• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.Finanse – ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem i wydawaniem pieniądza oraz jego surogatów. Gromadzenie może następować w postaci bezzwrotnej lub zwrotnej (pożyczka). Wydatkowanie pieniądza może dokonywać się w formie transferu lub w postaci realizacji swojego prawa do produktu czy usługi.

  Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - jednostka naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu będąca najmłodszym wydziałem uczelni.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Władze
 • 3 Kształcenie
 • 4 Linki zewnętrzne


 • Podstrony: 1 [2] [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Władysława Łuczka, Władysława Łuczka-Bakuła (ur. 3 kwietnia 1954) – polska ekonomistka, profesor nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, kierownik Katedry Ekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym.
  Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.
  Polityka społeczna – przyjęty i realizowany przez władzę publiczną i organizacje pozarządowe zespół długofalowych działań na rzecz zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych. Polityka społeczna to również dziedzina nauk społecznych zajmująca się teorią polityki społecznej. Nauka o polityce społecznej znajduje zastosowanie przy konstruowaniu programów gospodarczych i społecznych partii politycznych a wyborcy oczekują ich realizacji w zgodzie z deklaracjami przedwyborczymi. Polska przyjęła w Konstytucji model społecznej gospodarki rynkowej.
  Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (WOiAK) – wydział Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, utworzony w 1956 roku.
  Poznań (niem. Posen, łac. Posnania, jidysz פּױזן Pojzn) – miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, położone na Pojezierzu Wielkopolskim, nad Wartą, u ujścia Cybiny. Historyczna stolica Wielkopolski, od 1999 r. siedziba władz województwa wielkopolskiego i powiatu poznańskiego. Miasto jest istotnym węzłem drogowym i kolejowym, funkcjonuje tu również międzynarodowy port lotniczy.
  Katedra Ekonomii (Katedra Ekonomii Politycznej) powstała 1 października 1951 roku na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej (obecnie Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii na Uniwersytecie Przyrodniczym). W 1970 roku została przekształcona w Zakład Ekonomii w ramach Instytutu Nauk Ekonomiczno-Rolniczych, a w 1973 włączona w skład Instytutu Nauk Społeczno-Politycznych. Od 1990 roku jest ponownie samodzielną jednostką naukową - początkowo na Wydziale Rolniczym, następnie od utworzenia Wydziału Ekonomiczno-Społecznego w 2007 roku na tymże wydziale.
  Studia podyplomowe – inna niż studia wyższe i studia doktoranckie forma kształcenia, przeznaczona dla kandydatów posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. By rozpocząć studia podyplomowe należy posiadać dyplom studiów licencjackich bądź magisterskich. Różnice w wymaganiach formalnych każda uczelnia określa indywidualnie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.036 sek.