• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego

  Przeczytaj także...
  Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.Uniwersytet Łódzki – polska wyższa uczelnia utworzona 24 maja 1945 jako kontynuatorka dorobku i tradycji działających w okresie międzywojennym w Łodzi Instytutu Nauczycielskiego (1921–1928), Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych (1924–1928) oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej (1928–1939). W 2007 znalazł się wśród 500 najlepszych uczelni na świecie według rankingu magazynu The Times.
  Chemia (grec. χημεία – chemeia) – nauka badająca naturę i właściwości substancji, a zwłaszcza przemiany zachodzące pomiędzy nimi. Współcześnie wiadomo, że przemiany substancji wynikają z praw, według których atomy łączą się poprzez wiązania chemiczne w mniej lub bardziej trwałe związki chemiczne, a także praw według których wiązania pękają i tworzą się ponownie prowadząc do przemian jednych związków w drugie co jest nazywane reakcjami chemicznymi. Chemia zajmuje się także rozmaitymi właściwościami substancji wynikającymi bezpośrednio z ich budowy atomowej.

  Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego – jeden z dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Wyodrębnił się z Wydziału Fizyki i Chemii 1 października 2007 roku. Wcześniej wchodził w skład Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii (1951-1996) oraz Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (do 1951 roku). Jego siedziba znajduje się przy ul. Tamka 12 w Łodzi.

  Struktura[]

 • Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
 • Zakład Chemii Nieorganicznej
 • Zakład Analityki Chemicznej
 • Zakład Analizy Instrumentalnej
 • Pracownia Zagrożeń Środowiska
 • Pracownia Elektrochemii i Korozji
 • Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej
 • Zakład Związków Heteroorganicznych
 • Zakład Syntezy Organicznej
 • Zakład Chemii Węglowodanów
 • Katedra Chemii Fizycznej
 • Katedra Chemii Organicznej
 • Katedra Chemii Teoretycznej i Strukturalnej
 • Pracownia Modelowania Molekularnego
 • Zakład Chemii Strukturalnej i Krystalografii
 • Katedra Technologii i Chemii Materiałów
 • Katedra Chemii Środowiska
 • Zakład Fizykochemii Roztworów
 • Pracownia Dydaktyki Chemii
 • Pracownia Spektroskopii Molekularnej
 • Pracownia Preparatyki Organicznej
 • Kierunki studiów[]

 • chemia
 • analityka chemiczna
 • chemia kosmetyczna
 • Władze[]

  Dziekan: prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń
  Prodziekan ds. studenckich: dr hab. Grzegorz Andrijewski, prof. UŁ
  Prodziekan ds. ds. naukowych i ogólnych: dr hab. Jarosław Grobelny, prof. UŁ

  Przypisy
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.006 sek.