• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego

  Przeczytaj także...
  Uniwersytet Zielonogórski – uczelnia wyższa z siedzibą w Zielonej Górze. Jeden z młodszych uniwersytetów w Polsce, który został utworzony 1 września 2001 roku z połączenia Politechniki Zielonogórskiej (powstałej w 1965 roku jako Wyższa Szkoła Inżynierska) oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej (powstałej w 1971 roku jako Wyższa Szkoła Nauczycielska).Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.
  function mfTempOpenSection(id){var block=document.getElementById("mf-section-"+id);block.className+=" open-block";block.previousSibling.className+=" open-block";}
  Budynek wydziału
  Holl budynku

  Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego – został utworzony 1 września 2001 roku wraz z powołaniem Uniwersytetu Zielonogórskiego. Na początku nosił nazwę Wydział Zarządzania, jednak w roku akademickim 2006/2007 zmieniono nazwę ze względu na uruchomienie nowych kierunków. Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydział posiada kategorię "B". Kształci się tu 3000 studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Od 25 stycznia 2016 roku wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

  Management – ISSN 1429-9321, periodyk prezentujący publikacje naukowe z zakresu nowoczesnego zarządzania. Czasopismo wydawane jest od 1997 roku. W każdym roku ukazują się dwa numery w języku angielskim. Publikowane artykuły dotyczą przede wszystkim zarządzania strategicznego, marketingu w tym marketingu regionalnego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania zmianami, finansami, produkcją i środowiskiem czy też rozwijania innowacyjności pracowników. Pojawiają się również prace na temat zastosowań informatyki w zarządzaniu. Redakcja mieści się przy Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego.Zarządzanie należy do nauk ekonomicznych. Od początku XX wieku, odkąd zarządzanie próbowano oprzeć na naukowych podstawach, aż do lat 60. XX wieku zarządzanie pojmowane było jako działanie kierownicze, obejmujące następujące sekwencje postępowania: Planowanie, Organizowanie, Decydowanie, Motywowanie i Kontrolowanie, nazywane klasycznymi funkcjami zarządzania. Klasyczne funkcje zarządzania wyróżnił pierwszy "klasyk" zarządzania Henri Fayol. Jednakże paradygmat zarządzania zmienił się od tego czasu radykalnie, więc warto powrócić do starszej, bardziej ogólnej definicji: zarządzanie to sztuka bądź praktyka rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów.

  Na wydziale pracuje 81 nauczycieli akademickich, w tym:

 • 8 z tytułem naukowym profesora
 • 11 ze stopniem naukowym doktora habilitowanego
 • 46 ze stopniem naukowym doktora
 • 16 z tytułem zawodowym magistra
 • Kierunki kształcenia[]

  Wydział prowadzi kształcenie na czterech kierunkach:

  Logistyka – proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. Działania logistyczne mogą obejmować (choć nie muszą się do nich ograniczać): obsługę klienta, prognozowanie popytu, przepływ informacji, kontrolę zapasów, czynności manipulacyjne, realizowanie zamówień, czynności reparacyjne i zaopatrywanie w części, lokalizację zakładów produkcyjnych i składów, procesy zaopatrzeniowe, pakowanie, obsługę zwrotów, gospodarowanie odpadami, transport i składowanie.
 • Bezpieczeństwo Narodowe
 • Ekonomia
 • Logistyka
 • Zarządzanie
 • Ponadto wydział proponuje kształcenie na studiach podyplomowych.

  Struktura organizacyjna[]

 • Katedra Ekonomii Międzynarodowej
 • Katedra Inżynierii Zarządzania
 • Katedra Logistyki
 • Katedra Makroekonomii i Finansów
 • Katedra Zarządzania Bezpieczeństwem
 • Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
 • Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
 • Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej
 • Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości
 • Zakład Historii Społecznej, Gospodarczej i Wojskowości
 • Zakład Zarządzania Strategicznego i Marketingu
 • Zakład Zarządzania Wartością
 • Pracownia Kształcenia Językowego
 • Władze[]

 • Dziekan - dr hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ
 • Prodziekan ds. Nauki - dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ
 • Prodziekan ds. Jakości Kształcenia - dr Paweł Szudra
 • Prodziekan ds. Studenckich - dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko
 • Wydawnictwa[]

 • Management
 • Adres[]

  Wydział Ekonomii i Zarządzania

  ul. Podgórna 50

  65-246 Zielona Góra

  Przypisy

  1. Komunikat ministra [1]
  2. Strona Wydziału [2]
  3. Strona wydziału [3]
  4. Stan w październiku 2014 roku [4]

  Linki zewnętrzne[]

 • Oficjalna strona Wydziału Ekonomii i Zarządzania
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.