• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydawnictwo Szkolne PWN

  Przeczytaj także...
  Album – książka o charakterze ilustracyjnym z niewielką ilością tekstu objaśniającego. Może dotyczyć np. architektury, malarstwa albo znanych postaci.Atlas – zbiór map różnotematycznych, swoim odwzorowaniem obejmujący określony obszar Ziemi i zazwyczaj wydany w postaci książkowej, jednolicie opracowanym (przy użyciu tych samych odwzorowań kartograficznych, jednolitych metod prezentacji, czcionek (fontów) i barw). Od końca XX wieku atlasy mogą ukazywać się także w postaci elektronicznej (np. atlasy na CD-ROM-ach, atlasy internetowe). Atlas często oprócz map zawiera także tabele statystyczne, wykresy, fotografie i ilustracje.
  Geografia – nauka przyrodnicza i społeczna zajmująca się badaniem powłoki ziemskiej (przestrzeni geograficznej), jej zróżnicowaniem przestrzennym pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym, a także powiązaniami pomiędzy środowiskiem przyrodniczym, a działalnością społeczeństw ludzkich. Nazwa geografia (gr. Γεωγραφία) pochodzi od słów γῆ geos – "ziemia" i γράφω grapho – "piszę". Za twórcę terminu uważa się Eratostenesa z Cyreny. Ze względu na różnorodność przedmiotu geografii i urozmaiconej metodologii częste są dyskusje wokół jej definicji oraz zakresu badawczego; proponuje się używanie w miejsce dotychczasowej nazwy "geografia" terminu "nauki geograficzne".

  Wydawnictwo Szkolne PWN – polskie wydawnictwo edukacyjne, założone w 1997 roku. Spółka wchodzi w skład Grupy Wydawniczej PWN. Redakcja oraz siedziba Wydawnictwa mieści się w Warszawie. Wydawnictwo specjalizuje się w publikacjach edukacyjnych przeznaczonych dla uczniów i nauczycieli szkół wszystkich poziomów nauczania. Oferuje zestawy edukacyjne (podręczniki, zeszyty ćwiczeń, przewodniki metodyczne, materiały multimedialne) do nauczania języków obcych na wszystkich poziomach nauczania, a także do wychowania przedszkolnego oraz dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  Edukacja (łac. educatio - wychowanie) – pojęcie związane z rozwojem umysłowym i wiedzą człowieka, stosowane w następujących znaczeniach:Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.

  Historia[]

  Znaczącymi wydarzeniami w historii firmy były transakcje zakupu innych wydawnictw, m.in. Demart, carta blanca, Ortus i Park, wraz z ich ofertą podręcznikową i okołopodręcznikową. 

  W roku 2010 WSzPWN wdrożyło Akademię Maturalną PWN – interaktywny niezbędnik maturalny. Akademia była adresowana do maturzystów i ich nauczycieli. Obejmowała m.in. kursy maturalne online, interaktywny kalendarz maturalny, e-testy i elektroniczne raporty, obrazujące stan przygotowań do matury poszczególnych uczniów i całych klas.

  Wydawnictwo Naukowe PWN SA – wydawnictwo z siedzibą w Warszawie, założone w 1951, w obecnej formie prawnej działające od 1997. Wydawnictwo Naukowe PWN SA stanowi jednostkę dominującą Grupy kapitałowej PWN, w skład której wchodzi kilkanaście przedsiębiorstw, głównie wydawnictw.Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia).

  W styczniu 2013 roku wydawnictwo uruchomiło platformę edukacyjną Akademia PWN, wprowadzając tym samym do szkół nową jakość nowoczesnej edukacji.

  W lutym 2015 r. Wydawnictwo Szkolne PWN ogłosiło strategię opartą na specjalizacji w segmencie języków obcych, edukacji przedszkolnej i specjalnych potrzeb edukacyjnych.

  Rodzaje publikacji[]

 • podręczniki dla uczniów,
 • podręczniki metodyczne dla nauczycieli,
 • zbiory zadań i testów,
 • dodatkowe materiały dydaktyczne dla nauczycieli,
 • materiały do samokształcenia dla uczniów,
 • uzupełniające materiały multimedialne (zwykle jako dodatki do publikacji książkowych).
 • Kluczowe serie podręcznikowe[]

 • Kalendarz przedszkolaka
 • Trampolina do szkoły
 • Pewny start – specjalne potrzeby edukacyjne
 • Klasse
 • ABCDeutsch
 • ich und du
 • Hello
 • New Bingo! Plus
 • Expedition Deutsch
 • New Maxi Taxi
 • Mach mit!
 • Kompass neu
 • Francofolie express
 • Porta Latina nova
 • Вот и мы
 • Всё просто!
 • Kluczowe serie pomocnicze[]

 • PeWNiaki
 • Pakiety maturalne
 • Repetytoria maturalne
 • Atlasy
 • Historia[]

 • 2015 – ogłoszenie strategii opartej na specjalizacji w obszarze języków obcych, edukacji przedszkolnej oraz specjalnych potrzeb edukacyjnych
 • 2014 – wydanie pakietu dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną Pewny start; w skład serii wchodzą unikalne ćwiczenia interaktywne (multibook)
 • 2010 – publikacja pierwszego dopuszczonego do użytku szkolnego podręcznika multimedialnego, Kompass Digital, przeznaczonego do nauki języka niemieckiego w gimnazjum
 • 2007 – uzyskanie praw autorskich i majątkowych z zakresu edukacji i prawa wydawnictwa Park
 • 2007 – przejęcie oferty edukacyjnej w zakresie geografii wydawnictwa Ortus
 • 2006 – przejęcie większościowego udziału w wydawnictwie Carta Blanca (albumy, przewodniki, atlasy)
 • 2006 – przejęcie od wydawnictwa Demart całości oferty wydawniczej dotyczącej geografii i historii
 • 1997 – powstanie wydawnictwa.
 • Przypisy

  1. Akademia PWN: Akademia PWN (pol.). Akademia PWN. [dostęp 2015-02-13].
  2. Wydawnictwo Szkolne PWN: Wydawnictwo Szkolne PWN realizuje strategię opartą na specjalizacji (pol.). Wydawnictwo Szkolne PWN. [dostęp 2015-02-12].
  3. Wydawnictwo Szkolne PWN: Strona Wydawnictwa Szkolnego PWN (pol.). Wydawnictwo Szkolne PWN. [dostęp 2015-02-13].
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.Przewodnik, przewodnik turystyczny – publikacja w formie książki, ulotki lub nagrania audiowizualnego, zawierająca głównie rys historyczny i opis okolicy mapy oraz ważne informacje, przeznaczona zazwyczaj dla turystów odwiedzających/zwiedzających miejsce w niej opisywane. Może zawierać również listę ciekawych zabytków, opisy szlaków, plany, numery telefonów i adresy miejsc noclegowych, restauracji itp.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama