• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

  Przeczytaj także...
  Mieczysław Józef Mąkosza (ur. 16 listopada 1934 w Cieszewli k. Baranowicz) – polski profesor nauk chemicznych, o specjalności chemia i technologia organiczna, tytuł profesora w dziedzinie nauk chemicznych otrzymał w 1976. Obszarem jego badań jest metodologia syntezy organicznej, badanie mechanizmów reakcji w chemii organicznej, kataliza z przeniesieniem międzyfazowym i substytucja nukleofilowa w pierścieniu aromatycznym.Józef Zawadzki (ur. 14 lipca 1886 w Warszawie, zm. 22 lutego 1951 w Zalesiu) – polski fizykochemik i technolog, rektor Politechniki Warszawskiej, ojciec Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" i Anny Zawadzkiej.
  Jan Józef Babiński (ur. 15 maja 1873 w Mizoczu w guberni wołyńskiej, zm. 12 lipca 1921 w Warszawie) – polski chemik, inżynier cukrownik, wykładowca akademicki.

  Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej – jeden z 18 wydziałów Politechniki Warszawskiej. Został powołany do życia jako jeden z trzech pierwszych wydziałów Instytutu Politechnicznego im. Mikołaja II w roku 1898. Był on kontynuatorem tradycji Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego działającej w latach 1826-1830.

  Ignacy Mościcki (ur. 1 grudnia 1867 w Mierzanowie, zm. 2 października 1946 w Versoix) – polski polityk i chemik. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1926–1939. Naukowiec, wynalazca, budowniczy polskiego przemysłu chemicznego.Janusz Ciborowski (ur. 26 stycznia 1918 w Warszawie, zm. 17 lipca 1986 tamże) – polski chemik i nauczyciel akademicki, twórca polskiej szkoły inżynierii chemicznej.

  Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej mieści się w Gmachu Chemii przy ul. Noakowskiego 3 oraz Gmachu Technologii Chemicznej przy ul. Koszykowej 75.

  Władze[]

 • Dziekan prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka
 • Prodziekan ds. Ogólnych dr hab. inż. Marek Gliński
 • Prodziekan ds. Nauczania prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska
 • Prodziekan ds. Nauki dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Prodziekan ds. Studenckich dr inż. Andrzej Królikowski
 • Kierunki, specjalności[]

  Wydział kształci studentów na dwóch kierunkach (specjalności dotyczą tylko II stopnia studiów):

  Tadeusz Zawadzki, przybrane nazwisko: Tadeusz Zieliński, ps. Kajman, Kotwicki, Lech Pomarańczowy, Tadeusz, Zośka (ur. 24 stycznia 1921, zm. 20 sierpnia 1943) - instruktor harcerski, harcmistrz, podporucznik AK, komendant GS na terenie Warszawy, jeden z bohaterów książki Aleksandra Kamińskiego "Kamienie na szaniec".Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.
 • Technologia Chemiczna
 • Analityka i Fizykochemia Procesów i Materiałów
 • Funkcjonalne Materiały Polimerowe, Elektroaktywne i Wysokoenergetyczne
 • Synteza, Kataliza i Procesy Wysokotemperaturowe
 • Biotechnologia (wspólnie z Wydziałem Inżynierii Chemicznej i Procesowej oraz Wydziałem Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej)
 • Applied Biotechnology
 • Biotechnologia Przemysłowa
 • Biotechnologia Chemiczna - Leki i Kosmetyki
 • Mikrobioanalityka
 • Struktura[]

 • Katedra Chemii Analitycznej
 • Katedra Chemii i Technologii Polimerów
 • Katedra Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego
 • Katedra Technologii Chemicznej
 • Zakład Chemii Fizycznej
 • Zakład Chemii Organicznej
 • Zakład Katalizy i Chemii Metaloorganicznej
 • Zakład Materiałów Wysokoenergetycznych
 • Laboratorium Procesów Technologicznych
 • Laboratorium Informatyczne
 • Instytut Biotechnologii
 • Zakład Mikrobioanalityki
 • Zakład Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych
 • Organizacje studenckie[]

 • Chemiczne Koło Naukowe "Flogiston"
 • Koło Naukowe Biotechnologów "Herbion"
 • Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów "Klatrat"
 • Osoby związane z wydziałem[]

 • inż. Jan Babiński (1873–1921) – cukrownik, wykładowca akademicki
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Bretsznajder (1907–1967) – prekursor zastosowań modelowania matematycznego w technologii chemicznej
 • prof. dr hab. inż. Janusz Ciborowski (1918–1986) – twórca polskiej szkoły inżynierii chemicznej
 • prof. dr Józef Hurwic (ur. 1911) – fizykochemik, popularyzator nauki, dziekan wydziału 1962–1968
 • prof. dr hab. Janusz Jurczak (ur. 1941) – chemik organik, członek PAN
 • prof. dr hab. Mieczysław Mąkosza (ur. 1934) – chemik organik, członek PAN, kilkakrotnie nominowany do Nagrody Nobla
 • prof. Tadeusz Miłobędzki (1873–1959) – rektor SGGW.
 • prof. Ignacy Mościcki (1867–1946) – naukowiec, wynalazca, budowniczy polskiego przemysłu chemicznego, prezydent RP
 • prof. Wojciech Alojzy Świętosławski (1881–1968) – chemik i biofizyk, rektor PW, senator RP.
 • prof. Tadeusz Urbański (1901–1985) – dr h.c. PW, specjalista w dziedzinie materiałów wybuchowych
 • prof. dr hab. Józef Zawadzki (1886–1951) – fizykochemik i technolog, rektor PW; ojciec Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" i Anny Zawadzkiej
 • prof. Jan Zawidzki (1866–1928) – fizykochemik, historyk chemii, autor podręczników; zob. też Medal Jana Zawidzkiego
 • KNOW[]

  W roku 2012 Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne, w którego skład wchodzi Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej i Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego uzyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW), przyznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 6 ośrodkom naukowym w Polsce.

  Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska – wydział Politechniki Warszawskiej z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 20. Pod obecną nazwą jest znany od roku 2016. Główny budynek wydziału – Gmach Inżynierii Środowiska – znajduje się w południowej części głównego terenu Politechniki Warszawskiej.Wojciech Alojzy Świętosławski (ur. 21 czerwca 1881 w Kiryjówce na Wołyniu, zm. 29 kwietnia 1968 w Warszawie) – polski chemik i biofizyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej (której w latach 1928–1929 był rektorem), senator RP.

  Przypisy

  1. http://flogiston.org
  2. http://klatrat.org/
  3. Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. [dostęp 19 września 2013].  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego – jeden z 19. wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego kształcący w trybie dziennym na kierunku chemia.
  Medal Jana Zawidzkiego – medal przyznawany członkom Polskiego Towarzystwa Chemicznego (PTChem) za wybitne osiągnięcia z zakresu chemii fizycznej i nieorganicznej.
  Politechnika Warszawska (PW) – państwowa wyższa uczelnia w Warszawie. Jest jedną z największych i najlepszych wyższych uczelni technicznych w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Politechnika Warszawska zajmuje od lat 1. miejsce w Polsce w "Rankingu Szkół Wyższych" wśród uczeni technicznych publikowanym przez miesięcznik edukacyjny "Perspektywy". Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 2. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a w świecie 374. pośród wszystkich typów uczelni.
  Tadeusz Urbański (ur. 1901 w Jekaterynodarze - zm. 1985 w Warszawie) – polski chemik, profesor Politechniki Warszawskiej.
  Jan Wiktor Zawidzki (ur. 20 grudnia 1866 we Włókach (obecnie dzielnica Sierpca), zm. 14 września 1928 w Warszawie) – polski fizykochemik, m.in. profesor Akademii Rolniczej w Dublanach, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Warszawskiej (jej rektor w latach 1918/19), filister Korporacji Akademickiej Arkonia, historyk chemii, autor podręczników. W latach 1918-1919 rektor Politechniki Warszawskiej.
  Zbigniew Włodzimierz Brzózka (ur. 1953 w Zamościu) - polski chemik, specjalizujący się w chemii analitycznej i bioanalityce.
  Stanisław Bretsznajder (ur. 19 sierpnia 1907 w Mikołajowie, zm. 14 kwietnia 1967 w Warszawie) – polski chemik, nauczyciel akademicki i naukowiec, uznawany za prekursora zastosowań modelowania matematycznego w technologii chemicznej i twórcę oryginalnej polskiej szkoły naukowej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.