• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej

  Przeczytaj także...
  Politechnika Wrocławska – państwowa szkoła wyższa we Wrocławiu, uważana za jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 412. pośród wszystkich typów uczelni.Robotyka – interdyscyplinarna dziedzina wiedzy działająca na styku mechaniki, automatyki, elektroniki, sensoryki, cybernetyki oraz informatyki. Domeną robotyki są również rozważania nad sztuczną inteligencją – w niektórych środowiskach robotyka jest wręcz z nią utożsamiana.
  Teleinformatyka, ICT (akronim od ang. Information and Communication Technologies) – dział telekomunikacji i informatyki, zajmujący się technologią przesyłu informacji oraz narzędziami logicznymi do sterowania przepływem oraz transmisją danych za pomocą różnych medium. Jest obecnie uznawane za jedną z ważniejszych gałęzi IT.

  Wydział Elektroniki (W-4) Politechniki Wrocławskiej – jednostka naukowo-dydaktyczna (jeden z 15 wydziałów) Politechniki Wrocławskiej, powstała 28 września 1968 roku. Wcześniej istniał jako Wydział Łączności, który to w 1952 roku został wydzielony z Wydziału Elektrycznego. Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydział posiada kategorię "A".
  Wydział zatrudnia 198 osób ze stopniami i tytułami naukowymi, w tym:

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informację. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.

  15 z tytułem naukowym profesora
  28 ze stopniem naukowym doktora habilitowanego
  155 ze stopniem naukowym doktora

  Struktura wydziału[]

 • Katedra Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej W4/K1
 • Katedra Systemów i Sieci Komputerowych W4/K2
 • Katedra Telekomunikacji i Teleinformatyki W4/K3
 • Katedra Teorii Pola, Układów Elektronicznych i Optoelektroniki W4/K4
 • Katedra Akustyki i Multimediów W4/K5
 • Katedra Systemów Przetwarzania Sygnałów W4/K6
 • Katedra Cybernetyki i Robotyki - W4/K7
 • Katedra Automatyki, Mechatroniki i Systemów Sterowania - W4/K8
 • Katedra Informatyki Technicznej - W4/K9
 • Władze Wydziału[]

 • Dziekan prof. dr hab. inż. Jan Zarzycki
 • Prodziekan ds. toku studiów I i II stopnia oraz rekrutacji dr inż. Ewa Szlachcic
 • Prodziekan ds. toku studiów II stopnia i współpracy międzynarodowej dr inż. Leszek Koszałka
 • Prodziekan ds. toku studiów niestacjonarnych oraz praktyk studenckich dr inż. Jerzy Kotowski
 • Prodziekan ds. toku studiów I stopnia doc. dr inż. Andrzej Stępień
 • Prodziekan ds. finansów Wydziału i spraw socjalnych studentów prof. dr hab. inż. Andrzej Kucharski
 • Edukacja[]

  Obecnie wydział daje możliwość podjęcia nauki na pięciu kierunkach:

  Elektronika – dziedzina techniki i nauki zajmująca się obwodami elektrycznymi zawierającymi, obok elementów elektronicznych biernych, elementy aktywne takie jak lampy próżniowe, tranzystory i diody. W obwodach takich można wzmacniać słabe sygnały dzięki nieliniowym charakterystykom elementów czynnych (i ich możliwościom sterowania przepływem elektronów). Podobnie możliwość pracy urządzeń jako przełączniki pozwala na przetwarzanie sygnałów cyfrowych.Wydział Elektryczny (W-5) Politechniki Wrocławskiej - jednostka naukowo-dydaktyczna (jeden z 12 wydziałów) Politechniki Wrocławskiej, która powstała w 1949 roku poprzez wydzielenie z Wydziału Mechaniczno-Elektrotechnicznego, powstałego w 1945 roku. Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydział posiada kategorię "A".
 • automatyka i robotyka,
 • elektronika
 • telekomunikacja,
 • informatyka,
 • teleinformatyka.
 • Dodatkową formą kształcenia są studia podyplomowe a także wszelkiego rodzaju szkolenia mające na celu uzupełnianie wiedzy, aby nadążyć za nowościami technicznymi i technologicznymi.

  Linki zewnętrzne[]

 • Oficjalna strona wydziału
 • Przypisy

  1. Uchwała nr 261/14/2-12-2016 Senatu PWr z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia zmian postanowień Statutu Politechniki Wrocławskiej [1]
  2. Komunikat ministra [2]
  3. Stan w sierpniu 2013 roku [3]
  Telekomunikacja – dziedzina techniki i nauki, zajmująca się transmisją wszelkiego rodzaju informacji na odległość. Obejmuje również sposoby przetwarzania tych informacji, kodowanie, sprzęt telekomunikacyjny, teorie propagacji, sieci telekomunikacyjne i wiele innych zagadnień. Obecnie telekomunikacja w coraz większym stopniu zależy od rozwiązań informatycznych i zaczyna odgrywać coraz większe znaczenie w sieciach komputerowych. Wykonywana jest przy użyciu środków łączności.Automatyka – (ang. automatic control lub control engineering) dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.