historii gospodarczej miast litewskich (Ceny w Wilnie XVI-XVIII w. - materiały spłonęły podczas okupacji w 1941 r.). Uczestnik kampanii wrześniowej w 1939. W latach 1939-1945 przebywał w niemieckich obozach jenieckich. Po 1945 związany z UŁ -1945-1955 adiunkt, 1955-1957 zastępca profesora, od 1957 docent. Od 1966 do 1979 kierownik Zakładu Historii Powszechnej Średniowiecznej (po reorganizacji w 1975 Historii Starożytnej i Średniowiecznej). Równocześnie w latach 1948-1954 pracownik Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Zajmował się dziejami Wielkiego Księstwa Litewskiego, zwłaszcza historią reformacji. Uznany dydaktyk - z jego seminarium wywodzi się min. Małgorzata Dąbrowska. Jego żoną była Wanda Zwolska, historyk, specjalista od dydaktyki historii.

  Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego – jeden z dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Jego siedziba znajduje się przy ul. Kamińskiego 27a w Łodzi.

  Struktura[]

 • Instytut Historii
 • Katedra Historii Bizancjum
 • Katedra Historii Średniowiecznej
 • Katedra Historii Nowożytnej
 • Katedra Historii Polski XIX wieku
 • Katedra Historii Polski Najnowszej
 • Katedra Historii Polski i świata po 1945 roku
 • Katedra Historii Powszechnej Najnowszej
 • Katedra Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii
 • Pracownia Dydaktyki i Technologii Informacyjnej
 • Lektorzy
 • Centrum Badań Żydowskich
 • Instytut Filozofii
 • Katedra Historii Filozofii
 • Zakład Filozofii Starożytnej Średniowiecznej i Przednowożytnej
 • Zakład Filozofii Nowożytnej
 • Katedra Epistemologii i Filozofii Nauki
 • Katedra Filozofii Analitycznej
 • Katedra Filozofii Współczesnej
 • Katedra Logiki i Metodologii Nauk
 • Zakład Logiki Filozoficznej
 • Zakład Metodologii Ogólnej
 • Katedra Etyki
 • Katedra Estetyki
 • Instytut Archeologii
 • Katedra Archeologii Historycznej
 • Stacja terenowa w Klonowicach
 • Katedra Bronioznawstwa
 • Zakład Archeologii Pomorza
 • Stacja terenowa w Białych Błotach
 • Katedra Epoki Brązu i Żelaza
 • Zakład Epoki Kamienia
 • Pracownia Archeologii Śródziemnomorskiej
 • Zespół Techniczny
 • Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
 • Zakład Folklorystyki
 • Zakład Etnologii Polski i Europy
 • Zakład Teorii i Badania Kultury Współczesnej
 • Zakład Antropologii Kulturowej
 • Katedra Historii Sztuki
 • Zakład Historii Sztuki do Końca XVIII wieku
 • Zakład Historii Malarstwa i Rzeźby XIX i XX wieku
 • Zakład Historii Architektury XIX i XX wieku
 • Kierunki studiów[]

 • historia
 • historia sztuki
 • filozofia
 • etnologia
 • archeologia
 • regionalistyka kulturowa
 • okcydentalistyka
 • religioznawstwo
 • wojskoznawstwo
 • Władze[]

 • Dziekan – prof. dr hab. Zbigniew Anusik
 • Prodziekan ds. Nauki – prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Jung
 • Prodziekan ds. Nauczania – prof. nadzw. dr hab. Maciej Kokoszko
 • Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Podyplomowych – prof. nadzw. dr hab. Grażyna Ewa Karpińska
 • Kierownik Studium Doktoranckiego Nauk Humanistycznych UŁ – prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Grabarczyk
 • Dziekani Wydziału Filozoficzno-Historycznego[]

 • 1951–1954 – prof. dr hab. Bohdan Baranowski
 • 1954–1955 – prof. dr hab. Gryzelda Missalowa
 • 1955–1956 – Mieczysław Wallis
 • 1956–1960 – prof. dr hab. Stanisław Zajączkowski
 • 1960–1964 – prof. dr hab. Bohdan Baranowski
 • 1964–1966 – Leon T. Błaszczyk
 • 1966–1968 – prof. dr hab. Stefan Amsterdamski
 • 1968–1970 – Bogumił Zwolski
 • 1970–1972 – Karol Kotłowski
 • 1972–1975 – prof. dr hab. Bohdan Baranowski
 • 1975–1981 – Waldemar Michowicz
 • 1981–1984 – Jan Gregorowicz
 • 1984–1987 – prof. dr hab. Zofia Libiszowska
 • 1987–1990 – prof. dr hab. Alina Barszczewska-Krupa
 • 1990–1996 – prof. dr hab. Wiesław Puś
 • 1996–2002 – prof. dr hab. Jan Szymczak
 • 2002 – prof. dr hab. Barbara Tuchańska (p.o.)
 • 2002–2008 – prof. nadzw. dr hab. Stefan Pytlas
 • 2008–2016 – prof. dr hab. Zbigniew Anusik
 • 2016 – nadal – prof. dr hab. Maciej Kokoszko
 • Etnologia – jedna z dyscyplin, obok etnografii, antropologii kulturowej i antropologii społecznej, wchodzących w zakres antropologii - nauki o człowieku i jego kulturze. Powyższe terminy często traktowane są jako synonimy tej samej dziedziny badań. Etnologia jest terminem używanym przez przedstawicieli europejskiej i kontynentalnej nauki o człowieku i odpowiada niemieckiemu terminowi Völkerkunde (badania ludów pierwotnych). Etnologia klasyfikuje ludy na podstawie cech środowiskowych i kulturowych oraz opisuje poszczególne kultury.Religioznawstwo – zespół nauk o religii, których podejście – w odróżnieniu od teologii i od filozofii religii – charakteryzuje się , empirycznym (antropologicznym, socjologicznym, historycznym, ekonomicznym) stosunkiem do przedmiotu badań. Często stosowana jest perspektywa porównawcza (fenomenologia religii).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wojskoznawstwo – nauka o wojsku – kierunek studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim .
  Maciej Kokoszko (ur. 2 sierpnia 1962 w Łodzi) - polski historyk, filolog klasyczny i bizantynolog. Prodziekan ds. Nauczania Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Historii Bizancjum UŁ, członek Komisji Bizantynologicznej Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk (w latach 1999-2006 sekretarz). Zainteresowany badawczo historią Bizancjum, szczególnie historiografią bizantyńską, fizjonomiką, medycyną, dietetyką i kuchnią antyczną i bizantyńską.
  Alina Barszczewska-Krupa (ur. 7 maja 1932, zm. 10 sierpnia 2001) – polska historyk, profesor, zajmująca się głównie dziejami Wielkiej Emigracji, wykładowca akademicki na Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego.
  Archeologia (z gr. ἀρχαῖος archaīos – dawny, stary i -λογία -logiā – mowa, nauka) – nauka, której celem jest odtwarzanie społeczno-kulturowej przeszłości człowieka na podstawie znajdujących się w ziemi, na ziemi lub w wodzie źródeł archeologicznych, czyli materialnych pozostałości działań ludzkich.
  Zbigniew Włodzimierz Anusik (ur. 23 lutego 1957 w Łodzi) – polski historyk, prof. dr hab. dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi zajęcia z dziedziny historii powszechnej nowożytnej i Polski.
  Uniwersytet Łódzki – polska wyższa uczelnia utworzona 24 maja 1945 jako kontynuatorka dorobku i tradycji działających w okresie międzywojennym w Łodzi Instytutu Nauczycielskiego (1921–1928), Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych (1924–1928) oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej (1928–1939). W 2007 znalazł się wśród 500 najlepszych uczelni na świecie według rankingu magazynu The Times.
  Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.