• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydawnictwo WAM  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) – dyscyplina wiedzy posługująca się metodami filozoficznymi w wyjaśnianiu świata w jego relacji do Boga. Klasycznie uznawana za dziedzinę naukową, także w Polsce znajduje się na liście dziedzin naukowych, ustalonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga, w myśl maksymy (łac.) fides quaerens intellectum – wiara szukająca zrozumienia. Współcześnie zasadność uznawania pytań o Boga za naukowe jest kwestionowana. Według części autorów teologia nie spełnia współczesnych wymagań stawianych nauce, chociażby poprzez brak weryfikowalności stawianych przez nią hipotez oraz oparcie na dogmatach jako punkcie wyjściowym swoich rozważań zamiast na metodzie naukowej, czy paradygmatach naukowych. Polemikę z tymi zarzutami przedstawił m.in. papież Benedykt XVI w Wykładzie ratyzbońskim.Towarzystwo Jezusowe, SJ (łac. Societas Iesu, SI), jezuici – męski papieski zakon apostolski Kościoła katolickiego, zatwierdzony przez papieża Pawła III 27 września 1540. Towarzystwo Jezusowe zostało założone w głównej mierze do walki z reformacją, by bronić i rozszerzać wiarę oraz naukę Kościoła katolickiego, przede wszystkim przez publiczne nauczanie, ćwiczenia duchowe, edukację i udzielanie sakramentów.

  Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy (1872-1918, 1935-1993), Wydawnictwo Księży Jezuitów (1918-1935), Wydawnictwo WAM (od 1993) – najstarsze polskie wydawnictwo katolickie, założone w 1872 przez ks. Stanisława Stojałowskiego SJ w Krakowie.

  Historia[ | edytuj kod]

  Stanisław Stojałowski wydawał początkowo Intencje Apostolstwa Serca Jezusowego (od 1911 Posłaniec Serca Jezusowego). W latach 1873-1895, do czego głównie przyczynił się redaktor Michał Mycielski, Wydawnictwo rozwinęło literaturę religijną. Od roku 1880 wydawano serię Pobożne Książki dla Wiernych Każdego Stanu; seria ta uległa przekształceniu w miesięcznik Głosy Katolickie (1900). W 1922 Józef Andrasz zapoczątkował serię Biblioteka Życia Wewnętrznego. W latach 1907-1940, 1946-1949, 1984-1991 Wydawnictwo wydawało Kalendarz Serca Jezusowego.

  Ks. Stanisław Stojałowski (ur. 14 maja 1845 w Zniesieniu (późniejsza dzielnica Lwowa), zm. 23 października 1911 w Krakowie) – polski duchowny katolicki i polityk.Głosy Katolickie – miesięcznik Wydawnictwa Księży Jezuitów (Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy) wychodzący w latach 1900-1939 jako kontynuacja serii Pobożne Książki dla Wiernych Każdego Stanu i dodatek do czasopism Posłaniec Serca Jezusowego lub Sodalis Marianus.

  Od 1882 misjolodzy (Józef Wiktor Hołubowicz, Marcin Czermiński, Józef Krzyszkowski) wydawali Misje Katolickie. W latach 1883-1921 ukazywały się też Roczniki Rozkrzewiania Wiary. Pismom tym towarzyszyły monografie i inne materiały dotyczące misji; niektóre weszły do serii Sprawy Misyjne, która była kontynuowana w latach 1925-1935.

  Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, USJK, zwanych też urszulankami szarymi, zostało założone przez św. Urszulę Ledóchowską. Zgromadzenie odwołuje się do patronatu św. Urszuli, dziewicy i męczennicy z IV wieku na zasadach sformułowanych przez św. Anielę Merici, założycielkę Towarzystwa św. Urszuli powołanego w XVI wieku.John Main (ur. 21 stycznia 1926 w Londynie, zm. 30 grudnia 1982 w Montrealu) – mnich benedyktyński i ksiądz. Na nowo odkrył naukę medytacji w tekstach wczesnochrześcijańskich mnichów, których nazywa się Ojcami Pustyni. Jego nauczanie kontynuowane jest po dzień dzisiejszy we wciąż powstających na całym świecie grupach Medytacji Chrześcijańskiej (Światowa Wspólnota Medytacji Chrześcijańskiej).

  Od 1884 ukazywał się Przegląd Powszechny - popularno-naukowy miesięcznik. Jego redaktorami byli: Marian Morawski, Jan Pawelski, Jan Urban, Jan Rostworowski. Przegląd miał odrębną wersję przeznaczoną dla Królestwa Polskiego: Przegląd Uniwersalny, wychodzący w latach 1904-1905. W Przeglądzie publikowało wielu publicystów i uczonych tak jezuickich, jak i świeckich. Można w nim znaleźć obszerne prace filozoficzne, teologiczne i historyczne. Ważniejsze z nich wydawano osobno w latach 1905-1918 w serii Broszury o Chwili Obecnej. Bardziej specjalistycznym pismem było Oriens, wychodzące od 1933 pod red. Jana Urbana.

  Oriens – jedyne polskojęzyczne czasopismo propagujące Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego, wydawane w latach 1933-1939 w Krakowie, a potem w Warszawie pod redakcją jezuity Jana Urbana jako dwumiesięcznik.Modlitewnik to książka lub pismo niekiedy małych rozmiarów, zawierająca w sobie od kilkunastu do nawet kilkuset modlitw, a często także opis obrządków liturgicznych, teksty pieśni, skrócony wykład prawd wiary. Modlitewnik odzwierciedla tradycję religijną w jakiej wyrasta i jest dokumentem najczęściej aprobowanym przez władze duchowne wyznania do użytku wiernych.

  Inne pisma Wydawnictwa:

 • Sodalis Marianus (od 1902)
 • Wiara i Życie (od 1921)
 • Moderator (od 1929)
 • Hostia (przejęty w 1927 od USJK)
 • Młody Las (od 1938)
 • serie wyd.: W Obronie Prawdy, Sprawy Sodalicyjne, Biblioteczka Eucharystyczna, Biblioteka Młodego Lasu, Młodzi Ulubieńcy Jezusa, Zbiór Utworów Dramatycznych dla Młodzieży.
 • W 1935 przeniesiono większość czasopism do stworzonego w Warszawie Wydawnictwa Księży Jezuitów, pozostawiając w Krakowie pisma związane z Apostolstwem Modlitwy i Krucjatą Eucharystyczną.

  Nowy Sącz – miasto na prawach powiatu w województwie małopolskim, siedziba ziemskiego powiatu nowosądeckiego. Trzecie co do liczby mieszkańców i trzecie co do powierzchni miasto w województwie małopolskim. Węzeł komunikacyjny, główny ośrodek turystyczny Sądecczyzny. Jedno z najstarszych miast w Małopolsce – lokowane 8 listopada 1292 roku. Był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego.Małgorzata Chmielewska (ur. 20 marca 1951 w Poznaniu) – polska siostra zakonna, przełożona Wspólnoty "Chleb Życia".

  Działalność wydawnictwa po II wojnie światowej była ograniczona przez cenzurę.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Wacław Antoni Hryniewicz OMI (ur. 23 lipca 1936 w Łomazach) – ksiądz katolicki i ekumenista, znany jako ekspert w dziedzinie teologii prawosławnej oraz głosiciel nadziei powszechnego zbawienia.
  Biblioteka Życia Wewnętrznego - seria publikacji Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy obejmująca przekłady dzieł ascetycznych i mistycznych.
  Misje Katolickie – miesięcznik popularnonaukowy wydawany przez jezuitów w Krakowie w latach 1882-1936, później w Warszawie. Założony przez Henryka Jackowskiego, prowincjała jezuitów w Galicji. Funkcję redaktora naczelnego sprawowali W. Zaborski, J. Hołubowicz, M. Czermiński, J. Krzyszkowski. Stałym korespondentem był abp W. Zaleski. Pismo stało na wysokim poziomie edytorskim, było bogato ilustrowane. Na jego łamach ukazywały się m.in. opisy prac misjonarskich w różnych rejonach świata, wiadomości z terenów misyjnych, a także listy misjonarzy (m.in. J. Beyzyma z Madagaskaru). Nakład sięgał 1-3 tysiąca egzemplarzy.
  Michał Mycielski SJ, (ur. 14 grudnia 1826 w Gorzyczkach, zm. 21 listopada 1906 w Chyrowie) – szlachcic, jezuita i misjonarz.
  Deon.pl – katolicki portal społecznościowo-informacyjny założony i prowadzony przez Towarzystwo Jezusowe oraz Wydawnictwo WAM. Portal został uruchomiony w wersji beta w dniu 18 września 2009. Sama nazwa odnosi się do skrótu dwóch słów − Deus (Bóg) oraz On-line (W sieci).
  Katechizm (gr. κατηχητικός) – to podsumowanie lub objaśnienie doktryny, tradycyjnie używane w chrześcijańskiej nauce religii.
  Jan Kanty Rostworowski, jezuita (ur. 8 listopada 1876 w Górce Narodowej, zm. 13 stycznia 1963 w Warszawie) – pisarz katolicki i rekolekcjonista.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.