• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydma ustalana

  Przeczytaj także...
  Wydma ustalona - rodzaj wydmy, wyróżnianej ze względu na dynamikę. W przeciwieństwie do wydmy ruchomej i ustalanej jest porośnięta roślinnością i nie porusza się. Najczęściej do tej kategorii należy wydma brunatna, czyli zawierająca w górnej warstwie arenosole i regosole oraz porośnięta borem bażynowym lub wrzosowiskiem. Prowadzi się też czasem sztuczne zalesianie wydm w celu ustalenia ich położenia (np. Wydma Lubiatowska koło Lubiatowa na Pomorzu).Arenosole (łac. arena – piasek) – słabo wykształcone gleby wytworzone ze skał luźnych, całkowicie pozbawione węglanów. W związku z czym posiadają odczyn kwaśny. Charakteryzują się zasadniczą budową profilu glebowego A-C; poza poziomem akumulacyjnym A i poziomem skały macierzystej C nie zaznaczają się wyraźnie inne poziomy genetyczne. Pod poziomem próchnicznym o miąższości wahającej się od 15 do 30 cm, zalega bezpośrednio poziom skały macierzystej. Gleby te stanowią dalsze stadium rozwojowe gleb inicjalnych luźnych wytworzonych z piasków ubogich w związki zasadowe. Dlatego też miąższość profilu glebowego arenosoli jest znacznie większa, niż w glebach inicjalnych eolicznych. Przy udziale roślinności leśnej gleby te przekształcają się stopniowo w bielice. W warunkach naturalnych stanowią siedlisko roślinności borowej.
  Wydma szara - rodzaj wydm nadmorskich, częściowo ustabilizowana wydma pokryta ubogą roślinnością, z zaczątkiem procesów glebotwórczych.

  Wydma ustalona - rodzaj wydmy, wyróżnianej ze względu na dynamikę. Jest formą pośrednią pomiędzy wydmą ruchomą a ustaloną, ponieważ porusza się coraz wolniej i jest zarastana przez roślinność. Najczęściej do tej kategorii należy wydma szara, czyli zawierająca w górnej warstwie arenosole oraz porośnięta trawą lub wrzosowiskiem. Prowadzi się też czasem sztuczne zalesianie wydm w celu ustalenia ich położenia (i tak np. Wydma Lubiatowska koło Lubiatowa na Pomorzu jest w trakcie ustalania).

  Lubiatowo (kaszb. Lëbiatowò) – wieś w północnej Polsce, położona w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Choczewo na obszarze Pobrzeża Kaszubskiego, w odległości około 2,5 km od linii brzegowej Bałtyku. Wieś jest częścią składową sołectwa Kopalino.Wydma – piaszczyste wzniesienie usypane przez wiatr. Warunki środowiska wpływają na różny kształt i rozmiar wydm. Powstawanie wydmy jest ściśle związane z transportem materiału piaszczystego: piasek pędzony wiatrem blisko powierzchni lub wleczony po niej zatrzymuje się za takimi przeszkodami jak głazy, zarośla czy nierówności gruntu – gromadząc się wówczas tworzy wydmę.

  Przypisy

  1. Wydma Lubiatowska. pomorskie.travel. [dostęp 2015-04-28].  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.037 sek.