• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydawnictwo Sigma-NOT

  Przeczytaj także...
  Przemysł lekki – dział gospodarki związany z produkcją artykułów masowego użytku, obejmujący m.in. produkcję tkanin, dzianin, odzieży, obuwia oraz galanterii skórzanej i tekstylnej (tzn. przemysł włókienniczy, odzieżowy, skórzany), a także przemysł spożywczy, szklany i ceramiczny. Tradycyjnie przeciwstawiany przemysłowi ciężkiemu.Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) – powszechnie używana nazwa określająca zarówno zbiór przepisów jak i zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, a także osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy. W zakresie bhp znajdują się zagadnienia z zakresu ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy, psychologii pracy, technicznego bezpieczeństwa i in. Odnosi się do zbioru zasad dotyczących bezpiecznego świadczenia pracy w higienicznych warunkach. Termin bezpieczeństwo jest różnie rozumiany w praktyce i może dotyczyć utrzymywania zagrożenia pod kontrolą, stanu, w którym ryzyko jest na poziomie możliwym do zaakceptowania lub stanu zgodnego z normą przewidzianą dla bezpieczeństwa.
  Przegląd Elektrotechniczny – najstarsze polskie czasopismo (obecnie miesięcznik) publikujące artykuły związane z elektrotechniką. Objętość pojedynczego numeru wynosi około 200 stron, format A4, kolorowy papier, miesięczny nakład wynosi około 700 egzemplarzy (rok 2005).

  Wydawnictwo Sigma-NOT – najstarszy i największy w Polsce wydawca prasy fachowej o szeroko rozumianym ukierunkowaniu technicznym.

  Jako zorganizowana oficyna działa od 1949 roku, ale najstarszy wydawany przez nią tytuł – „Przegląd Techniczny” – w 2016 miał 150 lat. Inny tytuł, „Przegląd Elektrotechniczny”, wydawany jest od 1919 i jest najstarszym czasopismem w Europie publikującym artykuły z dziedziny elektrotechniki.

  Ochrona środowiska – całokształt działań (także zaniechanie działań) mających na celu właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników środowiska naturalnego, zarówno jego składników abiotycznych, jak i żywych (ochrona przyrody). Nauka o ochronie środowiska to sozologia.Urząd Dozoru Technicznego (UDT) – instytucja państwowa powołana w celu zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń i instalacji technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Jako jednostka notyfikowana prowadzi działalność certyfikacyjną (UDT-CERT) i szkoleniową (Akademia UDT). Zapleczem badawczo-ekspertyzowym UDT jest Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT) w Poznaniu. CLDT posiada certyfikaty akredytacji nr AB 001 oraz AP 136 wydane przez Polskie Centrum Akredytacji.

  Sigma-NOT działa na terenie całego kraju i wydaje ponad 30 tytułów prasy fachowej, w których poruszane są tematy związane z budownictwem, chemią, dozorem technicznym, elektroniką i elektrotechniką, geodezją, gospodarką żywnościową, górnictwem, hutnictwem, papiernictwem, telekomunikacją, techniką opakowań, problemami jakości, przemysłem lekkim, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

  Przegląd Techniczny ukazuje się od 1866 roku. Jest jednym z najstarszych czasopism w Europie poświęconym tematyce ogólnotechnicznej.Wydawca – osoba bądź instytucja (ta druga zwana również wydawnictwem), za której pieniądze przygotowywane, opracowywane, a następnie drukowane jest czasopismo, książka, lub publikowana podobna rzecz, np. komercyjny portal internetowy.

  Poza czasopismami, nieprzerwanie od 1952 Sigma-NOT wydaje również „Terminarz Technika” – kalendarz zawierający podstawowe informacje techniczne.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Witryna internetowa Wydawnictwa Sigma-NOT
 • Lista wydawanych pozycji
 • Przegląd Techniczny
 • Przegląd Elektrotechniczny
 • Elektronika. Konstrukcje, technologie, zastosowania
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.828 sek.