• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej

  Przeczytaj także...
  Tadeusz Latocha (ur. 13 sierpnia 1933 w Gajkowicach, zm. 20 października 2003) – docent doktor inżynier, polski specjalista z dziedziny energoelektroniki. Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej w latach 1987-1990.Wiktor Pietrzyk (ur. 18 lutego 1946 w Ludwinowie, zm. 2 października 2012) – profesor nauk rolniczych, polski specjalista z dziedziny elektrodynamiki technicznej oraz maszyn elektrycznych. Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej w latach 1996-1999.
  Elektrotechnika (inżynieria elektryczna) - dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami związanymi z wytwarzaniem, przetwarzaniem (przekształcaniem), przesyłaniem, rozdziałem, magazynowaniem i użytkowaniem energii elektrycznej.

  Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej – jeden z wydziałów Politechniki Lubelskiej.

  Obecnie wydział umożliwia kształcenie na kierunkach:

 • Elektrotechnika
 • Informatyka
 • Mechatronika (kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Mechaniczny i Wydział Elektrotechniki i Informatyki)
 • Władysław Lech (ur. 18 stycznia 1915 w Rudce, zm. 1991) – profesor nauk technicznych, polski specjalista z dziedziny krioelektroniki oraz technik wysokich napięć. Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej w roku 1981. Brat Konstantego, profesora pedagogiki.Waldemar Wójcik (ur. 2 lipca 1949 w Górkach) – profesor nauk technicznych, specjalita z zakresu optoelektroniki, przyrządów kontrolno-pomiarowych, teorii obwodów oraz teorii sterowania. W latach 2006-2012 dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PL. Obecnie (2013) dyrektor Instytutu Elektroniki i Technik Informacyjnych na tym samym wydziale.

  Historia[]

  Wydział Elektrotechniki i Informatyki jako samodzielna jednostka Politechniki Lubelskiej powstał w roku 1964 (jako Wydział Elektryczny). Wydział wyodrębnił się z Wydziału Mechanicznego, gdzie do tej pory był kierunek Elektrotechnika. Pierwszym dziekanem nowego Wydziału został doc. mgr inż. Mieczysław Romuald Krzywicki, a prodziekanem zaś - doc. mgr inż. Leonid Kacejko. Początkowo wydział składał się z Zespołów i Pracowni: Elektrotechniki, Miernictwa Elektrycznego, Maszyn i Napędów Elektrycznych, Automatyki i Elektroniki, a od roku 1968 (w związku z likwidacją Wydziału Ogólnotechnicznego) - Fizyki Technicznej, Matematyki, Metod Numerycznych.

  Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informację. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.Mieczysław Romuald Krzywicki (ur. 19 lutego 1903 w Smoleńsku, zm. 27 stycznia 1988 w Lublinie) – docent magister inżynier elektryk. Jeden z współorganizatorów wyższego szkolnictwa technicznego w Lublinie, pierwszy dziekan Wydziału Elektrycznego Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie (potem Wyższej Szkoły Inżynierskiej, a obecnie Politechniki Lubelskiej). Entomolog-amator.

  W roku 1973 wydział został przeformowany w Instytut Przetwarzania i Użytkowania Energii Elektrycznej na prawach Wydziału i działał tak do roku 1984. W latach 1984-2003 Wydział ponownie funkcjonował jako Wydział Elektryczny. Od roku 2003 Wydział funkcjonuje pod obecną nazwą.

  Poczet dziekanów[]

 • 1964-1973 - doc. mgr. inż. Mieczysław Romuald Krzywicki
 • 1973-1975 - prof. dr hab. inż. Tadeusz Janowski
 • 1981 - prof. mgr inż. Władysław Lech
 • 1982-1987 - prof. dr hab. inż. Tadeusz Janowski
 • 1987-1990 - doc. dr inż. Tadeusz Latocha
 • 1989-1992 - dr hab. inż. Zygmunt Rutka
 • 1993-1996 - prof. dr hab. inż. Krzysztof Majka
 • 1996-1999 - prof. dr hab. inż. Wiktor Józef Pietrzyk
 • 1999-2005 - dr hab. inż. Zygmunt Rutka
 • 2006-2012 - prof. dr hab. inż. Waldemar Wójcik
 • od 2012 - prof. dr hab. inż. Henryka Danuta Stryczewska
 • Władze[]

 • dziekan - prof. dr hab. inż. Henryka Danuta Stryczewska
 • prodziekan ds. nauki - dr hab. inż. Wojciech Jarzyna, prof. PL
 • prodziekan ds. studenckich na kierunku Informatyka - dr inż. Marek Miłosz
 • prodziekan ds. studenckich na kierunku Elektrotechnika - dr inż. Paweł Mazurek
 • Organizacja wydziału[]

  Obecnie wydział stanowią trzy instytuty oraz sześć katedr:

  Henryka Danuta Stryczewska (ur. 19 stycznia 1952 w Lublinie) – polska uczona, profesor nauk technicznych, specjalistka z dziedziny elektrotechniki teoretycznej, technologii plazmowych, teorii sygnałów, teorii systemów i urządzeń elektroenergetycznych. Od roku 2012 dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej.Krzysztof Majka (ur. 1 października 1936 w Wadowicach) – profesor, polski specjalista z dziedziny energetyki oraz elektrotechniki. Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej w latach 1993-1996.
 • Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Instytut Informatyki
 • Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii
 • Katedra Automatyki i Metrologii
 • Katedra Inżynierii Komputerowej i Elektrycznej
 • Katedra Matematyki
 • Katedra Napędów i Maszyn Elektrycznych
 • Katedra Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń
 • Katedra Urządzeń Elektrycznych i Techniki Wysokich Napięć
 • Przypisy

  Bibliografia[]

 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Janowski, dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk, dr inż. Wojciech Jarzyna: 40 lat Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej. Lublin: Politechnika Lubelska, 2004. (pol.)
 • Miernictwo – historyczna, obecnie zanikająca nazwa, odnosząca się do geodezji niższej – nauki zajmującej się wszelkimi rodzaju pomiarami lądowymi. Zwykle w geodezji jest to dział dotyczący pomiarów, przy których nie jest wymagane uwzględnianie kulistości Ziemi.Istota mechatroniki polega na dodawaniu (w coraz większym stopniu) rozwiązań elektronicznych do mechanizmów w celu uzyskania możliwie najlepszych efektów.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Politechnika Lubelska – państwowa wyższa uczelnia techniczna w Lublinie. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 14. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 1726. pośród wszystkich typów uczelni.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Tadeusz Janowski (ur. 27 sierpnia 1933 w Bogumiłowie) – profesor nauk technicznych, specjalista z zakresu elektrotechniki teoretycznej, maszyn elektrycznych i zastosowania nadprzewodnictwa. Dwukrotny dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PL w latach 1973-1975 i 1982-1987.
  Kierunek studiów – wyodrębniona część jednego lub kilku obszarów kształcenia, realizowana w uczelni w sposób określony przez program kształcenia.
  Leonid Kacejko (ur. 26 października 1913 w Warszawie, zm. 11 października 1996 w Lublinie) – inżynier elektryk, wykładowca Wydziału Elektrycznego Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Członek honorowy Lubelskiego Oddziału SEP od roku 1987 .
  Zygmunt Rutka (ur. 30 sierpnia 1937) – polski specjalista z dziedziny elektroenergetyki, elektrotechniki teoretycznej, pola elektrycznego w środowiskach niejednorodnych oraz sieci elektroenergetycznych. Dwukrotny dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej (w latach 1989-1992 i 1999-2005). Od roku 1990 profesor nadzwyczajny Politechniki Lubelskiej. Członek dwóch sekcji Komitetu Elektrotechniki PAN.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.074 sek.