• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

  Przeczytaj także...
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.Gospodarka przestrzenna - to całokształt działań biernych i czynnych dotyczących podmiotów i przedmiotów związanych z organizacją użytkowania przestrzeni. Celem gospodarki przestrzennej jest zarówno ochrona określonych wartości przestrzeni, jak i racjonalne kształtowanie przestrzeni przez stymulowanie procesów gospodarczych. Działania ochronne obejmują dążenie do zachowania równowagi pomiędzy elementami naturalnymi środowiska, a wytworami działalności ludzkiej. Natomiast kształtowanie przestrzeni to działanie przekształceniowe związane z nowymi kierunkami rozwoju społeczno-gospodarczego.
  Architektura (gr. αρχιτεκτονική architektonike) – nauka i sztuka projektowania, konstruowania i wykonywania budynków oraz innych budowli przestrzennych.

  Wydział Architektury (W-1) Politechniki Wrocławskiej - jednostka naukowo-dydaktyczna (jeden z 12 wydziałów) Politechniki Wrocławskiej, która powstała w 1949 roku. Działalność naukowo-dydaktyczna w dziedzinie architektury została zapoczątkowana już w 1945 roku w ramach Wydziału Budownictwa. Katedry uruchomione na tym wydziale w 1946 roku zostały połączone w dwa oddziały: Architektury oraz Inżynierii Lądowej. Pierwszego września 1949 roku Oddział Architektury został przekształcony w samodzielny Wydział Architektury. Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydział posiada kategorię "A".

  Urbanistyka – nauka o planowaniu miast i osiedli oraz ich powstawaniu i historii rozwoju; urbanistyka jest dyscypliną nauk technicznych.

  Wydział zatrudnia 123 nauczycieli akademickich, w tym:
  9 z tytułem naukowym profesora
  16 ze stopniem naukowym doktora habilitowanego
  98 ze stopniem naukowym doktora

  Struktura Wydziału[]

  Wydział Architektury wiosną.
 • Katedra Architektury Mieszkaniowej, Przemysłowej, Wnętrz, Ruralistyki, Krajobrazu, Sztuk Wizualnych i Systemów Konstrukcyjnych ­ - W1/K6
 • Katedra Historii Architektury, Sztuki i Techniki - W1/K7
 • Katedra Architektury Użytecz­ności Publicznej i Podstaw Projektowania - W1/K5
 • Katedra Urbanistyki i Procesu Osadniczego - W1/K8
 • Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby W1/Z8
 • Zakład Konstrukcji i Budownictwa Ogólnego W1/Z2
 • Zakład Konserwacji i Rewaloryzacji Architektury i Zieleni W1/Z1
 • Zakład Kształtowania Środowiska W1/Z7
 • Władze Wydziału[]

 • Dziekan Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Trocka-Leszczyńska, prof. zwyczajny
 • Prodziekan ds. dydaktyki dr inż. arch. Bogusław Wowrzeczka
 • Prodziekan ds. nauki i kształcenia kadry dr hab. inż. arch. Robert Masztalski, prof. nadzwyczajny
 • Prodziekan ds. studenckich dr inż. arch. Paweł Szkoda
 • Absolwenci[]

   Z tym tematem związana jest kategoria: Absolwenci Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.

  Edukacja[]

  Obecnie wydział daje możliwość podjęcia nauki na dwóch kierunkach: architektura i urbanistyka oraz gospodarka przestrzenna. Dodatkową formą kształcenia są studia podyplomowe a także wszelkiego rodzaju szkolenia mające na celu uzupełnianie wiedzy.

  Linki zewnętrzne[]

 • Oficjalna strona wydziału
 • Przypisy

  1. Komunikat ministra [1]
  2. Stan w marcu 2013 roku [2]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.