• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – państwowa jednostka organizacyjna działająca na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Fundusz wypełnia w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika: ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego, NFZ finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refunduje leki.Mariusz Ziółko (ur. 18 września 1946 w Hamburgu) – polski automatyk, matematyk i elektronik, profesor nauk technicznych.

  Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki (WEAIiE) – był jednym z 15 wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Siedziba Wydziału znajdowała się w Kampusie Głównym AGH w pawilonie B-1.

  Spis treści

 • 1 Historia wydziału
 • 2 Działalność naukowo-badawcza
 • 3 Władze
 • 4 Kierunki i specjalności
 • 5 Struktura organizacyjna
 • 5.1 Katedry
 • 5.2 Jednostki Administracyjne
 • 6 Studenckie koła naukowe i organizacje studenckie
 • 7 Profesorowie Wydziału z tytułem "Doktor Honoris Causa AGH"
 • 8 Ważniejsze osoby związane z Wydziałem
 • 9 Ciekawostki
 • 10 Przypisy
 • 11 Linki zewnętrzne
 • Tadeusz Andrzej Syryjczyk (ur. 9 lutego 1948 w Krakowie) – polski polityk, były minister w rządach Tadeusza Mazowieckiego i Jerzego Buzka, poseł na Sejm I, II i III kadencji.Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej – od 2001 zostało włączone do kompetencji Ministerstwa Infrastruktury.

  Historia wydziału[]

  W 1920, rok po założeniu Akademii Górniczej w Krakowie, na Wydziale Górniczym założona została Katedra Elektrotechniki. W latach 1920-1946 jej kierownikiem był prof. Jan Studniarski (rektor AGH w latach 1922-1924). Jego imię nosi Pawilon B-1, główny gmach Wydziału. 16 marca 1926 Ogólne Zebranie Profesorów Akademii zawnioskowało o zorganizowanie nowego Wydziału Mechanicznego lub Elektromechanicznego. Inicjatywa ta spotykała się z odmową Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Odrębny Wydział utworzony został dopiero po II wojnie światowej. 22 marca 1946 dekretem Ministerstwa Oświaty powołano do życia Wydział Elektromechaniczny. Jego pierwszym dziekanem został prof. dr inż. Jan Krauze (rektor AGH w latach 1924-1926). Podział tego wydziału 1 września 1952 na Wydział Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa oraz Wydział Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa uznaje się za moment powstania późniejszych WEAIiE oraz WIMiR.

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH; dawniej: Akademia Górnicza w Krakowie; nazwa międzynarodowa: AGH University of Science and Technology; dawniej: University of Mining and Metallurgy) – jedna z największych polskich wyższych uczelni, została powołana 8 kwietnia 1919 uchwałą Rady Ministrów. Jest zaliczana do najlepszych uczelni technicznych w kraju. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities z lipca 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 526. pośród wszystkich typów uczelni.Ministerstwo Przemysłu i Handlu, polskie ministerstwo zlikwidowane 4 lutego 1997 w wyniku reformy Centrum. Jego obowiązki podzielono i przekazano Ministerstwu Gospodarki i Ministerstwu Skarbu Państwa.

  Pierwszym dziekanem wydziału "elektrycznego" został prof. Jan Manitius. W tym samym roku oddany do użytku został Pawilon B-1, siedziba władz Wydziału. Kolejną zmianę przyniósł rok 1957. 1 października wydział został przemianowany na Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej. Rozwój techniki i gospodarki wymuszały kolejne zmiany nazwy wydziału: w 1975 na Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki oraz 25 lutego 1998 na Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Tego samego roku otworzono Pawilon C-3 mieszczący Katedry Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Najnowsze budynki należące do Wydziału to będące siedzibą Katedry Telekomunikacji Pawilony D-5 (oddany w 2000) i D-6 (oddany w 2007 - nosi on imię prof. Antoniego Pacha - założyciela tej Katedry) oraz będący siedzibą Katedry Informatyki Pawilon D-17 (oddany w 2012). W 2012 roku nastąpił podział wydziału na Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (EAIiIB) oraz Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (IET).

  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki – jest jednym z 16 wydziałów wchodzących w skład Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.Wojewoda (łac. comes palatinus) – organ administracji państwowej w Polsce, a w przeszłości także w innych krajach słowiańskich i bałkańskich: w Czechach, Rosji, Bułgarii, Mołdawii i Siedmiogrodzie.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.
  Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (WIEiT) – jeden z 16 wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, powstały w wyniku podziału Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki w 2012 roku.
  Andrzej Maria Gołaś (ur. 30 września 1946 w Krakowie) – polski naukowiec, specjalista sterowania dźwiękiem i informatyki stosowanej, profesor i prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, były prezydent Krakowa, senator VI kadencji.
  Comarch S.A. (GPW: CMR) – jedna z największych polskich spółek informatycznych z siedzibą w Krakowie założona w 1993 przez profesora Akademii Górniczo-Hutniczej Janusza Filipiaka i jego dwunastu studentów, jest on obecnie głównym akcjonariuszem, posiadane przez niego udziały w spółce dają 2/3 głosów na walnym zgromadzeniu.
  Cracovia (błędnie nazywana Cracovią Kraków) – najstarszy nieprzerwanie istniejący polski klub sportowy, założony 13 czerwca 1906 roku w Krakowie. W Cracovii łącznie działały 32 sekcje sportowe.
  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.
  Janusz Filipiak (ur. 3 sierpnia 1952 w Bydgoszczy) – polski inżynier, informatyk i przedsiębiorca. Profesor nauk technicznych, założyciel i prezes zarządu firmy informatycznej Comarch, działacz sportowy, prezes sportowej spółki akcyjnej MKS Cracovia.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.