l
 • Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Temat nie został wyczerpany?
  Zapraszamy na Forum Naukowy.pl
  Jeśli posiadasz konto w serwisie Facebook rejestracja jest praktycznie automatyczna.
  Wystarczy kilka kliknięć.

  Wydawnictwo Szkolne PWN

  Przeczytaj także...
  Multimedia (łac. multum + medium) – media, stanowiące połączenie kilku różnych form przekazu informacji (np. tekstu, dźwięku, grafiki, animacji, wideo) w celu dostarczania odbiorcom informacji lub rozrywki. Termin „multimedia” ma również zastosowanie w mediach elektronicznych służących do rejestrowania oraz odtwarzania treści multimedialnych. Multimedia posiadają cechy tradycyjnych technik mieszanych i sztuk pięknych, jednak mają szerszy zakres. Termin bogate media jest synonimem terminu multimedia interaktywne.Album – książka o charakterze ilustracyjnym z niewielką ilością tekstu objaśniającego. Może dotyczyć np. architektury, malarstwa albo znanych postaci.
  Atlas – zbiór map różnotematycznych, swoim odwzorowaniem obejmujący określony obszar Ziemi i zazwyczaj wydany w postaci książkowej, jednolicie opracowanym (przy użyciu tych samych odwzorowań kartograficznych, jednolitych metod prezentacji, czcionek (fontów) i barw). Od końca XX wieku atlasy mogą ukazywać się także w postaci elektronicznej (np. atlasy na CD-ROM-ach, atlasy internetowe). Atlas często oprócz map zawiera także tabele statystyczne, wykresy, fotografie i ilustracje.

  Wydawnictwo Szkolne PWN – polskie wydawnictwo edukacyjne, założone w 1997 roku. Specjalizuje się w publikacjach edukacyjnych przeznaczonych dla uczniów i nauczycieli szkół wszystkich poziomów nauczania. Spółka wchodzi w skład Grupy Wydawniczej PWN. Redakcja oraz siedziba Wydawnictwa mieści się w Warszawie. Co roku jego nakładem ukazuje się kilkaset tytułów książkowych i multimedialnych. Oferuje zestawy edukacyjne (podręczniki, zeszyty ćwiczeń, przewodniki metodyczne, materiały multimedialne) do nauczania języków obcych oraz wybranych przedmiotów ogólnych na wszystkich poziomach nauczania, w tym także do wychowania przedszkolnego.

  Geografia – nauka przyrodnicza i społeczna zajmująca się badaniem powłoki ziemskiej (przestrzeni geograficznej), jej zróżnicowaniem przestrzennym pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym, a także powiązaniami pomiędzy środowiskiem przyrodniczym, a działalnością społeczeństw ludzkich. Nazwa geografia (gr. Γεωγραφία) pochodzi od słów γῆ geos – "ziemia" i γράφω grapho – "piszę". Za twórcę terminu uważa się Eratostenesa z Cyreny. Ze względu na różnorodność przedmiotu geografii i urozmaiconej metodologii częste są dyskusje wokół jej definicji oraz zakresu badawczego; proponuje się używanie w miejsce dotychczasowej nazwy "geografia" terminu "nauki geograficzne".Edukacja (łac. educatio - wychowanie) – pojęcie związane z rozwojem umysłowym i wiedzą człowieka, stosowane w następujących znaczeniach:

  Rodzaje publikacji[ | edytuj kod]

 • podręczniki dla uczniów,
 • podręczniki metodyczne dla nauczycieli,
 • zbiory zadań i testów,
 • dodatkowe materiały dydaktyczne dla nauczycieli,
 • materiały do samokształcenia dla uczniów,
 • uzupełniające materiały multimedialne (zwykle jako dodatki do publikacji książkowych).
 • Kluczowe serie podręcznikowe[ | edytuj kod]

 • Kalendarz przedszkolaka
 • Trampolina do szkoły
 • Pewny start - specjalne potrzeby edukacyjne
 • My i historia
 • Kraina sztuki
 • Po polsku
 • Informatyka nie tylko dla uczniów
 • Czas na geografię
 • Geografia dla maturzysty
 • ABCDeutsch
 • ich und du
 • Hello
 • New Bingo! Plus
 • Expedition Deutsch
 • New Maxi Taxi
 • Mach mit!
 • Kompass neu
 • Francofolie express
 • Porta Latina nova
 • Вот и мы
 • Всё просто!
 • Historia
 • Przedsiębiorczość na czasie
 • Kluczowe serie pomocnicze[ | edytuj kod]

 • PeWNiaki
 • Pakiety maturalne
 • Repetytoria maturalne
 • Historia[ | edytuj kod]

  2010 – publikacja pierwszego dopuszczonego do użytku szkolnego podręcznika multimedialnego, Kompass Digital, przeznaczonego do nauki języka niemieckiego w gimnazjum. 2007 – uzyskanie praw autorskich i majątkowych z zakresu edukacji i prawa wydawnictwa Park. 2007 – przejęcie oferty edukacyjnej w zakresie geografii wydawnictwa Ortus. 2006 – przejęcie większościowego udziału w wydawnictwie Carta Blanca (albumy, przewodniki, atlasy). 2006 – przejęcie od wydawnictwa Demart całości oferty wydawniczej dotyczącej geografii i historii. 1997 – powstanie wydawnictwa.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Wydawnictwo Naukowe PWN SA – wydawnictwo z siedzibą w Warszawie, założone w 1951, w obecnej formie prawnej działające od 1997. Wydawnictwo Naukowe PWN SA stanowi jednostkę dominującą Grupy kapitałowej PWN, w skład której wchodzi kilkanaście przedsiębiorstw, głównie wydawnictw.Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Czy wiesz że...? beta

  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Przewodnik, przewodnik turystyczny – publikacja w formie książki, ulotki lub nagrania audiowizualnego, zawierająca głównie rys historyczny i opis okolicy mapy oraz ważne informacje, przeznaczona zazwyczaj dla turystów odwiedzających/zwiedzających miejsce w niej opisywane. Może zawierać również listę ciekawych zabytków, opisy szlaków, plany, numery telefonów i adresy miejsc noclegowych, restauracji itp.

  Reklama

  tt