• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

  Przeczytaj także...
  Wiwarium – ogólna nazwa sztucznego pomieszczenia służącego do przetrzymywania drobnych zwierząt lub roślin w warunkach maksymalnie zbliżonych do naturalnych, w celu ich prezentacji, chowu, hodowli lub badań. Do wiwariów nie zalicza się akwariów i wolier dla ptaków.Biologia (z gr. βίος (bios) - życie i λόγος (logos) - słowo, nauka) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.
  Maria Ciemerych-Litwinienko (ur. 1967) – polska biolożka specjalizująca się w badaniach nad komórkami macierzystymi i rozwojem zarodkowym ssaków. Kierownik Zakładu Cytologii Wydziału Biologii na Uniwersytecie Warszawskim.

  Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (WB UW) - wydział Uniwersytetu Warszawskiego kształcący w trybie dziennym i wieczorowym na kierunkach:

 • biologia (w zakresie: biologia komórki i organizmu; mikrobiologia ogólna, biologia molekularna, ekologia),
 • biotechnologia (w zakresie: biotechnologia molekularna; biotechnologia medyczna; mikrobiologia stosowana),
 • ochrona przyrody (w zakresie: ochrona różnorodności biologicznej).
 • Prowadzone są też studia podyplomowe:

  Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego – ogród botaniczny zlokalizowany w Warszawie, będący od 1818 roku pod pieczą Warszawskiej Szkoły Lekarskiej, od 1916 roku odrodzonego Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego, a od 1916 Uniwersytetu Warszawskiego i przemianowany na Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego. Początkowo zajmował powierzchnię 22,5 ha, jednak po powstaniu listopadowym i zamknięciu Uniwersytetu (1834) powierzchnię Ogrodu zmniejszono o trzy czwarte do ok. 5,16 ha.Ochrona przyrody – ogół działań zmierzających do zachowania w niezmienionym lub optymalnym stanie przyrody ożywionej i nieożywionej, a także krajobrazu. Głównym celem ochrony przyrody jest utrzymanie stabilności ekosystemów i procesów ekologicznych oraz zachowanie różnorodności biologicznej.
 • studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie drugiego przedmiotu - biologia,
 • podyplomowe studia ochrony środowiska,
 • podyplomowe międzywydziałowe studium nauczania przyrody,
 • podyplomowe studia w zakresie: mikrobiologia, higiena, środowisko,
 • podyplomowe studia prawa dowodowego, kryminalistyki oraz nauk pokrewnych.
 • Istnieje też możliwość podjęcia studiów doktoranckich.

  Stacja Terenowa Uniwersytetu Warszawskiego w Sajzach – stacja terenowa Uniwersytetu Warszawskiego znajdująca się we wsi Sajzy nad jeziorem Łaśmiady (Pojezierze Ełckie). Jest ona jednostką Wydziału Biologii UW.Uniwersytet Warszawski – polska uczelnia państwowa, założona 19 listopada 1816 roku w Warszawie. Najlepszy uniwersytet w Polsce według The Times Higher Education Supplement (QS World University Rankings). W rankingu szanghajskim (ARWU) z 2012 roku uczelnia została sklasyfikowana na miejscach 301-400. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 234. pośród wszystkich typów uczelni. Corocznie uniwersytet zajmuje 1-2 miejsce w rankingu polskich uczelni państwowych przeprowadzanych przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy".

  Władze[]

 • Dziekan − prof. dr hab. Agnieszka Mostowska
 • Prodziekan ds. finansowych − dr hab. Maciej Garstka, prof. UW
 • Prodziekan ds. studiów − dr Piotr Borsuk
 • Prodziekan ds. organizacji badań − prof. dr hab. Maria A. Ciemerych-Litwinienko
 • Struktura organizacyjna[]

 • Instytut Biochemii
 • Zakład Biochemii Roślin
 • Zakład Biologii Molekularnej
 • Zakład Regulacji Metabolizmu
 • Instytut Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin
 • Zakład Ekofizjologii Molekularnej Roślin (dawniej Zakład Fizjologii Wzrostu i Rozwoju Roślin)
 • Zakład Biologii Molekularnej Roślin
 • Zakład Anatomii i Cytologii Roślin
 • Instytut Botaniki
 • Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska (powstały po połączeniu Zakładu Botaniki Środowiskowej i Zakładu Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody)
 • Zakład Molekularnej Fizjologii Roślin
 • Zakład Systematyki i Geografii Roślin
 • Zakład Ekologii Mikroorganizmów
 • Białowieska Stacja Geobotaniczna
 • Instytut Genetyki i Biotechnologii
 • Instytut Mikrobiologii
 • Zakład Genetyki Bakterii
 • Zakład Mikrobiologii Stosowanej
 • Zakład Wirusologii
 • Instytut Zoologii
 • Zakład Cytologii
 • Zakład Ekologii
 • Zakład Embriologii
 • Zakład Fizjologii Zwierząt
 • Zakład Hydrobiologii
 • Zakład Immunologii
 • Zakład Paleobiologii i Ewolucji
 • Zakład Parazytologii
 • Samodzielne Pracownie
 • Pracownia Dydaktyki Biologii
 • Pracownia Mikroskopii Elektronowej
 • Pracownia Izotopowa
 • Pracownia Analizy Skażeń Środowiska
 • Ogród Botaniczny
 • Zwierzętarnia
 • Stacje Terenowe
 • Stacja Terenowa w Sajzach
 • Stacja Hydrobiologiczna w Pilchach
 • Stacja Terenowa W Urwitałcie
 • Zespół Certyfikacji
 • Przypisy

  1. Data wyodrębnienia z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego

  Linki zewnętrzne[]

 • Oficjalna strona Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wiki Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Biotechnologia – dyscyplina nauk technicznych wykorzystująca procesy biologiczne na skalę przemysłową. Konwencja o różnorodności biologicznej ONZ podaje jedną z najszerszych definicji:  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.