• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

  Przeczytaj także...
  Uniwersytet Gdański (w skrócie UG) – uczelnia z siedzibą rektora w Gdańsku, powstała 20 marca 1970, na mocy decyzji Rady Ministrów, z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie (założonej w 1945 jako Wyższa Szkoła Handlu Morskiego) i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku (założonej w 1946).1 października jest 274. (w latach przestępnych 275.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 91 dni.
  Stacja Badania Wędrówek Ptaków (SBWP) - jednostka Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego wykonująca zadania badawcze (nie prowadzi zajęć kursowych ze studentami).

  Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego oprócz tytułowego kierunku, kształci specjalistów ochrony środowiska wspólnie z wydziałami Chemii oraz Oceanografii i Geografii. Od roku akademickiego 2009/2010 istnieje międzywydziałowy kierunek Przyroda (studia I stopnia, dzienne). W skład wydziału wchodzi jedenaście katedr, dwie stacje badawcze i jedna pracownia.

  Stacja Biologiczna Uniwersytetu Gdańskiego – placówka naukowa na Wyspie Sobieszewskiej zajmującą się zoologią eksperymentalną i biochemią porównawczą zwierząt wodnych.Gospodarka przestrzenna - to całokształt działań biernych i czynnych dotyczących podmiotów i przedmiotów związanych z organizacją użytkowania przestrzeni. Celem gospodarki przestrzennej jest zarówno ochrona określonych wartości przestrzeni, jak i racjonalne kształtowanie przestrzeni przez stymulowanie procesów gospodarczych. Działania ochronne obejmują dążenie do zachowania równowagi pomiędzy elementami naturalnymi środowiska, a wytworami działalności ludzkiej. Natomiast kształtowanie przestrzeni to działanie przekształceniowe związane z nowymi kierunkami rozwoju społeczno-gospodarczego.

  Władze[]

 • Dziekan prof. dr hab. Dariusz Szlachetko
 • Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą dr hab. prof. UG Marek Ziętara
 • Prodziekan ds. studiów pierwszego stopnia dr Beata Michno
 • Prodziekan ds. studiów drugiego stopnia dr hab. prof. UG Anna herman-Antosiewicz
 • Historia[]

 • 1946 r. założona została Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Gdańsku, w której znajdował się m.in. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. Dwadzieścia cztery lata później, uczelnia ta została połączona z Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Sopocie, tworząc Uniwersytet Gdański.
 • 1971 - przejęcie Stacji Biologicznej w Górkach Wschodnich od Akademii Medycznej.
 • 1977 - powstaje Morskie Laboratorium Terenowe w Helu.
 • 1985 - nazwa Wydział Biologii i Nauk o Ziemi została zmieniona na Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii.
 • 1992 - otwarto Stację Morską Instytutu Oceanografii UG w Helu. Poprzednio MLT.
 • 13 października 1997 - otwarto Fokarium.
 • 2002 - w Gdyni powstaje centrum badawczo-dydaktycznego dla oceanografii.
 • 20 czerwca 2003 - w Stacji Morskiej w Helu otwarto kompleks naukowo-dydaktyczny.
 • 1 października 2004 - Instytut Biologii rozpoczął działalność.
 • 2004 - wyróżnienie dla kierunku Oceanografia wydane przez Państwową Komisję Akredytacyjną.
 • 2008 - otwarcie nowych kierunków studiów: geologia i gospodarka przestrzenna.
 • 2008 - Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii zostaje podzielony na Wydział Oceanografii i Geografii oraz Wydział Biologii. Ułatwiło to życie studentom, którzy w mniejszym stopniu muszą podróżować po Trójmieście. Dotychczasowy Wydział był w trzech punktach Gdańska i jednym w Gdyni. Teraz w dwóch w Gdańsku i jednym w Gdyni. Pomijając terenowe placówki badawcze.
 • 2012 - przeniesienie wydziału do campusu UG.
 • Lokalizacja i struktura[]

 • Gdańsk, ul. Wita Stwosza 59
 • Dziekanat
 • Katedra Biochemii
 • Katedra Biologii Molekularnej
 • Katedra Cytologii i Embriologii Roślin
 • Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka
 • Katedra Genetyki
 • Katedra Mikrobiologii
 • Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców
 • Katedra Ekologii Roślin
 • Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody
 • Pracownia Dydaktyki Biologii
 • Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin
 • Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii
 • Terenowe placówki badawcze[]

 • Stacja Badania Wędrówek Ptaków
 • Stacja Biologiczna w Gdańsku-Sobieszewie

 • Ochrona środowiska – całokształt działań (także zaniechanie działań) mających na celu właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników środowiska naturalnego, zarówno jego składników abiotycznych, jak i żywych (ochrona przyrody). Nauka o ochronie środowiska to sozologia.Dariusz Szlachetko (ur. w 1961) – polski botanik, orchidolog i jeden z nielicznych tropikalistów w Polsce, opisał (do maja 2008 roku) ponad 2500 gatunków storczykowatych. Profesor zwyczajny, pracownik Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Gdańskiego.

  Zobacz też[]

 • Victoriaschule - jeden z budynków Wydziału, zabytek.
 • Linki zewnętrzne[]

 • Strona Wydziału
 • Przypisy

  13 października jest 286. (w latach przestępnych 287.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 79 dni.Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego – mieści się w budynku w stylu niemieckiego renesansu. Oprócz tytułowego kierunku, kształci specjalistów ochrony środowiska wspólnie z wydziałami Biologii oraz Oceanografii i Geografii. W jego skład wchodzi 9 katedr, 11 zakładów oraz 4 pracownie (w tym 3 pracownie samodzielne).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Geologia (gr. gḗ ‘Ziemia’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’) – jedna z nauk o Ziemi, zajmuje się budową, własnościami i historią Ziemi oraz procesami zachodzącymi w jej wnętrzu i na jej powierzchni, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom. W szerszym znaczeniu geologia dotyczy również innych planet skalistych.
  Victoriaschule (także: Viktoriaschule, Victoria-Schule) – dawna szkoła w Gdańsku, miejsce kaźni Polaków we wrześniu 1939.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Polska Komisja Akredytacyjna (do 30.09.2011 Państwowa Komisja Akredytacyjna) – jest ustawowym organem szkolnictwa wyższego, powołanym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i działającym niezależnie na rzecz jakości kształcenia. Polska Komisja Akredytacyjna ocenia poziom prowadzonych kierunków studiów we wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych.
  Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego – budynki wydziału rozrzucone są w kilku oddalonych od siebie miejscach. Było to szczególnie zauważalne do jesieni 2008, gdy wraz z Wydziałem Biologii stanowił jedność. Najbardziej znaną, podległą instytucją jest Fokarium w Helu. Oprócz tytułowych kierunków, kształci specjalistów ochrony środowiska wspólnie z wydziałami Chemii oraz Biologii.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.038 sek.