• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

  Przeczytaj także...
  Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (często używany skrót to FUW) – wydział Uniwersytetu Warszawskiego prowadzący badania naukowe i kształcący w dziedzinach:
  Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (WB UW) - wydział Uniwersytetu Warszawskiego kształcący w trybie dziennym i wieczorowym na kierunkach:

  Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego – jeden z 20. wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego kształcący w trybie dziennym na kierunku chemia.

  W roku akademickim 2014/2015 prowadzone były następujące kierunki:

 • chemia - studia pierwszego stopnia (I, II i III rok) i studia drugiego stopnia (IV i V rok),
 • energetyka i chemia jądrowa (prowadzone wspólnie z Wydziałem Fizyki) - studia pierwszego stopnia (I, II i III rok) i studia drugiego stopnia (IV i V rok).
 • Prowadzone są też studia podyplomowe:

  Uniwersytet Warszawski – polska uczelnia państwowa, założona 19 listopada 1816 roku w Warszawie. Najlepszy uniwersytet w Polsce według The Times Higher Education Supplement (QS World University Rankings). W rankingu szanghajskim (ARWU) z 2012 roku uczelnia została sklasyfikowana na miejscach 301-400. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 234. pośród wszystkich typów uczelni. Corocznie uniwersytet zajmuje 1-2 miejsce w rankingu polskich uczelni państwowych przeprowadzanych przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy".Chemia (grec. χημεία – chemeia) – nauka badająca naturę i właściwości substancji, a zwłaszcza przemiany zachodzące pomiędzy nimi. Współcześnie wiadomo, że przemiany substancji wynikają z praw, według których atomy łączą się poprzez wiązania chemiczne w mniej lub bardziej trwałe związki chemiczne, a także praw według których wiązania pękają i tworzą się ponownie prowadząc do przemian jednych związków w drugie co jest nazywane reakcjami chemicznymi. Chemia zajmuje się także rozmaitymi właściwościami substancji wynikającymi bezpośrednio z ich budowy atomowej.
 • studia podyplomowe w zakresie metrologii chemicznej,
 • studium podyplomowe – zastosowania chemii w ochronie środowiska,
 • studia podyplomowe dla nauczycieli chemii,
 • studia podyplomowe dla nauczycieli pt. "Ochrona środowiska",
 • studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie drugiego przedmiotu – chemia.
 • Istnieje też możliwość podjęcia studiów doktoranckich. Obecnie na wydziale studiuje ponad 100 doktorantów.

  Prodziekan – zastępca dziekana, czyli kierownika wydziału szkoły wyższej. Z reguły zastępuje dziekana w konkretnych sprawach dotyczących wydziału stąd przy tytule prodziekana znajduje się określenie np.:

  Struktura organizacyjna[]

 • Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
 • Pracownia Analizy Przepływowej i Chromatografii
 • Pracownia Chemii Analitycznej Stosowanej
 • Pracownia Elektroanalizy Chemicznej
 • Pracownia Elektrochemii Organicznej
 • Pracownia Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej
 • Pracownia Teorii i Zastosowań Elektrod
 • Zakład Chemii Fizycznej
 • Pracownia Elektrochemii
 • Pracownia Elektrochemicznych Źródeł Energii
 • Pracownia Fizykochemii Nanomateriałów
 • Pracownia Oddziaływań Międzycząsteczkowych
 • Pracownia Spektroskopii Jądrowego Rezonansu Magnetycznego
 • Zakład Chemii Organicznej
 • Pracownia Chemii Związków Naturalnych
 • Pracownia Peptydów
 • Pracownia Stereokontrolowanej Syntezy Organicznej
 • Pracownia Chemii Biomolekuł
 • Zakład Technologii Chemicznej
 • Pracownia Fizykochemicznych Podstaw Technologii Chemicznej
 • Zakład Chemii Teoretycznej i Krystalografii
 • Pracownia Chemii Kwantowej
 • Pracownia Krystalochemii
 • Pracownia Teorii Biopolimerów
 • Zakład Fizyki i Radiochemii
 • Pracownia Fizykochemii Dielektryków i Magnetyków
 • Pracownia Radiochemii
 • Zakład Dydaktyki Chemii
 • Laboratorium Dydaktyki Chemii
 • Władze[]

 • Dziekan - prof. dr hab. Paweł Kulesza
 • Prodziekan ds. finansowych - prof. dr hab. Zbigniew Stojek
 • Prodziekan ds. studenckich - dr hab. Andrzej Kudelski
 • Prodziekan ds. współpracy z zagranicą - prof. dr hab. Rafał Siciński
 • Kierownik ds. studiów doktoranckich - prof. dr hab. Michał Cyrański
 • Działalność dydaktyczna[]

  Pracownicy wydziału prowadzą zajęcia z nauk chemicznych i fizyki dla studentów Wydziału Chemii i Kolegium MISMAP. Wydział Chemii prowadzi również zajęcia dla studentów:

 • Wydziału Biologii
 • Wydziału Geologii
 • Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska
 • Wydziału Fizyki
 • W sumie Wydział Chemii prowadzi zajęcia dla ponad 1300 studentów spoza wydziału.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.