• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Wiesław Zygmunt Władyka (ur. 27 lipca 1947 w Baligrodzie) - polski dziennikarz, profesor historii na Uniwersytecie Warszawskim, literaturoznawca, historyk prasy.Biblioteka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego – utworzona w 1975 r. jedna z najbogatszych w zbiory bibliotek wydziałowych Uniwersytetu Warszawskiego.

  Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (WDiNP UW) – największy pod względem liczby studentów wydział Uniwersytetu Warszawskiego, kształcący około siedmiu tysięcy studentów w trybach dziennym, zaocznym i wieczorowym na sześciu kierunkach. Jest również organizatorem olimpiad wiedzy o Polsce i świecie współczesnym.

  Politologia albo nauki polityczne (ang. political science, franc. sciences politiques) – jedna z nauk społecznych, zajmująca się polityką rozumianą jako całokształt działalności związanej ze sprawowaniem władzy politycznej, jej funkcją i rolą w życiu społecznym, teorią jej organizacji, funkcjami i charakterem państwa i międzynarodowych organizacji politycznych.Jan Michał Baszkiewicz (ur. 3 stycznia 1930 w Warszawie, zm. 27 stycznia 2011) – polski prawnik, historyk, politolog, historyk idei. Doctor honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Wrocławskiego (2003), Uniwersytetu Jagiellońskiego (2008), Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2008), członek PZPR w latach 1951-1990.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Struktura
 • 2.1 Instytut Dziennikarstwa
 • 2.2 Instytut Nauk Politycznych
 • 2.3 Instytut Polityki Społecznej
 • 2.4 Instytut Stosunków Międzynarodowych
 • 2.5 Instytut Europeistyki
 • 3 Budynki
 • 4 Dziekani
 • 5 Pracownicy
 • 6 Absolwenci
 • 7 Studenci
 • 8 Linki zewnętrzne
 • Józef Kukułka (ur. 3 stycznia 1929 w Rączynie, zm. 6 października 2004 w Warszawie) – profesor zwyczajny, politolog, historyk, dyplomata, działacz polityczny, poseł na Sejm PRL IX kadencji.Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego (IINiSB UW) - jedna z siedmiu jednostek dydaktycznych wchodzących w skład Wydziału Historycznego UW. W instytucie studiuje ponad 1000 słuchaczy, w tym około 300 na studiach stacjonarnych, około 800 na studiach zaocznych i 300 na studiach podyplomowych.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Tomasz Żukowski (ur. 3 października 1957 w Radzyniu Podlaskim) – polski politolog i socjolog, wykładowca akademicki i publicysta, doradca prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.
  Aleksander Piotr Łuczak (ur. 10 września 1943 w Legionowie) – polski polityk, profesor historii, były wiceprzewodniczący KRRiT, poseł na Sejm X, I, II i III kadencji, były wicepremier i minister.
  Zbigniew Kiełmiński (ur. w 1944 roku) – polski politolog, doktor habilitowany nauk politycznych w 1984 roku, doktor nauk politycznych w 1974 roku.
  Wawrzyniec Konarski (ur. 1957) – polski politolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.
  Wojciech Jerzy Jakubowski (ur. 1967) − polski politolog, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, od 2008 r. prodziekan WDiNP UW ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora.
  Kazimierz Przybysz (ur. 17 stycznia 1946 w Wysoczynie) – polski historyk i politolog, profesor zwyczajny w Akademii Leona Koźmińskiego oraz w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent UW (1969), 1976 – doktor nauk humanistycznych, 1982 – doktor habilitowany, w 1988 uzyskał tytuł naukowy profesora. Od 1997 roku zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego. W latach 1993-1997 podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, 2002-2004 – sekretarz Państwowej Komisji Akredytacyjnej, od 2005 roku – prorektor Akademii Leona Koźmińskiego. Wypromował czternastu doktorów.
  Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.