• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

  Przeczytaj także...
  Biologia (z gr. βίος (bios) - życie i λόγος (logos) - słowo, nauka) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.
  Ochrona środowiska – całokształt działań (także zaniechanie działań) mających na celu właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników środowiska naturalnego, zarówno jego składników abiotycznych, jak i żywych (ochrona przyrody). Nauka o ochronie środowiska to sozologia.
  Budynek Biologii Molekularnej Uniwersytetu Łódzkiego, stan: lipiec 2010

  Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego – jeden z dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Jego siedziba znajduje się przy ul. Pilarskiego 14/16 w Łodzi. Powstał w 2001 (wcześniej Wydział Biologii i Nauk o Ziemi).

  Genetyka (ze starożytnej greki: γένεσις genesis – "pochodzenie") – nauka o dziedziczności i zmienności organizmów, które są oparte na informacji zawartej w podstawowych jednostkach dziedziczności – genach.Uniwersytet Łódzki – polska wyższa uczelnia utworzona 24 maja 1945 jako kontynuatorka dorobku i tradycji działających w okresie międzywojennym w Łodzi Instytutu Nauczycielskiego (1921–1928), Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych (1924–1928) oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej (1928–1939). W 2007 znalazł się wśród 500 najlepszych uczelni na świecie według rankingu magazynu The Times.

  Struktura[]

 • Instytut Biochemii
 • Katedra Biochemii Ogólnej
 • Katedra Cytobiochemii
 • Zakład Biochemii Medycznej
 • Zakład Regulatorów Ekspresji Genów
 • Zakład Cytobiochemii
 • Katedra Genetyki Molekularnej
 • Zakład Genetyki Molekularnej
 • Pracownia Naprawy DNA
 • Instytut Biofizyki
 • Katedra Biofizyki Molekularnej
 • Zakład Biofizyki Błon
 • Pracownia Cytometrii
 • Zakład Badań Struktur Biopolimerów
 • Zakład Radiobiologii
 • Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska
 • Katedra Biofizyki Ogólnej
 • Zakład Biofizyki Medycznej
 • Pracownia Analiz Biofizycznych Środowiska
 • Katedra Termobiologii
 • Zakład Biofizyki Komórki
 • Pracownia Kultur Tkankowych
 • Instytut Fizjologii, Cytologii i Cytogenetyki
 • Katedra Cytologii i Cytochemii Roślin
 • Katedra Cytofizjologii
 • Katedra Fizjologii i Biochemii Roślin
 • Katedra Ekofizjologii i Rozwoju Roślin
 • Katedra Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin
 • Pracownia Cytogenetyki
 • Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii
 • Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej
 • Zakład Immunoparazytologii
 • Zakład Immunologii Komórkowej
 • Zakład Biologii Zakażeń
 • Zakład Gastroimmunologii
 • Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii
 • Zakład Genetyki Drobnoustrojów
 • Zakład Mikrobiologii Ogólnej
 • Zakład Immunobiologii Bakterii
 • Laboratorium Usług Mikrobiologiczno-Technicznych
 • Zwierzętarnia
 • Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska
 • Katedra Antropologii
 • Katedra Geobotanikii i Ekologii Roślin
 • Zakład Ekologii Roślin i Fitosocjologii
 • Zakład Systematyki i Geografii Roślin
 • Katedra Algologii i Mikologii
 • Zakład Algologii
 • Zakład Mikologii
 • Pracownia Lichenologii
 • Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii
 • Zakład Limnologii i Ochrony Wód
 • Zakład Biogeografii i Ekologii Bezkręgowców
 • Zakład Biologii Polarnej i Oceanobiologii
 • Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców
 • Katedra Ochrony Przyrody
 • Pracownia Edukacji Ekologicznej
 • Katedra Ekologii Stosowanej
 • Katedra Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej
 • Muzeum Przyrodnicze
 • Zakład Dydaktyki Biologii i Badania Różnorodności Biologicznej
 • Katedra Neurobiologii
 • Zakład Neurofizjologii
 • Laboratorium Technik Komputerowych i Analitycznych
 • Pracownia Mikroskopii Elektronowej
 • Centrum Dokumentacji Przyrodniczej
 • Centrum Naukowo-Badawcze Ekohydrologii
 • Kierunki studiów[]

 • biomonitoring
 • biologia
 • biotechnologia
 • mikrobiologia
 • ochrona środowiska
 • genetyka
 • Władze[]

  Dziekan: prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska
  Prodziekani:

  Biotechnologia – dyscyplina nauk technicznych wykorzystująca procesy biologiczne na skalę przemysłową. Konwencja o różnorodności biologicznej ONZ podaje jedną z najszerszych definicji:Prodziekan – zastępca dziekana, czyli kierownika wydziału szkoły wyższej. Z reguły zastępuje dziekana w konkretnych sprawach dotyczących wydziału stąd przy tytule prodziekana znajduje się określenie np.:
 • prof. dr hab. Andrzej Kruk
 • dr hab. Katarzyna Lisowska, prof. nadzw. UŁ
 • prof. dr hab. Katarzyna Woźniak • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.04 sek.