• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku

  Przeczytaj także...
  Biologia (z gr. βίος (bios) - życie i λόγος (logos) - słowo, nauka) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.
  Uniwersytet w Białymstoku (UwB) – państwowa szkoła wyższa z siedzibą w Białymstoku powstała w wyniku przekształcenia w samodzielną uczelnię Filii Uniwersytetu Warszawskiego założonej w 1968 roku. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 powołała go do życia jako trzynasty państwowy uniwersytet w Polsce.

  Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku - jeden z dziewięciu wydziałów Uniwersytetu w Białymstoku. Jego siedziba znajduje się przy ul. Ciołkowskiego 1K w Białymstoku.

  Struktura wydziału[]

 • Instytut Biologii
 • Zakład Biochemii Roślin i Toksykologii
 • Zakład Biofizyki
 • Zakład Botaniki
 • Zakład Cytobiochemii
 • Zakład Ekologii Zwierząt
 • Zakład Fizjologii i Histologii
 • Zakład Fizjologii Roślin
 • Zakład Genetyki i Ewolucjonizmu
 • Zakład Hydrobiologii
 • Zakład Mikrobiologii
 • Zakład Zoologii Bezkręgowców
 • Zakład Zoologii Kręgowców
 • Laboratorium Biologii Molekularnej
 • Pracownia Dydaktyki Biologii
 • Biblioteka Instytutu Biologii
 • Stacja Terenowa w Gugnach
 • Uniwersyteckie Muzeum Przyrodnicze im. Prof. Andrzeja Myrchy
 • Instytut Chemii
 • Zakład Chemii Analitycznej
 • Zakład Chemii Ogólnej i Nieorganicznej
 • Zakład Chemii Organicznej
 • Zakład Chemii Produktów Naturalnych
 • Zakład Chemii Środowiska
 • Zakład Chemii Teoretycznej
 • Zakład Elektrochemii
 • Zakład Metod Fizykochemicznych
 • Samodzielna Pracownia Dydaktyki Chemii
 • Biblioteka Instytutu Chemii
 • Kierunki studiów[]

 • Biologia
 • Chemia
 • Ochrona środowiska
 • Władze Wydziału[]

  Dziekan: prof. dr hab. Beata I. Godlewska-Żyłkiewicz
  Prodziekan ds. naukowych: dr hab. Ada Wróblewska
  Prodziekan ds. kształcenia i rozwoju: dr hab. Piotr Zieliński
  Prodziekan ds. dydaktycznych: dr Elżbieta Wołyniec

  Ochrona środowiska – całokształt działań (także zaniechanie działań) mających na celu właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników środowiska naturalnego, zarówno jego składników abiotycznych, jak i żywych (ochrona przyrody). Nauka o ochronie środowiska to sozologia.Chemia (grec. χημεία – chemeia) – nauka badająca naturę i właściwości substancji, a zwłaszcza przemiany zachodzące pomiędzy nimi. Współcześnie wiadomo, że przemiany substancji wynikają z praw, według których atomy łączą się poprzez wiązania chemiczne w mniej lub bardziej trwałe związki chemiczne, a także praw według których wiązania pękają i tworzą się ponownie prowadząc do przemian jednych związków w drugie co jest nazywane reakcjami chemicznymi. Chemia zajmuje się także rozmaitymi właściwościami substancji wynikającymi bezpośrednio z ich budowy atomowej.

  Linki zewnętrzne[]

 • Strona główna wydziału
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Gugny – nieduża wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie monieckim, w gminie Trzcianne, na obrzeżu Biebrzańskiego Parku Narodowego.Prodziekan – zastępca dziekana, czyli kierownika wydziału szkoły wyższej. Z reguły zastępuje dziekana w konkretnych sprawach dotyczących wydziału stąd przy tytule prodziekana znajduje się określenie np.:  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.006 sek.