• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

  Przeczytaj także...
  Adam Bednarek (ur. 16 czerwca 1955 w Toruniu) – polski filolog, zajmujący się polonistyką i semantyką języka naturalnego.Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) – państwowy uniwersytet z siedzibą w Toruniu (miasteczko uniwersyteckie znajduje się w Toruniu na Bielanach). Częścią Uniwersytetu jest Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (dawna Akademia Medyczna w Bydgoszczy). Uniwersytet prowadzi działalność w Toruniu oraz w Bydgoszczy. Wydziały i inne jednostki organizacyjne Uniwersytetu zlokalizowane w jednym z tych miast mogą prowadzić swą działalność także w drugim z nich. Uniwersytet posiada wydział zamiejscowy w Grudziądzu (Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UMK w Grudziądzu), gdzie prowadzone są studia na 5 kierunkach, oraz we Włocławku (Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku), gdzie kształci się studentów na kierunku teologicznym. UMK prowadzi także stację badawczą na Spitsbergenie. Uniwersytet kieruje też Gimnazjum i Liceum Akademickim w Toruniu.
  Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.

  Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – jeden z 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

  Historia[]

  Wydział Filologiczny jako jednostka występująca pod tą nazwą jest jednym z najmłodszych wydziałów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Powstał 1 września 1999 roku na podstawie uchwały Senatu UMK z dnia 26 stycznia 1999 o podziale Wydziału Humanistycznego na dwa Wydziały: Filologiczny i Humanistyczny.

  Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne (MISH) - to kolegium na prawach wydziału istniejące na niektórych uniwersytetach w Polsce, które umożliwia studentom studiowanie na kilku kierunkach jednocześnie.Katedra Filologii Angielskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - jednostka dydaktyczno-naukowa Wydziału Filologicznego UMK w Toruniu. Powstała w 1945 roku, ale w 1952 zamknięto ją z powodów politycznych. Reaktywowana została w roku 1986, pod kierownictwem prof. Aleksandra Szwedka, a pierwsi absolwenci ukończyli studia w 1992 r. Katedra prowadzi studia stacjonarne I i II stopnia i niestacjonarne II stopnia. Obecnie jej kierownikiem jest prof. dr hab. Mirosława Buchholtz.
  Collegium Humanisticum UMK, siedziba i miejsce zajęć neofilologów

  Kierunki kształcenia[]

  Studia stacjonarne[]

 • filologia polska (I i II stopień)
 • filologia
 • filologia angielska (I i II stopień)
 • filologia germańska (I i II stopień)
 • filologia romańska (I i II stopień)
 • filologia rosyjska (I i II stopień)
 • filologia bałkańska (I i II stopień)
 • filologia klasyczna (I i II stopień)
 • hellenistyka
 • wiedza o kulturze śródziemnomorskiej
 • filologia włoska
 • europeistyka z filologią włoską – wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji UMK
 • japonistyka (I stopień) – jeden z 4 ośrodków w Polsce
 • lingwistyka stosowana – język francuski z językiem arabskim
 • lingwistyka stosowana – język włoski z językiem hiszpańskim
 • kulturoznawstwo (I i II stopień)
 • Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne
 • Studia niestacjonarne[]

 • filologia polska (I i II stopień)
 • filologia
 • filologia romańska (I i II stopień)
 • filologia angielska
 • filologia germańska
 • Studia eksternistyczne[]

  (dla słuchaczy i absolwentów NKJO w Toruniu)

  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (WPiA UMK) – jeden z 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Współtwórcą był polski prawnik, historyk prawa karnego Karol Koranyi. W latach 1964–1973 profesorem WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu był Kazimierz Kolańczyk, który przyczynił się do rewindykacji rozproszonego księgozbioru Wydziału Prawa. Katedra Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UMK we współpracy z Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” corocznie organizuje dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Olimpiadę Wiedzy o Prawach Człowieka, ogólnopolską olimpiadę przedmiotową. Wydział posiada II kategorię jednostek naukowych.Publiczne Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu - Powołane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, jako jedno z pierwszych w kraju w 1990 roku. Nauka w Kolegium trwa 3 lata (6 semestrów), w trybie dziennym jest bezpłatna. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia NKJO oraz mogą uzyskać stopień licencjata Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sprawując opiekę naukowo-dydaktyczną nad Kolegium, UMK umożliwia absolwentom kontynuację studiów w celu uzyskania stopnia magistra.
 • filologia angielska
 • filologia germańska
 • filologia romańska
 • Studia podyplomowe[]

 • Podyplomowe Studium Logopedii
 • Podyplomowe Studia Wiedzy o Kulturze
 • Podyplomowe Studia Edytorstwa
 • Podyplomowe Studia Artystyczno-Literackie
 • Podyplomowe Studia Emisji Głosu i Kultury Języka
 • Podyplomowe Studium Nauczania Języka Polskiego jako Obcego
 • Interdyscyplinarne Podyplomowe Studia Kształcenia Tłumaczy
 • Studia doktoranckie[]

 • w zakresie językoznawstwa
 • w zakresie literaturoznawstwa
 • Struktura wydziału[]

 • Instytuty
 • Instytut Języka Polskiego
 • Instytut Literatury Polskiej
 • Instytut Filologii Słowiańskiej
 • Katedry
 • Katedra Filologii Angielskiej
 • Katedra Filologii Germańskiej
 • Katedra Filologii Klasycznej
 • Katedra Filologii Romańskiej
 • Katedra Języka i Cywilizacji Greckiej
 • Katedra Kulturoznawstwa
 • Zakład Italianistyki
 • Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców
 • Centrum Badań Kanadyjskich
 • Centrum Badań Australijskich
 • Pracownie
 • Pracownia Języka i Kultury Arabskiej
 • Pracownia Języka i Kultury Japońskiej
 • KOINONEMA. Międzynarodowy Ośrodek Studiów Helleńskich
 • Władze[]

 • Dziekan: dr hab. Adam Bednarek, prof. UMK
 • Prodziekan ds. Organizacji i Kształcenia: dr hab. Przemysław Nehring, prof. UMK
 • Prodziekan ds. Studenckich: dr hab. Maciej Wróblewski
 • Linki zewnętrzne[]

 • Oficjalna strona Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prodziekan – zastępca dziekana, czyli kierownika wydziału szkoły wyższej. Z reguły zastępuje dziekana w konkretnych sprawach dotyczących wydziału stąd przy tytule prodziekana znajduje się określenie np.:  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.