• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydawnictwo WAM

  Przeczytaj także...
  Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) – dyscyplina wiedzy posługująca się metodami filozoficznymi w wyjaśnianiu świata w jego relacji do Boga. Klasycznie uznawana za dziedzinę naukową, także w Polsce znajduje się na liście dziedzin naukowych, ustalonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga, w myśl maksymy (łac.) fides quaerens intellectum – wiara szukająca zrozumienia. Współcześnie zasadność uznawania pytań o Boga za naukowe jest kwestionowana. Według części autorów teologia nie spełnia współczesnych wymagań stawianych nauce, chociażby poprzez brak weryfikowalności stawianych przez nią hipotez oraz oparcie na dogmatach jako punkcie wyjściowym swoich rozważań zamiast na metodzie naukowej, czy paradygmatach naukowych. Polemikę z tymi zarzutami przedstawił m.in. papież Benedykt XVI w Wykładzie ratyzbońskim.Towarzystwo Jezusowe, SJ (łac. Societas Iesu, SI), jezuici – męski papieski zakon apostolski Kościoła katolickiego, zatwierdzony przez papieża Pawła III 27 września 1540. Towarzystwo Jezusowe zostało założone w głównej mierze do walki z reformacją, by bronić i rozszerzać wiarę oraz naukę Kościoła katolickiego, przede wszystkim przez publiczne nauczanie, ćwiczenia duchowe, edukację i udzielanie sakramentów.
  Ks. Stanisław Stojałowski (ur. 14 maja 1845 w Zniesieniu (późniejsza dzielnica Lwowa), zm. 23 października 1911 w Krakowie) – polski duchowny katolicki i polityk.

  Wydawnictwo WAM, znane jako: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy (WAM) (1872-1918, 1935-1993), Wydawnictwo Księży Jezuitów (1918-1935), Wydawnictwo WAM (od 1993) – najstarsze polskie wydawnictwo katolickie, założone w 1872 przez ks. Stanisława Stojałowskiego SJ w Krakowie.

  Głosy Katolickie – miesięcznik Wydawnictwa Księży Jezuitów (Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy) wychodzący w latach 1900-1939 jako kontynuacja serii Pobożne Książki dla Wiernych Każdego Stanu i dodatek do czasopism Posłaniec Serca Jezusowego lub Sodalis Marianus.Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, USJK, zwanych też urszulankami szarymi, zostało założone przez św. Urszulę Ledóchowską. Zgromadzenie odwołuje się do patronatu św. Urszuli, dziewicy i męczennicy z IV wieku na zasadach sformułowanych przez św. Anielę Merici, założycielkę Towarzystwa św. Urszuli powołanego w XVI wieku.

  Historia[]

  Stanisław Stojałowski wydawał początkowo Intencje Apostolstwa Serca Jezusowego (od 1911 Posłaniec Serca Jezusowego). W latach 1873-1895, do czego głównie przyczynił się redaktor Michał Mycielski, Wydawnictwo rozwinęło literaturę religijną. Od roku 1880 wydawano serię Pobożne Książki dla Wiernych Każdego Stanu; seria ta uległa przekształceniu w miesięcznik Głosy Katolickie (1900). W 1922 Józef Andrasz zapoczątkował serię Biblioteka Życia Wewnętrznego. W latach 1907-1940, 1946-1949, 1984-1991 Wydawnictwo wydawało Kalendarz Serca Jezusowego.

  Oriens – jedyne polskojęzyczne czasopismo propagujące Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego, wydawane w latach 1933-1939 w Krakowie, a potem w Warszawie pod redakcją jezuity Jana Urbana jako dwumiesięcznik.Modlitewnik to książka lub pismo niekiedy małych rozmiarów, zawierająca w sobie od kilkunastu do nawet kilkuset modlitw, a często także opis obrządków liturgicznych, teksty pieśni, skrócony wykład prawd wiary. Modlitewnik odzwierciedla tradycję religijną w jakiej wyrasta i jest dokumentem najczęściej aprobowanym przez władze duchowne wyznania do użytku wiernych.

  Od 1882 misjolodzy (Józef Wiktor Hołubowicz, Marcin Czermiński, Józef Krzyszkowski) wydawali Misje Katolickie. W latach 1883-1921 ukazywały się też Roczniki Rozkrzewiania Wiary. Pismom tym towarzyszyły monografie i inne materiały dotyczące misji; niektóre weszły do serii Sprawy Misyjne, która była kontynuowana w latach 1925-1935.

  Nowy Sącz – miasto na prawach powiatu w województwie małopolskim, siedziba ziemskiego powiatu nowosądeckiego. Trzecie co do liczby mieszkańców i trzecie co do powierzchni miasto w województwie małopolskim. Węzeł komunikacyjny, główny ośrodek turystyczny Sądecczyzny. Jedno z najstarszych miast w Małopolsce – lokowane 8 listopada 1292 roku. Był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego.Biblioteka Życia Wewnętrznego - seria publikacji Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy obejmująca przekłady dzieł ascetycznych i mistycznych.

  Od 1884 ukazywał się Przegląd Powszechny - popularno-naukowy miesięcznik. Jego redaktorami byli: Marian Morawski, Jan Pawelski, Jan Urban, Jan Rostworowski. Przegląd miał odrębną wersję przeznaczoną dla Królestwa Polskiego: Przegląd Uniwersalny, wychodzący w latach 1904-1905. W Przeglądzie publikowało wielu publicystów i uczonych tak jezuickich, jak i świeckich. Można w nim znaleźć obszerne prace filozoficzne, teologiczne i historyczne. Ważniejsze z nich wydawano osobno w latach 1905-1918 w serii Broszury o Chwili Obecnej. Bardziej specjalistycznym pismem było Oriens, wychodzące od 1933 pod red. Jana Urbana.

  Misje Katolickie – miesięcznik popularnonaukowy wydawany przez jezuitów w Krakowie w latach 1882-1936, później w Warszawie. Założony przez Henryka Jackowskiego, prowincjała jezuitów w Galicji. Funkcję redaktora naczelnego sprawowali W. Zaborski, J. Hołubowicz, M. Czermiński, J. Krzyszkowski. Stałym korespondentem był abp W. Zaleski. Pismo stało na wysokim poziomie edytorskim, było bogato ilustrowane. Na jego łamach ukazywały się m.in. opisy prac misjonarskich w różnych rejonach świata, wiadomości z terenów misyjnych, a także listy misjonarzy (m.in. J. Beyzyma z Madagaskaru). Nakład sięgał 1-3 tysiąca egzemplarzy.Michał Mycielski SJ, (ur. 14 grudnia 1826 w Gorzyczkach, zm. 21 listopada 1906 w Chyrowie) – szlachcic, jezuita i misjonarz.

  Inne pisma Wydawnictwa:

 • Sodalis Marianus (od 1902)
 • Wiara i Życie (od 1921)
 • Moderator (od 1929)
 • Hostia (przejęty w 1927 od USJK)
 • Młody Las (od 1938)
 • serie wyd.: W Obronie Prawdy, Sprawy Sodalicyjne, Biblioteczka Eucharystyczna, Biblioteka Młodego Lasu, Młodzi Ulubieńcy Jezusa, Zbiór Utworów Dramatycznych dla Młodzieży.
 • W 1935 przeniesiono większość czasopism do stworzonego w Warszawie Wydawnictwa Księży Jezuitów, pozostawiając w Krakowie pisma związane z Apostolstwem Modlitwy i Krucjatą Eucharystyczną.

  Katechizm (gr. κατηχητικός) – to podsumowanie lub objaśnienie doktryny, tradycyjnie używane w chrześcijańskiej nauce religii.Jan Kanty Rostworowski, jezuita (ur. 8 listopada 1876 w Górce Narodowej, zm. 13 stycznia 1963 w Warszawie) – pisarz katolicki i rekolekcjonista.

  Działalność wydawnictwa po II wojnie światowej była ograniczona przez cenzurę.

  Współczesność[]

  Obecnie WAM wydaje ponad sto nowych tytułów rocznie, wznawiając kilkadziesiąt. Należą do nich:

 • katechizmy
 • modlitewniki
 • książki nt. wiary i duchowości
 • rozprawy naukowe (m.in. Teologia, Filozofia).
 • literatura piękna
 • książki dla dzieci i młodzieży.
 • Serie wydawnicze[]

 • Biblioteka Życia Duchowego
 • Mała Biblioteka Religii
 • Przewodniki po...
 • Odpowiedzi na 101 pytań o...
 • Myśl Teologiczna
 • Źródła Myśli Teologicznej
 • Wokół Współczesności
 • Wielcy Ludzie Kościoła
 • Wydawnictwo WAM dysponuje własnymi środkami dystrybucji:

  Filozofia (gr. φιλοσοφία – umiłowanie mądrości) – rozważania na temat podstawowych problemów takich jak np. istnienie, umysł, poznanie, wartości, język.Marian Ignacy Morawski herbu Dzierżykraj (ur. 15 sierpnia 1845 w Gräfenbergu, zm. 6 maja 1901 w Krakowie) – jezuita, filozof, odznaczony brązowym Krzyżem Zasługi rządu francuskiego. Najwybitniejszy na polskim gruncie neoscholastyk. Jego ojcem był Wojciech, który owdowiawszy później sam został kapłanem, a matką siostrzenica Ks.Stanisława Chołoniewskiego, Marianna z Grocholskich. Stryj swego imiennika zamęczonego przez Niemców, Mariana Morawskiego.
 • Księgarnia Wydawnictwa WAM w Krakowie
 • Księgarnia Wysyłkowa
 • Dział Handlowy
 • W strukturze Wydawnictwa funkcjonują: Posłaniec Serca Jezusowego, kwartalnik Życie Duchowe, Studio INIGO oraz portal społecznościowo-informacyjny Deon.pl.

  Do 2015 roku Wydawnictwo WAM dysponowało również innymi środkami produkcji i dystrybucji:

 • drukarnia
 • introligatornia
 • własne księgarnie (Warszawa, Opole, Bielsko-Biała, Nowy Sącz).
 • Linki zewnętrzne[]

 • Strona internetowa Wydawnictwa WAM
 • Bibliografia[]

 • Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy, 1564-1995, (red.) Ludwik Grzebień i inni, Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego, Kraków 1996.
 • Przypisy

  1. Zob. Encyklopedia...
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.Bielsko-Biała (czes. Bílsko-Bělá, niem. Bielitz-Biala) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, w województwie śląskim, na Pogórzu Śląskim, u stóp Beskidu Małego i Beskidu Śląskiego, nad rzeką Białą. Jest siedzibą władz powiatu bielskiego, Euroregionu Beskidy, diecezji bielsko-żywieckiej Kościoła rzymskokatolickiego i diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego, a także głównym miastem aglomeracji bielskiej i centralnym ośrodkiem Bielskiego Okręgu Przemysłowego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Sodalis Marianus - miesięcznik lwowskich stowarzyszeń katolickich ukazujący się w latach 1896-1897 (14 numerów), przekształcony następnie w Ruch Katolicki - wydawany przez Związek Stowarzyszeń Katolickich.
  Głosy Katolickie – miesięcznik Wydawnictwa Księży Jezuitów (Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy) wychodzący w latach 1900-1939 jako kontynuacja serii Pobożne Książki dla Wiernych Każdego Stanu i dodatek do czasopism Posłaniec Serca Jezusowego lub Sodalis Marianus.
  Opole (niem. Oppeln, śl-niem. Uppeln, cz. Opolí, śl. Uopole) – miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, na Nizinie Śląskiej, nad rzeką Odrą.
  Józef Andrasz, SJ, (ur. 16 października 1891 w Wielopolu, zm. 1 lutego 1963 w Krakowie) – rzymskokatolicki duchowny, publicysta. Kierownik duchowy św. Faustyny Kowalskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.